19.01.21, 12:10Fot. Trappistmonkstuff via Wikipedia, CC 4.0

Maryja w Fatimie mówi jasno: Tak unikniecie piekła

Kiedy skończyła się wizja piekła, przerażone dzieci, szukając pomocy, skierowały swój wzrok ku Matce Bożej. "A Ona - relacjonuje s. Łucja - pełna dobroci i smutku rzekła do nas: Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników, Bóg chce je ratować, Bóg chce rozpowszechniać na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeżeli się zrobi to, co wam powiem, zostanie wielu przed piekłem uratowanych i nastanie pokój na świecie."

Druga część "tajemnicy" wskazuje na najskuteczniejszy sposób ratunku przed piekłem. Jest nim poświęcenie ludzkości Niepokalanemu Sercu Maryi.

Ojciec Święty Jan Paweł II wyjaśnia, że "poświęcenie świata Niepokalanemu Sercu Matki oznacza powrót pod krzyż Syna. Oznacza poświęcenie świata przebitemu Sercu Zbawiciela, przyprowadzenie go z powrotem do źródła odkupienia. Odkupienie pozostaje zawsze większe, niż grzech człowieka i «grzech świata». Moc odkupienia jest nieskończenie wyższa, niż całe zło w człowieku i w świecie. Poświęcenie się Maryi oznacza przyjęcie Jej pomocy w ofiarowaniu nas samych i całej ludzkości jedynemu naszemu Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi". To właśnie Matka Boża najpewniej prowadzi nas drogami wiary i bezgranicznej ufności do swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby mógł nas uwalniać z niewoli grzechów mocą swojego nieskończonego Miłosierdzia. "Pragnę zaufania od swoich stworzeń - mówił Jezus s. Faustynie - Niechaj się nie lęka do mnie zbliżyć dusza słaba, grzeszna, a choćby miała więcej grzechów niż piasku na ziemi, utonie wszystko w otchłani miłosierdzia mojego... Nie zazna ludzkość spokoju, dopokąd nie zwróci się do źródła miłosierdzia mojego".

Siostra Łucja powiedziała, że Matka Boża trzy razy jej powtórzyła: "Zbliżamy się do czasów ostatecznych". Najważniejszym środkiem służącym ratunkowi ludzkości jest poświęcenie się Jej Niepokalanemu Sercu i modlitwa różańcowa. Skarżyła się również, że skoro wszystkie ofiarowane dotąd środki zbawcze nie zostały przyjęte przez ludzkość, ofiaruje teraz swoje łzy.

Fenomen płaczących krwawymi łzami obrazów i figurek Matki Bożej, tak często pojawiający się w ostatnich latach, jest kolejnym ostrzeżeniem i znakiem wzywającym ludzi do opamiętania i powrotu do Boga. Jezus powiedział do siostry Faustyny: "Zanim nadejdzie czas sprawiedliwości, daję ludzkości czas miłosierdzia". Czy w dalszym ciągu można być nieczułym i obojętnym na przestrogi i prośby Matki Bożej?

Kochani Czytelnicy! Matka Boża prosi każdego z nas o włączenie się w dzieło ratowania siebie, swoich najbliższych, Polski i świata. Wiemy, że tylko miłość Chrystusa może przezwyciężyć całą grozę zła, które ciąży nad nami i nad całą ludzkością. Chrystus potrzebuje jednak naszej zgody, aby mógł działać przez nas i docierać swoją miłością do największych grzeszników. Jesteśmy więc wezwani do zjednoczenia się z Niepokalanym Sercem Matki Najświętszej, aby nas uczyła żywej wiary i ufności, która ma się wyrazić:

1. W odwróceniu się od grzechu i życiu zgodnie z zasadami moralnymi i nauką Kościoła katolickiego;

2. W codziennej modlitwie, na którą powinien składać się różaniec i czytanie Pisma św.;

3. W praktyce pierwszych piątków i sobót miesiąca w intencji wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Matki Bożej za grzechy własne i świata;

4. W comiesięcznej spowiedzi i jak najczęstszym przyjmowaniu Jezusa w Eucharystii, a także, jeżeli to jest możliwe, poście o chlebie i wodzie w środy i piątki.

Spełnienie tych żądań Matki Boskiej Fatimskiej jest jedynym ratunkiem dla każdego z nas i dla świata. Siostra Łucja wyjaśnia, że "pokuta, o którą prosi Bóg, jest następująca: prowadzić życie sprawiedliwe zgodne z Bożymi przykazaniami; ze wszystkiego czynić ofiary i składać je Bogu. On pragnie, aby wszystkie dusze w taki sposób rozumiały pokutę, ponieważ niektórzy ludzie przez pokutę rozumieją tylko ostre umartwianie się, a nie odczuwają siły i potrzeby codziennej, zwyczajnej pracy nad sobą, wiodą życie «letnie» i pozostają w grzechu. W czasie modlitwy w kaplicy w nocy z czwartku na piątek, Bóg do mnie powiedział: «Pokuta - jakiej wymagam - to składanie ofiary z wypełniania codziennych obowiązków i zachowania Moich przykazań». Tak rozumiane wezwanie do pokuty jest szczególnie aktualne i naglące w obecnym czasie, kiedy ludzie tracą ducha ofiary i lekceważą obowiązki, wynikające z ich życiowego powołania. Zamiast stawić czoła rzeczywistości, często uciekają od obowiązków. W przypadku małżeństw, duch ofiary oznacza wspólne dźwiganie przez męża i żonę ciężarów codzienności.

ks. Mieczysław Piotrowski Tchr

Miłujcie się, nr 5-8/2000

Komentarze

zygi2021.01.20 13:37
Ale ciemnota w tej tajemnicy Maryi.
Nawet we wtorki2021.01.20 11:41
serwujecie zacny LOLcontent.
on2021.01.20 11:21
Figurki i obrazy nie mówią a zmarła kobieta przed 2000 lat tym bardziej. W ogóle martwi nie mówią i nie wiedzą.
Janio2021.01.20 11:56
Bóg nie jest Bogiem umarłych tylko żywych.
Natalja Siwiec2021.01.20 13:19
Ale funkcjonuje w świecie umarłych
Kriss2021.01.20 16:55
Coś ci się myli, Bóg mówi do żywych a skoro mówi i przekazuje treści to raczej nie jest umarły. W ogóle ta neo-marksistowska logika, dobija po prostu. Można tak żyć aby zapewnić sobie raj po drugioej stronie, mieć to na wyciągnięcie ręki i nie chcieć - zagadka. Woleć jakieś lewackie utopie, aborcję, eutanazję i pogardę dla życia zamiast miłości i poszanowania drugiego człowieka ?!?!?!?!? Na tym siecie pokoju nie zbuduje się wdrażaniem marksizmu tylko życiem w zgodzie z Bogiem i drugim człowiekiem.
fdf2021.01.20 8:59
NIEE, może jest jakaś nadzieja na wykupienie się.
rebeliant2021.01.19 16:51
Uniknięcie piekła owszem, ale osobistej pomsty od swoich ofiar się nie ominie.
January2021.01.19 15:59
Nie ludzkości, tylko Rosji. Maryja prosiła o poświęcenie Rosji a nie świata. JPII bał się poświęcić Rosję więc poświęcił świat - czyli nie zrealizował prośby Maryi. Zamiast tego uruchomiono cały system kłamstw jakoby JPII poświęcił "swiat i Rosję" (co było nieprawdą) albo że Maryja prosiła o poświęcenie świata co jest nie tylko zwykłym kłamstwem ale wręcz bluźnierstwem bo wkłada w usta Maryi coś czego nie powiedziała. Wszystko dla ocalenia kardynalskich tyłków.
PERFIDNIE KŁAMIESZ, "January"! JAK ŚMIESZ!2021.01.20 0:14
Jak zwykle podważasz, ateisto, NASZĄ WIARĘ!... OTÓŻ... 25.03.84 R. JESZCZE RAZ JAN PAWEŁ II NA NOWO POŚWIĘCIŁ R-O-S-J-Ę --I- CAŁY RODZAJ LUDZKI NIEPOKALANEMU SERCU MARYI, łacząc się też z wszystkimi Biskupami całego świata.! Potwierdzając tym samym Akt z 1982 roku przed Figurą Najświętszej Maryi Panny, przywiezionej z Fatimy do Rzymu! TAKA JEST PRAWDA! Nienawiść twoja nie popłaca!
Anonim2021.01.19 12:55
a ubodzy rozumem wierzą w te dyrdymały...
Kaszanka ci stygnie2021.01.19 13:34
"bogaczu"!
Anonim2021.01.19 14:44
Nie zazdrość, dobra kaszanka nie jest zła.