28.03.16, 19:15

Nieszczęścia Europy to zatruty owoc fałszywej wolności

O wolności, która gdy staje się próżnią prowadzi do zagłady i o tym, że współczesny kryzys Europy wynika z odwrócenia się od Chrystusowego krzyża- mówił Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski podczas Wigilii Paschalnej w Łódzkiej Katedrze. Ta niezwykle uroczysta liturgia, nazywana „matką wszystkich wigilii, sprawowana była od godziny 21:00.
 
W homilii, skierowanej do licznie zgromadzonych na liturgii wiernych, Metropolita Łódzki mówił o tym, że początek chrześcijaństwa jest ściśle związany z początkiem państwa polskiego. To z wiary zrodziła się Polska- mówił Łódzki Pasterz. 

Ksiądz Arcybiskup odwołał się do słów św. Jana Pawła II, który mówił, że nie da się zrozumieć dziejów Polski bez Chrystusa. A symbolem Chrystusowej Polski jest właśnie krzyż. Jezus Chrystus dał polskiej ziemi swój znak- krzyż. Krzyż, który jest również znakiem wolności, bo to Chrystusowy krzyż wypełnia swą treścią naszą wolność. Ten znak jest znakiem miłości. Dlatego naszą wolność wypełnia ta miłość, której On nas na krzyżu nauczył. Wielkość Polski tkwi w znaku krzyża, krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa. Te rozważania o wolności Karol Wojtyła puentuje pytaniem, czy wolność jest próżnią…?

Nasze czasy pokazują, aż nadto dramatycznie, co się dzieje z wolnością, gdy staje się ona próżnią – mówił Ksiądz Arcybiskup Jędraszewski- tzn. nie ma w niej treści związanej z krzyżem Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wtedy wolność staje się wolnością dla niej samej, wtedy wolność nabiera wartości absolutnej. I wtedy człowiek używając tej absolutnej wolności zaczyna gardzić drugim człowiekiem.

Te nieszczęścia Europy na które patrzymy dzisiaj, dotykające także nasz kraj wynikają właśnie z absolutyzacji wolności- mówił Metropolita Łódzki- Ta absolutyzacja wolności każe z aborcji i eutanazji czynić prawa człowieka. Nie każe bronić człowieka zagrożonego w swojej egzystencji, zwłaszcza tego najbardziej bezbronnego i niewinnego. Każe w imię swoich zimnych procedur, jeśli ktoś tak chce, go zabić. I obojętnie wsłuchiwać się w głos dziecka, które jakimś cudem przeżyło aborcję i swoim łkaniem prosiło o pomoc, by przeżyć. To wszystko według europejskich wartości i procedur. Ten ogromny kryzys Europy wynika właśnie z tego, że Europa u swoich korzeni chrześcijańska, odwróciła się od krzyża. Europa bez Chrystusowego krzyża umiera- mówił Łódzki Pasterz. 
 
wbw/archidiecezja.lodz.pl

Komentarze

anonim2016.03.28 20:06
Anarchiczna europejska wolność to rodzaj squatu- pustostanu, próżni. A że natura próżni nie znosi to wciąga w taki pustostan co popadnie... Prawdziwa wolność to owoc prawdy. Ontycznej (bytowej) poznawczej i moralnej. Ta ostatnia to życie w prawdzie. Więc ciągle człowiek pozostanie wobec wyboru. Wolności jako pustostanu, próżni, czy wolności jako liberte' de qualite'- wolności ukształtowanej przez wartość.
anonim2016.03.29 3:17
Ależ to na Zachodzie to nie jest żadna wolność, nawet nie ma sensu używać tego słowa. Proszę spróbować skrytykować choćby gejów to zaraz się okaże jak to wygląda w praktyce.
anonim2016.03.29 10:45
Ech, klechy, klechy...Tzw. chrzest Polski to sprawa czysto polityczna. Polanie nie mieli duchowej potrzeby przyjmowania OBCEJ, powtarzam OBCEJ religii. Mieli swoją. A ta OBCA religia była im lansowana nierzadko za pomocą miecza...
anonim2016.03.29 13:22
@Cogito Gdyby tej obcej religii nie przyjęli, to by zwyczajnie nie przetrwali... Wejście w krąg kultury łacińskiej było podstawowym warunkiem przetrwania jakiegokolwiek nowopowstającemu organizmu państwowego. Można śmiało rzec, że gdyby nie przyjęcie chrztu, to Polska by nie powstała. Jeśli Kolega czuje się "Polanem", tudzież "Polaninem", to już Kolegi wybór. Ja czuję się Polakiem i doceniam wartość tego, politycznego czy nie, aktu dla powstania mojego kraju. Każde państwo potrzebuje określonych wzorców organizacyjnych, wykształconych kadr i spójnej, łączącej wszystkich ideologii/religii, by mogło powstać i się ostać. To, w tamtym okresie, mógł zapewnić tylko Kościół. Proszę więc nie opowiadać podobnych głupot... Poza tym badania i analizy historyków dowodzą, że Mieszko najprawdopodobniej naprawdę uwierzył w Chrystusa i dlatego ostatecznie zdecydował się przyjąć chrzest...