11.07.20, 07:46Fot. via: Pixabay

Niech Europa swą jedność odnajdzie przez wiarę w Boga!

Nasz wspólny, fizyczny i duchowy dom, Europa, odchodząc od swoich chrześcijańskich korzeni, pogrąża się w kryzysie. Kontynent słynący z walki za Chrystusa oddaje się ateizmowi, libertynizmowi i... islamizmowi, depcząc własną tradycję, swoje dokonania i duchowe dziedzictwo. Módlmy się dzisiaj do świętego Benedykta, patrona Europy, o dobrą przyszłość naszego kontynentu, o nawrócenie serc Europejczyków, a przede wszystkim elit europejskich.

Modlitwa za Europę przez przyczynę św. Benedykta

Gdy nadszedł koniec dawnego porządku
I nowa ziemia rodziła się w bólu,
Stanąłeś, Ojcze, na czasów granicy,
By chronić dobro.

Posłuszny mocy Bożego wezwania
I do proroków podobny natchnieniem,
Poszedłeś drogą pokory i ładu
Pańskiego Prawa.

Dla wielu ludzi spragnionych pokoju
Przez własne życie przykładem się stałeś
Szukania Boga i Jego miłości
We wszystkich braciach.

I dzisiaj także przychodzi nieznane,
A świat jest pełen zamętu i kłamstwa;
Za twą przyczyną niech Pan nam ukaże
Właściwą ścieżkę.

Najświętszej Trójcy niech będzie podzięka
Za Benedykta i jego naukę;
Niech Europa swą jedność odnajdzie
Przez wiarę w Boga. Amen.

Módlmy się: Boże, Ty przez nauczanie świętego Benedykta zgromadziłeś w swoim Kościele wiele narodów, spraw przez jego zasługi, abyśmy z radosnym sercem biegnąc drogą Twoich przykazań, trwali w prawdziwej wierze i głębokim pokoju. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Komentarze

all2020.07.11 22:56
jedność może być tylko bez religii...bo religie się zwalczają...religie powinny być zakazane w sferze publicznej
ladychapel2020.07.11 9:57
I my - Polacy - chcemy uczyć Europę jak żyć :) My - kraj, w którym żyło, żyje i będzie się żyło do Du(p)y Andrzeja... Jakoś to do tej Europy, którą chce Polska uczyć - tam emigrują Polacy z tej przyklasztornej wioski nad rzeką.