25.06.19, 17:00screenshot Youtube

Niesamowite proroctwa: Wy Polacy już odpokutowaliście. Na nas, Niemców, przyjdzie jeszcze pokuta. Klimuszko, Neumann i inni

W obliczu przepowiadanych dla świata katastrof Polska nie zostanie cudem uratowana, ale będzie państwem, które ucierpi w nich najmniej.

Polsce będą się kłaniać narody Europy - przepowiedział jeden z wizjonerów.

Błogosławiony ks. Bronisław Markiewicz, polski ksiądz katolicki, założyciel Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła, pedagog: 
"Wy, Polacy, przez ucisk niniejszy oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, ale nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim" - wieszczył ksiądz Markiewicz. Mówił on także o łaskach, jakimi Bóg obdarzy Polskę oraz o Polakach, którzy będą "mądrymi mistrzami" i będą zajmować wysokie stanowiska na całym świecie. Nasz język będzie rozpowszechniony i będą go uczyć we wszystkich światowych szkołach.

Lodovic Rocca - franciszkanin, prorok:
W swojej wizji opowiadał on o wolnej Polsce, jako o najpotężniejszym mocarstwie Europy. Razem ze Słowianami utworzy katolicko-słowiańskie mocarstwo Europy. Granice tego kraju wyznaczać będą Odra, Nysa, Adriatyk, Bałtyk, Morze Czarne, Dniepr i Dźwina. "Przy końcu wojny europejskiej czarny lud przyjdzie Polsce z pomocą, w czasie, gdy liście zdrzew opadać zaczną. Z gruzów i popiołów powstanie Polska i dojdzie wreszcie do porządku i spokoju w sprawach wewnętrznych. (...) Najwyżej Bóg wyniesie Polaków, gdy dadzą światu wielkiego papieża. Polska zawrze wieczną przyjaźń z Turcją, która po wieki zachowana będzie. Wielki mąż z Ameryki roztoczy nad jej granicami swoją przemożną opiekę, pod którą w wielkiej szczęśliwości królować będzie". 

Kardynał August Hlond, salezjanin, arcybiskup metropolita gnieźnieński i poznański (1926-1946), arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski (1946-1948), kardynał, prymas Polski:
W notatkach kardynała odnaleziono proroctwo takiej oto treści: "Jedyną broń, której Polska używając odniesie zwycięstwo - jest różaniec. On tylko uratuje Polskę od tych strasznych chwil, jakimi narody będą karane za swą niewierność względem Boga. Polska będzie pierwsza, która dozna opieki Matki Bożej. Maryja obroni świat od zagłady zupełnej". 

Katarzyna Szymon, polska mistyczka katolicka i stygmatyczka ze Studzienic:
Była ona nie tylko naznaczona stygmatmi, ale także miewała objawienia i wizje. 2 listopada 1974 roku Matka Boża Niepokalana opowiedziała jej o karach, jakie czekają świat, jeżeli nie nastąpi poprawa. Największe zniszczenia poniosą Niemcy, Czechy, Francja, Anglia i Rosja. Widząc przestraszoną twarz kobiety, Matka Boża powiedziała: "Śląsk zachowam od zguby". 

Proroctwa Teresy Neumann, niemiecka mistyczka i stygmatyczka:
Po zakończeniu II wojny światowej spotkała ona polskich oficerów, którzy nie byli pewni, czy mają wracać do kraju, bo krążyły pogłoski o wybuchu kolejnej wojny na terenie Polski. Powiedziała im, że jeżeli doszłoby do kolejnej wojny, to Polska ocaleje, "ponieważ przez Polskę wkrótce zacznie pielgrzymować Matka Boska Częstochowska i weźmie wasz kraj w swą macierzystą opiekę".

Po II wojnie światowej przekazała ona wizję dotyczącą Polski, biskupowi polowemu Józefowi Gawlinie: "Wy Polacy macie do nas Niemców żal, bośmy was skrzywdzili. Macie rację. Ale przez to wyście już wszystko odpokutowali. Na nas, Niemców, przyjdzie jeszcze pokuta. Wy możecie czuć się spokojni. (...) Za wami wstawia się Czarna Madonna, która będzie chodzić po ziemiach polskich. Wam się już złego nie stanie".

Wizje ojca Klimuszki, polski kapłan, franciszkanin, jasnowidz, zielarz
Zakonnik rzadko mówił o swoich wizjach publicznie. Jednak na spotkaniu z dziennikarką, Wandą Konarzewską, uchylił rąbka tajemnicy przepowiedni dotyczacej losów Polski: "Polska będzie źródłem nowego prawa na świecie, zostanie tak uhoronowana wysoko, jak żaden kraj w Europie. (...) Polsce będą się kłaniać narody Europy. (...) Do nas będą przyjeżdżać inni, aby żyć tutaj i szczycić się tym. Nadchodzi czas Polski i upadku jej wrogów". Przed swoją śmiercia powiedział przyjacielowi, że gdyby mógł się drugi raz urodzić, to tylko w Polsce. "Niech Polacy z całego świata wracają nad Wisłę. Tu się im nic nie stanie".

Trzecia tajemnica fatimska:
Krążyła po Polsce przepowiednia, uznawana za fragment trzeciej tajemnicy fatmiskiej. Łucja miała powiedzieć nieznanemu ojcu Augustynowi: "Polska tym razem zostanie oszczędzona. Ona będzie jedynym państwem, które ze światowego kataklizmu wyjdzie silniejsze, potężniejsze i wspanialsze. Od Polski zależeć będzie przyszłość Europy. Obdarzy ona braterstwem wszystkie narody świata. Ona będzie przygarniać, chronić, nieść pomoc. (...) Pomoc i opieka Maryi Królowej Polski będzie wam towarzyszyć". 

Przepowiednia licheńska:
W tej przepowiedni Maryja przekazało Mikołajowi Sikatce słowa: "Ku zdumieniu wszystkich narodów świata - z Polski wyjdzie nadzieja udręczonej ludzkości. Wtedy poruszą się wszystkie serca radością, jakiej nie było przez tysiąc lat. Jeśli naród polski się poprawi, będzie pocieszony, ocalony i wywyższony".

Pierwotnie na Fronda.pl 27.05.2016

Komentarze

miazga2019.06.29 17:02
Co za bzdury.
edi2019.06.26 15:55
Jan Paweł II w encyklice pisze że "system kapitalistyczny się nie sprawdził, tym bardziej nie sprawdził się system komunistyczny - LUDZKOŚĆ MUSI WYPRACOWAĆ NOWY SYSTEM SPOŁECZNY SOLIDARNY" myślę że OBECNIE JESTEŚMY ŚWIADKAMI TWORZENIA TAKIEGO SPRAWIEDLIWEGO SYSTEMU SPOŁECZNEGO W POLSCE, KTÓRY ZAPOCZĄTKOWAŁ P. Jarosław Kaczyński z PRAWEM i SPRAWIEDLIWOŚCIĄ a dzisiaj realizuje ten plan P. Mateusz Morawiecki i Andrzej Duda - I TAKI SYSTEM BĘDZIE WZOREM DLA INNYCH PAŃSTW NA CAŁYM ŚWIECIE
gość_stary2019.06.26 13:26
W te przepowiednie można wierzyć albo można nie wierzyć. Do zbawienia nie są konieczne. Te o wywyższeniu Polski dają nadzieję. Tylko tyle!
Jan Radziszewski2019.06.26 7:28
d-c Z natchnienia Bożego z całych sił zacząłem krzyczeć. „Ja tego nie uczynię. To nie są duchy waszych zmarłych, braci tylko demony, złe duchy, które przybrały ich ludzki wygląd aby was oszukać. Jest to wielkie kłamstwo aby was całkowicie doprowadzić do opętania i pozbawić wszelkiego zdrowego rozumu i wolnej woli”. Gdy tak krzyczałem zaczęli mnie otaczać, aby mnie zabić. Gdy śmierć była bliska zawołałem. „Jezu Chryste Synu Ojca Przedwiecznego – ratuj, Matko Najświętsza Królowa Nieba i Ziemi – ratuj, Św. Michale Archaniele Książę Wojsk Niebieskich – ratuj”. Nagle nastąpił oślepiający błysk, potworny nie do wytrzymania huk. Na ich oczach te piękne rzekomo szczęśliwe duchy braci zmarłych zaczęły przemieniać się w straszliwe potwory, których rozum ludzki nie jest w stanie sobie wyobrazić. Nieznany ogień i zapach nie do wytrzymania. Potworny wygląd demonów tak przeraził masonów, że byli jak kamienne trupy. Kiedy znikły złe duchy nastąpiła nieznana ciemność i w tej ciemności ujawniła się wizja piekła. W tej wizji zobaczyli straszny wieczny los w mękach, prawdziwych zmarłych braci masonów, których wcześniej przedstawiały złe duchy jako szczęśliwych synów światłości przebywających rzekomo w krainie szczęśliwości. Przed ich oczami przesuwały się następne wizje różnych czasów. Trudno sobie wyobrazić przerażenie masonów. Runął cały ich system pychy i pewność panowania. Jeszcze przed tą wizją obiecywano im i zapewniano ich o milionach lat szczęśliwego życia w przyszłym ziemskim raju. A tu widzą niewyobrażalne cierpienia i męki znanych powszechnie w XX wieku i wcześniejszych wiekach filozofów, naukowców, finansistów, polityków, sędziów, rzekomych uczonych, nawet noblistów, judaszowych zdrajców itp. Wizja zakończyła się na poziomie piekielnego „hoiIyvod”. Z tego właśnie poziomu nieznany ogień ogarnął trzech masonów w tym, także głównego maga
Jan Radziszewski2019.06.26 7:21
Młot na katolicyzm - przewrotny żydzie a co powiesz na te słowa Pana " "- Tak dziecko, pedofilia jest złem, natomiast ludzie zostali tutaj wytresowani zgodnie z życzeniami synagogi szatana i masonerii. Żydzi często pragną dzieci gojów seksualnie, podlotków obojga płci, chcą je deprawować a nawet skrytobójczo mordują, często po zgwałceniu, na ofiarę, swemu ojcu Lucyferowi. " ot przykład z udziałem znanego ci zapewne satanisty mordercy ofiarnika dzieci Molochowi Europosła Bronisława Gieremka W tej super tajnej naradzie uczestniczył mason także z Polski gdyż dla mocy piekielnych naród polski jest wyjątkowo znienawidzony i do końca XX wieku był zaporą do realizacji ich celów. Po omówieniu celów i pouczeń nasz główny ziemski mag oznajmia, że będziemy się przygotowywać do złożenie ofiary na cześć najwyższego wodza światłości /lucyfera/, który aa tę okoliczność specjalnie się zjawi. Ofiarą będą cztery dziewicze dziewczynki. Było nas czterech do złożenia ofiary, gdyż mag wcześniej dokonał tej ofiary, on miał tylko nadzorować. Każdy z nas miał dokonać gwałtu i mordu na przydzielonej dziewczynce. Następnie po odpowiednich rytach mieliśmy je złożyć jeszcze żywe w ogień nas cześć wodza. Mag miał udać się po dziewczynki aby je tu przyprowadzić. Były to dziewczynki z Azji prawdopodobnie z Indii.
krótka notka2019.06.26 3:03
Znałem o. Czesława Klimuszkę franciszkanina konwentualnego. Był to Boży kapłan pełen ludzkiego miłosierdzia , które świadczył w całym swoim życiu. Niektórzy zakonnicy go trochę za dziwaka... bo go nie rozumieli, ale on swoje siły zużył dla kościoła w Polsce i katolików. Był też parapsychologiem i znawcą jogi, zielarzem i jasnowidzem podobnie jak obecnie Jackowski.. Żył w czasach PRL-u , pomagał ludziom , odszukiwał zaginionych - nawet ówczesna milicja zwracała się do niego o pomoc w beznadziejnych przypadkach.Był też prześladowany przez władze komunistyczne PRL-u, musiał ukrywać się na Dolnym Śląsku w Kwietnikach. Atakował go żyd Jerzy Urban, satanista , ten od późniejszego Stanu Wojennego i anty kościelnego "NIE". Za co ? Bo go nienawidził go jako kapłana katolickiego. Obecnie o. Klimuszko jest pochowany w Elblągu przy kościele św. Pawła. Niech ma wieczny odpoczynek należny dla dusz sprawiedliwych...
Jozef2019.06.26 8:55
porównanie kapłana katolickiego do "jasnowidza" Jackowskiego to nieporozumienie
Jam2019.06.25 23:55
Czas pokaże, a póki co, czuwajmy i módlmy się. Za nieprzyjaciół również.
bbb2019.06.25 23:31
A kiedy przyjdzie pokuta na naszych przyjaciół Amerykanów za Irak, Afganistan, nękanie Iranu, próby rozpętania 3 wojny światowej i wykorzystywanie Polski ?
T2019.06.25 22:37
W Imię Jezusa Chrystusa złe duchy idźcie precz od wrogów Kościoła Katolickiego i nie wracajcie więcej!
violencja2019.06.26 22:36
Amen
romak2019.06.25 21:30
Przyjdzie kryska na niemczyska. Nigdy w świecie nie było większych barbarzyńców jak zbrodniczy naród niemiecki.
stop kacapowi !2019.06.26 12:11
I Moskale też zbrodniarze .
oby nie, ale...2019.06.25 21:15
wojna może się zacząć ok 20 marca 2020 roku
qwerty2019.06.25 20:01
tym idiotom kpiącym z religii i kościoła powiem: idź już dziś do kościoła zanim cię jutro do niego przyniosą...
Jasnowidz2019.06.26 4:33
A czyż kościół nie zabrania wiary we wróżby i zabobony? To co się teraz dzieje nie ma nic wspólnego z wiarą i nauką Jezusa. Pazerność kleru, mieszanie się do polityki to tylko nieliczne przykłady. Opłaty za mszę, za pochówek. Czy wy myśliće że za pieniądze można sobie wykupić zbawienie wieczne? Jeżeli tak to nic z nauk Jezusa nie zrozumieliście.
anonim2019.06.25 19:57
Ciekawe ile z tych wizjonerów było pedofilami?
on2019.06.26 1:31
A co szukasz inspiracji?
Mirek2019.06.25 19:34
A kacapskie lewactwo zamiast pomyśleć ....zastanowić się nad swoim parszywym żywotem znowu szczeka . A zasada jest prosta : jak nie pójdziesz do kościoła to pójdziesz do diabła .
stahu2019.06.26 12:13
Pomyśl... Chrystus gdyby przyszedł dziś, to święcił by jak Ty NIEDZIELE ? czy nakazany przez swojego Boga SZABAT ?! To jest miara twojej wiary Cyt powiedział ,,nie przyszedłem zmieniać prawo lecz je wypełnić !,,
andrzejhahn32019.06.25 19:11
poganskie sekciarstwo katolickie to najbardziej iidiotyczna sekta
andrzejhahn32019.06.25 19:09
kolejni chorzy psychicznie imbecyle z wizjami...............
PRZEMYSLAW2019.06.26 2:07
ANDRZEJ HAHN! Lechu keller ! PRZECIEŻ ZAMIEŚCIŁEŚ TU SWOICH WPISÓW POD SZEŚCIOMA NICKAMI! MAM TU NAPISAĆ? , :SAM Z SOBĄ GŁUBCZE PISZESZ ! OSTATNI POWYŻEJ, JAKO :" nikt "! Jesteś naprawdę biednym człowiekiem, ale nie tędy droga!
nikt2019.06.25 18:43
Coś zawiesiło moj komentarz a więc muszę pisać go jeszcze raz . Jeśli ta osoba na zdjęciu jest o. Klimuszko , to należy do tych , którzy " wiedzą " tak jak obecny Papież . Ks . B. Markiewicz . Dlaczego pisał " wy Polacy " . Sam Polakiem nie był ? A kim ? I kto będzie zajmował wysokie stanowiska na całym świecie ? Polacy Słowianie , czy Polacy Żydzi ? To samo L.Rocca . Polacy razem ze Słowianami . A więc należał do tych , którzy wiedzą ? Wiedział , że większość Polaków to Żydzi ? A więc to wspaniałe wizjonerskie państwo ma być polskie czy żydowskie ? Kard. A.Holond : w tamtym okresie Polska jeszcze była pod Płaszczem Maryi , świat też .A więc proroctwo pod znakiem zapytania . K. Szymon : stygmatyczka . Odpada ( w moich oczach oczywiście ) . Ale słowa " jeśli nie nadejdzie poprawa " dają do myślenia . Poprawa nie nastąpiła . T.Neumann : Matka Boska Częstochowska . Nie ma takiej . Częstochowa nie jest świętym miejscem Maryjnych Objawień . Byłam , sprawdziłam . Czas pokuty dla Niemiec już się rozpoczął a będzie coraz gorzej . Wizje o.Klimuszki .........rzecz względna . Tajemnice fatimskie : to było wiek temu . Świat się nie zmienił i wypełniła go pustka . Nieaktualne . Przepowiednia licheńska :z Polski nie wyjdzie żadna nadzieja dla świata . Dziecko " ważne dla świata " , które miało się urodzić ok 2000 r . się nie narodziło .
nikt2019.06.25 19:15
Wiem , że nadzieja umiera ostatnia . Polacy jeśli nie wiedzą o zagrożeniu to je odczuwają . Wiara , Nadzieja , Miłość . Powinno być inaczej . Wiara , Miłość , Nadzieja . Gdy jest głęboka wiara w Boga i głęboka miłość do Niego , to być może istnieje jeszcze jakaś nadzieja ? Tego nie wiem , chociaż raczej wątpię .
PRZEMYSLAW2019.06.26 1:56
Nikt": ! Wiesz co? Piszesz, że coś zawiesiło twój komentarz ! Nie kolego! Nie tylko to masz zawieszone! Od dawna, coś zawiesiło twój mózg ! Gdybyś miał jakiekolwiek rozeznanie, to nie pisałbyś takich bzdur !Nie kompromitowałbyś się! Jest powiedzenie: " w d.... byłeś g.... widziałeś" ! To pasuje akurat do ciebie podwójnie! I w przenośni i faktycznie ! Więc przestań nam robić wykłady ! Zebyś sto razy to napisał, to nikogo nie przekonasz, do swoich pseudo wywodów! A szczególnie do naszej Częstochowy! Nie ma Częstochowy? Nie ma Cudów !? Byłeś i widziałeś ? Co ty widziałeś? Pochwal się ? Durniu ty ! Pewnie stamtąd szybciej uciekałeś, gdzie pieprz rośnie ze swoim demonicznym nastawieniem! Wystarczy poczytać świadectwa ludzi, wszystko udokumentowane, badania Komisji lekarskich, opisy. ! Idż i poczytaj Księgę Cudów, co się wpisują u Paulinów! Czerwoncu ty, ciebie nikt nie przekona! Wiesz czemu? Bo ty zamiast oczu masz wstawione okrągłe złotówki, lub inne drobne! Zależy w jakich ci płacą! I tym tylko mierzysz świat! Jesteś bez serca i sumienia! Taki beton stalinowski!
ThereAreNoPolishBystandersInTheHolocaust2019.06.25 18:13
Jest Fronda, jest piąteczek, jest LOLcontent.... a nie, czekaj.
violencja2019.06.25 17:52
A czy te przepowiednie są zatwierdzone przez Kościół Katolicki?
Michalina2019.06.25 19:22
Tak , ksiazka ''ostatni bój " Ks. Bł. Bronisław Markiewicz , Michaelita , powiedział to Anioł Polski 100 lat temu , nalezy sie modlic do naszego Anioła Stróza do Anioła Polski , chórów Anielskich i Archanielskich sa to rycerze potezni i nalezy ich prosic o nawrócenie nas wszystkich oraz o pełna intronizacje Jezusa Chrystusa na Kroła Polski , wówczas bedziemy miec opieke i ochrone
violencja2019.06.26 22:30
O.K.
PRZEMYSLAW2019.06.26 1:30
TAK VIOLENCJA ! SĄ ZATWIERDZONE! MAJĄ IMPRIMATUR. MOZESZ BYĆ PEWNA, UWAŻAM NA TO, ABY JAKICHŚ. WYMYŚLONYCH, NIEPRAWDZIWYCH NIE CZYTAĆ !
violencja2019.06.26 22:31
O.k. nie byłam pewna
polak2019.06.25 17:50
wyprostują im historie ci --co merkel ich witała chlebem .
Jam jest Albert, jam jest młotecki intelektualny2019.06.25 17:13
Jestem Albert i jestem idiotą. Jestem Albert i jestem oszczany. Pisze długie "nicki" bo jam jest idiotą. Jam jest Albert, jestem idiotą oszczanym, jam jest młotecki i intelektualny.
Jaroslaw2019.06.25 17:47
Jak tak, to twoje miejsce w Psychiatryku!!! Uciekłeś im !?
Jam jest Albert, jam jest młotecki intelektualny2019.06.25 18:05
Jestem tam od wieki wieków.
anonim2019.06.26 0:25
Zapomniales, AMEN........ acha, AMEN powiesz, kiedy drzwi sie za Toba zamkna
Młot na katolicyzm2019.06.25 17:04
Niech katolicy pokutują za pedofilię. Świeccy też!
AMRAAM2019.06.25 20:54
Co z muzolami, gdzie walenie dzieci to wręcz tradycja? Ich kozolubny prorok miał 6-letnią "żonkę" he? Bombardować i patrzeć czy równo puchnie!
Jan Radziszewski2019.06.26 6:51
Co rodzynki diabła myślicie, że żydzi to jedyni sprawiedliwi i w tym względzie zachowują się inaczej tzn zgodnie normami obyczajowymi ? Talmud księga ważniejsza niż PISMO św. tak uczy ! "Trzyletnia córka goja /nie żyda/ może być gwałcona przez żyda " (Aboda Sarah 37a.) "żyd może gwałcić dziewczynę nie żydówkę, ale nie może jej poślubić" /Gad . Shas. 2..2.) "żyd może nadużywać nie żydówkę udając wb niej , że to jest normalne" /Maimonides Jak Chaseka 2,2. żyd może robić z nie- żydówką, co mu się tylko podoba! Może ją traktować jak kawałek mięsa (Nadarine 20, B.)
stahu2019.06.26 11:17
Talmud - okultystyczna wersja babilońskiej bibli ! Los narodu wybranego - niewiele go z niewoli Babilońskiej zostało, kilka% - jest w ,,pewnych rękach! ,, Martwi mnie że kolejny raz możemy ,,jakoby przy okazji,, znów na klapsy się załapać .