26.05.18, 06:50

Kuźmiuk:Ponad 9 miliardów nadwyżki budżetowej

1. Wczoraj ministerstwo finansów opublikowało komunikat dotyczący realizacji budżetu w 2018 roku w okresie styczeń - kwiecień, z którego wynika, że po 4 miesiącach mamy do czynienia z wynoszącą ponad 9 mld zł nadwyżką budżetową.

W okresie styczeń-kwiecień tego roku zrealizowano 125,2 mld zł planowanych dochodów (tj. 35,2%), 115,8 mld zł tj. 29,2 % planowanych wydatków, co oznacza nadwyżkę budżetową w wysokości aż 9,3 mld zł (całoroczny deficyt został zaplanowany w 2018 roku w wysokości 41,5 mld zł).

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że od stycznia do marca odnotowano wzrost dochodów z 5 głównych podatków (VAT, PIT, CIT, podatek akcyzowy i od gier oraz podatek od instytucji finansowych) w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

2. W okresie 4 pierwszych miesięcy tego roku wszystkie dochody budżetu państwa były wyższe o 8,3% mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego, przy czym dochody podatkowe były wyższe o ponad 7 mld zł (o 6,4%).

Wprawdzie dochody z VAT były wyższe niż w roku ubiegłym tylko o 1,1% w ujęciu r/r (o 0,6 mld zł), ale z miesiąca na miesiąc ten wzrost jest coraz bardziej wyraźny, co oznacza, że mechanizmy uszczelnieniowe działają coraz lepiej.

Z kolei dochody z podatku PIT były wyższe o 17,9 % w ujęciu rok do roku (tj. o ok. 2,9 mld zł), z podatku CIT były wyższe o 15,4 % r/r (tj. ok. 2 mld zł), z podatku akcyzowego i od gier były wyższe o 6,8% r/r (tj. o ok. 1,4 mld zł), a z podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 3,8% w ujęciu r/r.

3. Jak podkreśla ministerstwo finansów w komunikacie wyższe niż w roku poprzednim, wpływy z PIT wynikają z dobrej sytuacji na rynku pracy, a także z wyższych wpłat podatkowych osób prowadzących działalność gospodarczą.

Natomiast wyższe po 4 miesiącach aż o 15,4% (o około 2 mld zł) wpływy z CIT świadczą o tym, że coraz lepiej działa klauzula zabraniająca unikania opodatkowania, przedsiębiorcy nie chcą ryzykować kontroli skarbowych.

Z kolei wykonanie dochodów niepodatkowych po 4 miesiącach 2018 roku wyniosło ok. 9,1 mld zł i było wyższe w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego aż o 16,7% tj. 1,3 mld zł.

Wszystko to spowodowało, że dochody podatkowe i niepodatkowe po pierwszych 4 miesiącach 2018 roku, są wyraźnie wyższe w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego, mimo tego, że ówczesne dochody stanowiły „wysoką bazę” do takiego porównania.

4. Z kolei wykonanie wydatków po 4 miesiącach 2018 jak już wspomniałem wyniosło 115,8 mld zł tj. 29,2% planu i było o około 2 mld zł niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (117,9 mld zł -30,6% planu).

Jak wyjaśnia resort finansów niższe wykonanie wydatków okresie styczeń-kwiecień jest wynikiem niższej niż planowano dotacji z budżetu dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (mniejszej aż o 5,5 mld zł), co zostało spowodowane dobrą sytuacją na rynku pracy i lepszymi niż planowano wpływami składek do FUS.

Przy wyraźnie wyższych dochodach podatkowych i niepodatkowych i niższych wydatkach po 4 miesiącach 2018, budżet państwa osiągnął nadwyżkę w wysokości aż 9,3 mld zł, co jest potwierdzeniem dobrego stanu polskiej gospodarki, wysokiego wzrostu gospodarczego i niskiego poziomu bezrobocia.

Zbigniew Kuźmiuk