04.04.18, 15:30fot. Jose Luiz Bernardes Ribeiro, lic. CC BY-SA 3.0 via Wikipedia, zdj. edytowane

,,Na koniec moje Niepokalane Serce zatriumfuje!''

Na koniec jednak moje Niepokalane Serce zatriumfuje! – te niezwykłe słowa usłyszała trójka małych dzieci 13 lipca 1917 roku – 100 lat temu, ale czy nadal aktualne? TAK i co do tego nie ma wątpliwości, tym bardziej, jeśli się weźmie cały aspekt tego szczególnego wydarzenia, które poniżej podajemy opisane przez Łucję – najstarszego świadka tego wydarzenia:

Przerażeni, podnieśliśmy oczy do Naszej Pani szukając u Niej pomocy, a Ona pełna dobroci i smutku rzekła do nas:

Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników. Żeby je ratować, Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeżeli się zrobi to, co wam powiem, wielu przed piekłem zostanie uratowanych i nastanie pokój na świecie. Wojna zbliża się ku końcowi. Ale jeżeli ludzie nie przestaną obrażać Boga, to w czasie pontyfikatu Piusa XI rozpocznie się druga wojna, gorsza. Kiedy pewnej nocy ujrzycie nieznane światło, (ma na myśli nadzwyczajne światło północne, które widziano w nocy 25 stycznia 1938 r. w całej Europie, także w Polsce. Łucja uważała je za znak obiecany z nieba) wiedzcie, że jest to wielki znak od Boga, że zbliża się kara na świat za liczne jego zbrodnie, będzie wojna, głód, prześladowanie Kościoła i Ojca Świętego.

Aby temu zapobiec, przybędę, aby prosić o poświęcenie Rosji memu Niepokalanemu Sercu i o Komunię św. wynagradzającą w pierwsze soboty. Jeżeli moje życzenia zostaną spełnione, Rosja nawróci się i zapanuje pokój, jeżeli nie, bezbożna propaganda rozszerzy swe błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowanie Kościoła, dobrzy będą męczeni, a Ojciec Święty będzie musiał wiele wycierpieć. Różne narody zginą. Na koniec jednak moje Niepokalane Serce zatriumfuje. Ojciec Święty poświęci mi Rosję, która się nawróci i przez pewien czas zapanuje pokój na świecie. W Portugalii będzie zawsze zachowany dogmat wiary itd. Tego nie mówcie nikomu; Franciszkowi możecie to powiedzieć. Kiedy odmawiacie różaniec, mówcie po każdej tajemnicy: „O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia".

Objawienia Fatimskie z 1917 roku były dalej kontynuowane „przez Niebo” i przypominały przesłanie z 1917 roku, ale już tylko s. Łucji, jedynemu żyjącemu świadkowi tamtych wydarzeń.
Gdy dnia 10 grudnia 1925 roku Matka Najświętsza ukazała się s. Łucji w Pontevedra pokazała jej swoje Serce otoczone cierniami, a Dzieciątko Jezus wezwało: «Miej współczucie z Sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni ludzie je wciąż na nowo ranią, a nie ma nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał.

Następnie Maryja zwróciła się do s. Łucji: «Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewdzięczność stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię świętą, odmówią jeden różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia».

Trzeba nam sobie dobrze uświadomić, że to szczególne nabożeństwo, o które prosi zarówno Pan Jezus jak i Maryja, ma charakter wynagradzający. Obejmuje ono pięć sobót, ponieważ chodzi o wynagrodzenie i zadośćuczynienie za tyle rodzajów bluźnierstw i obelg, jakich doznaje to Niepokalane Serce:

1)    Bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Poczęciu;

2)    Przeciwko wiecznemu Dziewictwu Maryi;

3)    Przeciwko Bożemu Macierzyństwu, kiedy jednocześnie uznaje się Ją wyłącznie jako Matkę człowieka;

4)    Bluźnierstwa tych, którzy starają się otwarcie zaszczepić w sercach dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do tej Niepokalanej Matki.

5)    Bluźnierstwa tych, którzy urągają Jej bezpośrednio w Jej świętych wizerunkach.

Oto, droga córko, motyw, który kazał Niepokalanemu Sercu Maryi prosić mnie o ten mały akt wynagrodzenia. A poza względem dla Niej chciałem poruszyć moje miłosierdzie, aby przebaczyło tym duszom, które miały nieszczęście Ją obrazić. Co do ciebie, zabiegaj nieustannie swymi modlitwami i ofiarami, aby poruszyć Mnie do okazania tym biednym duszom miłosierdzia”.

Jest to również motyw dla nas Sercanów Białych, aby w Polanicy Zdroju w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej przy naszym klasztorze uroczyście odprawiać pierwsze soboty miesiąca. Zaczynamy je o godzinie 20.00 Mszą świętą, następnie Różaniec Wynagradzający z 15 minutowym rozważaniem tajemnic i później jest procesja światła po górach wokół klasztoru ze świecami w rękach.

Objawienia Fatimskie, o których tu mowa, są w szczególny sposób "wpisane" w charyzmat Zgromadzenia Sercanów Białych. Nasze Zgromadzenie zostało "powołane" do życia w okresie szczególnie trudnym dla kościoła francuskiego podczas Rewolucji Francuskiej w 1800 roku. Jego celem jest głoszenie kultu Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi - w pierwszym objawieniu Anioła Pokoju przygotowującym dzieci fatimskie do "spotkania" z Maryją słyszymy: Tak macie się modlić! Serce Jezusa i Maryi słuchają z uwagą waszych próśb". Natomiast w drugim Anioł mówi: „Co robicie? Módlcie się! Módlcie się dużo! Serce Jezusa i Maryi chcą przez was okazać (światu) wiele miłosierdzia. Ofiarujcie bezustannie Największemu modlitwy i umartwienia". Jeśli do tego dodamy adorację wygradzającą Najświętszego Sakramentu połączone z Nabożeństwem Wynagradzającym pierwszych sobót miesiąca, to widzimy w tym nasze zakonne posłanie. Zatem głoszenie przesłania fatimskiego jest jakby naszym posłaniem, które każdego roku poznajemy lepiej. Rozpoczęliśmy w naszym klasztorze w Polanicy Zdroju Noce Fatimskie w pierwsze soboty miesiąca przez cały rok, podczas których staramy się wynagradzać za grzechy ludzi Niepokalanemu Sercu Maryi tak jak prosiła o to Maryja. 

Przez najbliższe miesiące będę kontynuował rozważania na temat poszczególnych „bluźnierstw”, o których mowa powyżej.

Jednocześnie serdecznie zapraszamy na Noce Fatimskie w pierwsze soboty miesiąca do naszego Sanktuarium i na Nabożeństwa Fatimskie od 13maja do 13 października również na godzinę 20.00, aby wspólnie wynagradzać Niepokalanemu Sercu za grzechy ludzi. Również zapraszam na Ekstremalną Noc Fatimską 11-12 maja – procesja różańcowa o długości 33 km na rozpoczęcie Objawień Fatimskich. Więcej informacji na stronie www.sanktuarium-fatimskie.pl

o. Zdzisław Świniarski SSCC (Sercanin Biały)