26.06.18, 17:07Zdj. screen Youtube/Telewizja Republika

Marek Jurek: Art. 7 wobec Węgier to niszczenie Europy

Komisja Swobód Obywatelskich Parlamentu Europejskiego (LIBE) przegłosowała w poniedziałek wniosek o uruchomienie sankcji z art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej przeciwko Węgrom. Za wnioskiem głosowało 37 posłów, przeciwko 19. Marek Jurek złożył do protokołu stanowisko mniejszości.

„Wniosek o uruchomienie art. 7 Traktatu przeciw Węgrom to działanie wprost zmierzające do dzielenia Unii Europejskiej i pogłębiania jej kryzysu. Różnice polityczne powinny być przedmiotem dialogu, a nie sankcji. Negowanie tej zasady jest działaniem przeciw współpracy naszych państw.

Przede wszystkim jednak wniosek ten nie ma uzasadnienia faktycznego. W wielu wypadkach atakuje wprost procedury demokratyczne, na przykład zmianę Konstytucji i konsultacje społeczne. Czyni Węgrom zarzut z powodu rozwiązywania problemów społecznych - takich jak integracja mniejszości romskiej - które występują w wielu krajach Europy, i z którymi Węgry radzą sobie lepiej niż inni.

Rezolucja zupełnie abstrahuje od zasadniczej przesłanki polityki władz węgierskich: konieczności przebudowy społecznej, usuwającej skutki prawie półwiekowej dominacji sowieckiej i totalitarnych rządów kolaboracyjnych. Rezolucja nie twierdzi, że zadanie to jest realizowane niewłaściwie lub przesadnie, ale w ogóle ignoruje konieczność jego realizacji. W tym sensie jest aktem lekceważenia wobec społeczeństwa węgierskiego i motywów jego demokratycznych decyzji.

U podstaw raportu jest bowiem założenie, że Węgry nie mają prawa do decyzji podejmowanych przez inne państwa Unii Europejskiej. To założenie wprost formułowano w trakcie prac nad raportem («nie będziemy porównywać ustaw węgierskich z ustawami w innych krajach europejskich»). Z tych wszystkich względów uważamy projekt Rezolucji, a szczególnie jego główny wniosek, za wybitnie szkodliwy”.

Pod stanowiskiem mniejszości podpisali się również posłowie: Beata Gosiewska (Polska), Mylène Troszczynski (Francja), Barbara Kappel (Austria), Auke Zijlstra (Holandia).

Biuro Posła do PE, Marka Jurka