16.05.16, 09:45

Modlitwa do św. Andrzeja Boboli wielkiego orędownika Polski. Niech odrodzona Polska wytrwa wiernie przy Chrystusie i Jego Kościele!

Wielki Sługo Boży,
a nieustraszony Męczenniku za sprawę
zjednoczenia Kościołów na naszej
polskiej ziemi, Andrzeju Bobolo,
którego Namiestnik Chrystusowy ozdobił
aureolą Świętych, wejrzyj z tronu
niebieskiej chwały na Twoją ukochaną
Polskę, której niegdyś przepowiedziałeś
zmartwychwstanie i zjednoczenie.
Niech za Twą przyczyną zapanuje
w niej zgoda wszystkich stanów,
poszanowanie władzy, miłość prawdziwa
Chrystusa-Króla i Najświętszej Panny,
naszych ziem Królowej.
Niech duch nauki katolickiego Kościoła
przepoi wszystkie dziedziny naszego
życia polskiego, życia jednostkowego,
rodzinnego i państwowego.
Niech odrodzona Polska, której obiecałeś
być szczególniejszym Patronem, wytrwa
wiernie przy Chrystusie i Jego Kościele,
i niech się stanie narodom przewodniczką
na drodze powrotnej do Boga.

Amen.


Boże, który świętego Andrzeja,
udręczonego różnymi torturami
za wyznawanie prawdziwej wiary,
uwieńczyłeś chwalebnym męczeństwem,
spraw, prosimy, abyśmy trwając w
tej samej wierze gotowi byli raczej
znieść wszystkie przeciwności niż
ponieść szkodę na duszy.
Składamy Ci, Panie, nasze prośby,
usilnie błagając, abyś dzięki
zasługom świętego Andrzeja,
męczennika, utwierdził nas
w wyznawaniu prawdziwej wiary
i udzielił swojemu Kościołowi
darów jedności i pokoju.
Oddając cześć świętemu Andrzejowi,
męczennikowi, błagamy Cię, Panie,
aby za wstawiennictwem świętego
Andrzeja, męczennika, owce,
które zginęły, powróciły do
prawdziwego Pasterza i karmiły
się zbawiennym pokarmem.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.