17.12.15, 17:00

Budapeszt w Warszawie? Marszałek Sejmu wybiera się na Węgry!

Jutro, 18 grudnia br., marszałek Sejmu Marek Kuchciński uda się na zaproszenie przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Węgier László Kövéra z jednodniową roboczą wizytą do Budapesztu. W programie m.in.  rozmowa z przewodniczącym László Kövérem oraz spotkanie z Polonią. Marszałkowi Kuchcińskiemu w czasie wizyty będzie towarzyszył przewodniczący Komisji ds. Unii Europejskiej Piotr Naimski.

Wizyta w Budapeszcie będzie pierwszą wizytą zagraniczną marszałka Marka Kuchcińskiego.

Współpraca parlamentarna oraz możliwe wspólne inicjatywy Sejmu i węgierskiego Zgromadzenia Narodowego to główne tematy rozmowy marszałka Kuchcińskiego z przewodniczącym Kövérem. Okazją do wspólnych działań jest przypadająca w przyszłym roku 60. rocznica poznańskiego czerwca i powstania 1956 r. na Węgrzech, 1050-lecie Chrztu Polski oraz 100. rocznica bitwy pod Kostiuchnówką na Wołyniu, w której polscy i węgierscy żołnierze wspólnie walczyli z wojskami rosyjskimi.

Politycy mają także rozmawiać o współpracy polsko-węgierskiej i krajów Grupy Wyszehradzkiej w ramach Unii Europejskiej i NATO. W planach jest dyskusja o kierunkach rozwoju Unii i wyzwaniach, jakie stoją przed Europą, a także o brytyjskiej propozycji reformy Wspólnoty.

W czasie wizyty w Budapeszcie marszałek Kuchciński weźmie też udział w uroczystości wręczenia Krzyża Komandorskiego Orderu Zasługi wiceprzewodniczącemu Zgromadzenia Narodowego Węgier Jánosowi Latorcaiowi. Wizyta będzie także okazją do spotkania i rozmów z przedstawicielami Polonii węgierskiej.

Marszałek Sejmu złoży też wieniec pod Pomnikiem Męczenników Katynia. Pomnik został ufundowany wspólnie przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz władze Budapesztu. Został odsłonięty w kwietniu 2011 r.

kad/SEJM.GOV.PL