02.12.14, 21:27

Niewolnictwo: zbrodnia przeciwko ludzkości. Deklaracja

od dokumentem widnieją nazwiska wielu zwierzchników religijnych, w tym Papieża Franciszka. Jest on owocem porozumienia osiągniętego w tej kwestii 17 marca przez Światową Sieć Wolności (Global Freedom Network), Fundację Walk Free oraz inne współpracujące organizacje - podaje Radio Watykańskie.

Dokument podpisano dziś w Papieskiej Akademii Nauk w ogrodach watykańskich. Uczestniczyli w niej przedstawiciele prawosławia, anglikanizmu, buddyzmu, hinduizmu, islamu i judaizmu. Poza Ojcem Świętym Franciszkiem swój podpis pod deklaracją złożyli także, między innymi, argentyński rabin Abraham Skórka i anglikański arcybiskup Canterbury Justin Welby.

W deklaracji współczesne formy niewolnictwa i handlu ludźmi są nazwane wprost zbrodnią przeciwko ludności. 

„Oświadczamy w imieniu wszystkich i każdego z naszych wyznań, że współczesne niewolnictwo, rozumiane jako handel ludźmi, praca przymusowa, prostytucja, wykorzystywanie ludzkich organów, jest zbrodnią przeciwko ludzkości. Jego ofiary należą do wszelkich grup społecznych, ale najczęściej wywodzą się spośród najbiedniejszych i najsłabszych naszych braci i sióstr. W ich imieniu wzywamy do działania nasze wspólnoty wiary, by bez wyjątku sprzeciwiły się całkowicie wszelkiego typu systematycznemu ograniczaniu wolności jednostki mającej na celu jej wykorzystanie do celów prywatnych czy komercyjnych, i w ich imieniu składamy tę deklarację” – powiedział Franciszek przy okazji ceremonii podpisywania deklaracji.

Powiedział następnie, że pomimo wysiłków wielu ludzi i instytucji współczesne niewolnictwo wciąż jest obecne w świecie w ogromnej skali. Często jest jednak ukryte.

„Ta zbrodnia przeciwko ludzkości jest maskowana przyjętymi zwyczajami, ale w rzeczywistości zbiera swoje ofiary w prostytucji, handlu ludźmi, pracy przymusowej i niewolniczej, w okaleczeniach, sprzedaży narządów, nadużywaniu narkotyków, pracy dzieci. Jest ona ukryta za zamkniętymi drzwiami, w prywatnych domach, na ulicach, w samochodach, w fabrykach, na polach, łodziach rybackich i w wielu innych miejscach. Dzieje się tak zarówno w miastach, jak i na wsi; w slumsach tak krajów najbogatszych, jak i najuboższych na świecie. i co najgorsze, ta sytuacja niestety pogarsza się z dnia na dzień” – wyjaśnił Wikariusz Chrystusa.

Deklaracja jest skierowana do wszystkich zwierzchników religijnych, a także do rzadów. Należy podjąć wspólne wysiłki, by całkowicie wykorzenić współczesne niewolnictwo. „Dziś mamy możliwości, świadomość, mądrość, innowacje i konieczne technologie, by osiągnąć ten ludzki i moralny cel” – czytamy w dokumencie. 


bjad/radio watykańskie

Komentarze

anonim2014.12.2 22:17
Obozy pracy powstały z inicjatywy ateistów którzy nie szanują ludzi tylko się nimi wysługują. Niewolnictwo jest do dnia dzisiejszego praktykowane przez ateistów i jak Fritzl wykorzystują bliźniego.
anonim2014.12.2 23:15
Islam zawsze popierał niewolnictwo i nigdy nie traktował go w kategorii przestępstwa. Wystarczy poczytać Koran gdzie akceptowana jest poligamia czyli kilka bogobojnych żon zakupionych za kilka wielbłądów + cały harem niewolnic. A teraz imam wyda nagle nakaz walki z niewolnictwem? Już to widzę. I może jeszcze ktoś się go wystraszy? A co na to powie Allah?