08.08.17, 21:34Fot. Domena Publiczna

MON odpowiada prezydentowi ws. nominacji generalskich

Ministerstwo Obrony Narodowej odniosło się w oficjalnym komunikacie do decyzji prezydenta o nie przyznaniu nominacji generalskich i admiralskich 15 sierpnia.

Na mocy decyzji Andrzeja Dudy ogłoszonej dziś przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego 15 sierpnia nie odbędzie się wręczenie nominacji generalskich i admiralskich. Decyzję tę uzasadniono trwającymi pracami nad nowym systemem kierowania Siłami Zbrojnymi RP. Jak zaznaczono w komunikacie BBN, brak uzgodnień dotyczących owego systemu sprawia, że merytoryczna ocena przedstawionych kadydatur jest utrudniona.

Do tej oceny odniosło się Ministerstwo Obrony Narodowej. Jak możemy przeczytać w oficjalnym komunikacie MON, decyzje personalne kluczowe dla nowego systemu kierowania armią zostały podjęte przez prezydenta RP w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Jak zaznacza MON, kwestie będące wciąż przedmiotem dyskusji nie mają znaczenia zasadniczego.

Oto pełna treść komunikatu MON:

"W związku z informacją Biura Bezpieczeństwa Narodowego o odłożeniu nominacji generalskich do czasu uzgodnienia nowego systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi (SKiD) Ministerstwo Obrony Narodowej wyjaśnia:

1. Konieczność przywrócenia jednolitego systemu dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP była i jest priorytetem rządu Premier Beaty Szydło, w tym ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza, który podnosił tę kwestię począwszy od 2014 r.

2. Projekt takich zmian został wypracowany w ramach Strategicznego Przeglądu Obronnego przeprowadzonego przez MON, a którego wyniki zostały przekazane Biuru Bezpieczeństwa Narodowego. W pracach nad nowym modelem systemu dowodzenia brali udział przedstawiciele Prezydenta RP (konkretnie Biura Bezpieczeństwa Narodowego). Następnie model ten był weryfikowany w ramach ćwiczenia dowódczo-sztabowego pk. ZIMA '17, w którym także brali udział przedstawiciele Prezydenta RP.

3. Na prośbę Szefa BBN odbył się cykl spotkań konsultacyjnych z udziałem podsekretarza stanu w MON Tomasza Szatkowskiego, mających na celu wymianę poglądów oraz udzielenie niezbędnych wyjaśnień Szefowi BBN. Dodatkowo w maju br. do konsultacji Prezydenta RP został przesłany przez MON projekt nowelizacji ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw w zakresie reformy SKiD.

4. Proponowany projekt przywraca jednolitość dowodzenia armią, znacznie poszerza kompetencje Prezydenta RP, na ile pozwalają na to przepisy obowiązującej Konstytucji RP, oraz dostosowuje cały system do współdziałania z sojuszniczymi siłami NATO, uwzględniając wymogi narodowego bezpieczeństwa Polski.

5. Trzeba podkreślić, że decyzje personalne, kluczowe dla nowego systemu kierowania i dowodzenia zostały, na wniosek Pani Premier i MON, podjęte przez Prezydenta RP w ciągu ubiegłych 12 miesięcy. Kwestie będące wciąż jeszcze przedmiotem dyskusji nie mają znaczenia zasadniczego i mogą zostać uzgodnione w toku dalszych konsultacji.

6. Zmiany zaprojektowane w ramach realizacji Strategicznego Przeglądu Obronnego mają na celu dostosowanie armii do nowych wyzwań wynikających z narastającego zagrożenia zewnętrznego oraz z wieloletnich zaniedbań organizacyjnych, personalnych, strategicznych i dotyczących kierunków modernizacji technicznej armii. Kluczowym czynnikiem tych zmian jest ukształtowanie nowej kadry dowódczej. Bez niej wszystkie pozostałe reformy mogą zostać zaprzepaszczone. Świadczą o tym dobitnie błędy, jakie popełniono w ciągu ubiegłych 27 lat, a które z trudem są obecnie naprawiane.

mjr Anna Pęzioł-Wójtowicz

rzecznik prasowy MON"

przk/mon.gov.pl