15.07.16, 15:27

Niedziela dla Boga i rodziny! Tak chce już 120 tys Polaków!

Skrócenie handlowego dnia pracy z 7 do 6 dni w tygodniu postulują m.in. NSZZ Solidarność, OPZZ, Federacja Związków Zawodowych Pracowników, Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług, Fundacja Pomocy Rodzinie, Związek Dużych Rodzin 3+, Fundacja Instytut Globalizacji, Polski Związek Kobiet Katolickich i wiele innych.

 

Okazuje się, że skrócenie czasu pracy dla pracowników zatrudnianych w handlu nie zmieni wiele w gospodarce. Gdy wypada wolna niedziela, obroty w dni poprzedzające dzień wolny i następujące po nim, wyrównują obroty handlowców. Poza tym w niedziele Polacy szukają raczej rozrywki niż zakupów, tak wynika z badań.

 

Dla Polaków ważne okazują się jednak nie tylko argumenty ekonomiczne, ale przede wszystkim religijne i społeczne. Niedziela nie powinna się kojarzyć z bezsensownym włóczeniem się po supermarkecie czy odsypianiem na kacu po sobotniej imprezie.

 

Niedziela jest przede wszystkim dniem poświęconym Bogu. Żydzi w Dzień Pański stosują bardzo surowe zakazy religijne dotyczące wykonywania prac, a nawet podróżowania. Tak samo chrześcijanie poświęcają ten dzień, w „którym Pan odpoczął” zarówno do odpoczynku od pracy zawodowej, jak i świętowania Paschy Jezusa Chrystusa.

 

Dla chrześcijanina Niedziela jest więc dniem świętowania w Kościele, wspólnej modlitwy rodzinnej i przekazywania wiary dzieciom. Niedzielny obiad jest tradycyjnie okazją do spotkań w rodzinnym gronie i do rozmowy, której tak brakuje podczas coraz szybszego tempa codziennego życia.

 

Nie warto więc marnować tego pięknego dnia na pogoń za mamoną czy konsumpcję, która nas i tak nie nasyci. Oczywiście są wyjątki – niektórzy muszą pracować w niedzielę, ale sektor handlu, szczególnie tego wielkopowierzchniowego, nie jest dziedziną pierwszej potrzeby.

 

Od wielu lat do niezrobienia zakupów w niedzielę nawołują wiernych polscy biskupi. Dlatego warto poprzeć inicjatywę, która oddaje niedzielę polskim rodzinom i uwalnia pracowników wielkich sieci handlowych z konieczności pracy w dzień wolny.

 

Wszyscy, którym leży na sercu dobro Ojczyzny, powinni nie tylko powstrzymywać się od robienia zakupów w niedzielę, ale i poprzeć rzeczony projekt obywatelski na stronie www.wolnaniedziela.pl

 

Tomasz Teluk