17.04.14, 08:42fot. Wikimedia Commons

List do kapłanów na Wielki Czwartek: Kochać i służyć

Polscy Biskupi wskazują, że powołaniem wszystkich kapłanów jest miłość do Boga i służba ludziom. Oczekując na kanonizację Jana Pawła II, biskupi przytaczają jego słowa o kapłaństwie i zachęcają do wsłuchiwania się w nie.

„Każde powołanie kapłańskie w swej najgłębszej warstwie jest wielką tajemnicą, jest darem, który nieskończenie przerasta człowieka” – te słowa Jana Pawła II z książki „Dar i tajemnica” przytaczają biskupi w liście do kapłanów z okazji Wielkiego Czwartku. Podkreślają, że w każdym czasie powtarza się historia powołania uczniów nad Brzegiem Jeziora Galilejskiego, którzy „zostawili swoje łodzie i poszli za Nim”.

 W liście czytamy o wybraniu, by zdobywać ludzi dla Ewangelii, o wybraniu pomimo słabości i ograniczeń. „Czyż nasza odpowiedź nie powinna być hojna i całkowicie bezinteresowna? Czy powinniśmy liczyć godziny oddane Jezusowi w Jego służbie oraz w służbie dla naszych braci i sióstr?” – pytają biskupi i podkreślają: „Naszym powołaniem jest kochać i służyć”. Wzywają kapłanów, by swoją postawą i służbą ukazywali piękno powołania kapłańskiego i byli zachętą dla innych do pójścia tą drogą. Ubolewają, że w seminariach jest coraz więcej pustych miejsc i przypominają słowa Ojca Świętego Franciszka z ostatniej wizyty ad limina Apostolorum, by niestrudzenie modlić się o nowe powołania do kapłaństwa.

 Biskupi podkreślają, jak wielką wagą jest dbałość kapłanów o życie wewnętrzne – o modlitwę i przystępowanie do sakramentów. „Powinniśmy w tę najważniejszą sprawę inwestować nasz czas, w przeciwnym wypadku nasza posługa w Kościele staje się jałowa i może przyjąć kształt zwykłego aktywizmu, pozbawionego głębi i ducha” – przestrzegają. Za wzór kapłana podają Jana Pawła II, który „pilnował jak źrenicy oka swego życia duchowego” i zachęcają do starań o umacnianie swojego powołania i wyboru poprzez osobiste spotkania z Chrystusem.

 W liście na Wielki Czwartek biskupi wzywają za Janem Pawłem II do kapłańskiej jedności, współpracy i miłości, do zjednoczenia z Ojcem Świętym Franciszkiem i swoim biskupem. Zwracając uwagę na media, jako miejsce ewangelizacji, przestrzegają przed promowaniem w nich swojego subiektywnego obrazu Kościoła. „Kościół potrzebuje oczyszczenia, ale musimy je zaczynać zawsze od nas samych” – podkreślają.

 „Bł. Jan Paweł II służył Kościołowi i światu, milionom i konkretnym ludziom. Służył słowem, modlitwą, pielgrzymkami, cierpieniem, świadectwem wiary i ufności pokładanej w Bogu” – podkreślają biskupi i zachęcają kapłanów do podobnej postawy. Wskazują na potrzebę ducha ubóstwa i wyrzeczenia, bo dzięki nim kapłan staje się wiarygodny w dawaniu przekonującego świadectwa.

 „Jako spowiednicy bądźmy miłosierni wobec grzeszników” – piszą dalej biskupi. Przypominają za Ojcem Świętym Franciszkiem, by wzywając innych do nawrócenia, kapłani sami byli ludźmi pracującymi nad sobą, często i gorliwie się spowiadającymi.

 Na zakończenie listu biskupi zawierzają siebie i wszystkich kapłanów oraz tych, którym posługują, Matce Bożej. „Niech w chwilach samotności czy zniechęcenia towarzyszy wam świadomość, że wasza kapłańska posługa jest bezcenna i nie do zastąpienia” – piszą. 

 Wielki Czwartek jest szczególnym świętem kapłanów. Tego dnia w kościołach katedralnych biskup diecezjalny wraz z księżmi z całej diecezji sprawuje przed południem Mszę św. Krzyżma. Podczas niej święci oleje, które w ciągu roku służą przy udzielaniu sakramentów chrztu, święceń kapłańskich i namaszczenia chorych. Tego dnia duchowni odnawiają przyrzeczenia kapłańskie. Wieczorem, Mszą Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna się Triduum Paschalne.

philo/Episkopat.pl

Komentarze

anonim2014.04.17 10:52
Dyżurne muchy plujki już w akcji...
anonim2014.04.17 14:28
Plagas, sicut Thomas, non intueor; Deum tamen meum te confiteor; Fac me tibi semper magis credere, In te spem habere, te diligere.