08.06.17, 14:44Domena publiczna, Prawo i Sprawiedliwość

Kuchciński: Trybunał rozstrzygnie spór o ułaskawienie Kamińskiego

Jak poinformował jako pierwszy portal wPolityce.pl, Marszałek Sejmu, Marek Kuchciński zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie sporu między Sądem Najwyższym a prezydentem Andrzejem Dudą. 

Zgodnie z ustawą o Trybunale Konstytucyjnym (z 13 grudnia 2016 r.), wpłynięcie takiego wniosku powoduje „zawieszenie postępowań przed organami, które prowadzą spór kompetencyjny”.

We wniosku marszałka Sejmu chodzi o rozstrzygnięcie przez TK, jaki charakter ma kompetencja, o której mowa w art. 139, a więc prawo łaski: "czy jest to uprawnienie prezydenta wykonywane osobiście i bez ingerencji innych podmiotów, czy jest ono realizowane przy udziale innych podmiotów. A jeśli tak, to które organy uczestniczą w wykonywaniu kompetencji wynikającej z art. 139 i czy jest wśród nich Sąd Najwyższy". 

Marszałek Sejmu pyta też TK, czy to prezydent RP, czy Sąd Najwyższy może interpretować przepisy konstytucji w związku z prerogatywą, o której mówi art. 139, a także kto może decydować, że ta prerogatywa została zastosowana. Innymi słowy chodzi o sprecyzowanie, czy akt łaski oraz ocena jego skuteczności należą do osobistych uprawnień prezydenta RP, niepodlegających kontroli władzy sądowniczej, czy też mogą być przedmiotem kontroli Sądu Najwyższego.

yenn/wPolityce.pl, TVPInfo, Fronda.pl