23.11.19, 17:30

O. Joachim Badeni ostrzega: ANTYCHRYST jest już wśród nas

WSTĘP

Dołóżmy starań, aby poznać Pana;
Jego przyjście jest pewne jak świt poranka,
jak wczesny deszcz przychodzi On do nas,
i jak deszcz późny co nasyca ziemię.
Oz 6, 3

Dla tych, którzy go mniej znali, ojciec Joachim Badeni mógł się wydawać miłym starszym księdzem, dobrotliwie uśmiechniętym, przyjaźnie nastawionym do każdego, kto się do niego zbliżał. Ale za tą — prawdziwą zresztą — powierzchownością krył się wulkan, kipiący wewnętrzną mocą. Dawał on o sobie znać nieoczekiwanymi pomrukami i nagłymi wstrząsami. Łagodny staruszek stawał się groźnym prorokiem, miotającym pioruny. Piszę o tym, aby ostrzec potencjalnych czytelników tej książki, którzy biorą ją do ręki.

Co Ojcu daje wiara w paruzję?

Pewność paruzji daje mi chociażby zupełnie inną postawę wobec przebiegu historii. Widząc, że istnieją historyczne sytuacje wrogie wierze chrześcijańskiej, wiem, że one przeminą. Widząc, że pustoszeją kościoły na Zachodzie Europy, konfesjonały są rozebrane — wiem, że ta sytuacja jest przejściowa, bo potęga Boga w niczym nie jest naruszona tym, że dzisiaj słabnie wiara. A triumf Chrystusa jest całkowicie pewny. Na kartach Ewangelii czytamy, pytanie, jakie Chrystus skierował do swoich uczniów: Czy kiedy przyjdę, zastanę wiarę na świecie? Uczniowie nie mieli potężnej wiary od razu, ale modlili się bardzo mądrze: Panie przymnóż nam wiary! Oni rozumieli, że sama znajomość Syna Bożego — w ich przypadku bardzo osobista — nie wystarczy.. Czy wszyscy uczniowie wierzyli od razu, że Jezus jest Mesjaszem? Wydaje mi się, że nie od razu wszyscy wierzyli, ale na pewno rozumieli, że muszą prosić o głęboką wiarę Każdy człowiek potrzebuje głębokiej wiary.

Co mi jeszcze daje wiara w paruzję? Myślę, że dzięki niej otrzymałem spokój ducha, choć niekoniecznie nerwów. Człowiek zyskując pewność paruzji, dalej pozostaje nerwowy i zmienny. Ale jeśli sięgnę głębiej do swojej świadomości, to widzę tam wyraźnie absolutną pewność paruzji. Ona jest czasem przykryta wątpliwościami, lękami, ale pewność raz dana, nie została mi już odebrana. Wiem, że bieg historii, jest tylko przejściowy, a triumf Chrystusa, triumf wiary jest całkowity i pewny. Ta pewność jest ponadczasowa. Gdyby została podana z datą, to można by powiedzieć, że mamy jeszcze 200 albo 120 lat. Zaczęlibyśmy odliczać czas i doszli do wniosku, że jeszcze sobie możemy pohulać. Dlatego ponadczasowość paruzji daje bardzo głęboki, duchowy spokój temu, który ten spokój otrzymał. Może zrodzi się teraz w kimś pytanie, jak go otrzymać? Trzeba się o niego modlić. Niekonieczna jest wizja symboliczna, taka jaką ja miałem. Wystarczy sam dar pewności. Jeśli człowiek będzie się modlił o paruzję to otrzyma pewność, że będzie szczęście i dobro na świecie. Zaś pewność istnienia paruzji jest ogromną siłą pocieszenia, daną od samego Boga.

Przeżycie paruzji jest też bardzo twórcze. Ustawia człowieka i umacnia jego wiarę. Człowiek mając pewność paruzji patrzy inaczej na zło. Widzi je jako zło, ale ono jest już w jego świadomości pokonane. Czyli człowiek współczesny wierzący w paruzję widzi, że zło nie jest już siłą, której nie można pokonać, ale wierzy, że w miejsce zła przyjdzie niewyobrażalne boskie szczęście całej ludzkości, ład i sprawiedliwość.

Wiara w paruzję to dar Boży, dlatego daje spokój — spokój boski. Człowiek może być nadal nerwowy, zmienny, czy depresyjny, ale w głębi duszy będzie spokojny. Głębia ducha ludzkiego jest niezależna od nerwów.

Czy wiara w paruzję daje siłę, żeby przetrwać?

W razie kryzysu można po nią sięgnąć. Ale wiara w paruzję nie jest na powierzchni tak, jak wiara w istnienie Boga — o tym się wie, że Bóg istnieje. Natomiast wiara w paruzję jest skryta w planach bożych. Nawet Chrystus nie wie, kiedy będzie paruzja. Tylko Ojciec Niebieski będzie o tym wiedział.

A jak się mamy modlić o paruzję?

Marana tha — Przyjdź Panie Jezu. To ostatnie słowa Apokalipsy św. Jana. Odpowiedź brzmi: Przyjdę niebawem...

Mówi Ojciec, że Pan Bóg nas zaskoczy? A może jednak łagodnie przygotuje za nim przyjdzie nas sądzić?

Sam fakt paruzji, jak wynika z tekstu Pisma świętego, będzie raczej nagły. W Biblii zawarte jest wyraźne ostrzeżenie: Czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny. Ten, kto jest w polu niech nie wraca po płaszcz.

Ale kiedyś Ojciec mi mówił, że Pan Bóg lubi przychodzić w ciszy.

Tak, ale nie zawsze. Stąd wynika potrzeba skupienia.

Nie rozumiem, przecież skupienie to cisza. Jakie więc będzie to powtórne przyjście? W ciszy, czy w nagłości?

Może być nagle w ciszy — w ciszy modlitewnej. Cisza nie przeszkadza nagłości. Przeciwnie, wydaje mi się, że cisza przygotowuje do nagłości. Jeśli jestem sfrustrowany, myślę o tysiącach rzeczy, to wtedy nie jestem przygotowany do czegoś nagłego. Jeśli zaś jestem skupiony i wyciszony, to wtedy nagłość mnie nie zaskoczy. Cisza, a raczej skupienie przygotowuje mnie do nagłości. To jest bardzo ciekawa myśl: czy cisza przeszkadza nagłości, czy sprzyja? Myślę, że sprzyja. Bo to cisza skupienia, która nas odrywa od doczesności. W tej chwili jestem skupiony i to może być bardzo podatny czas...

Czyli może w tym jest jakiś klucz, że paruzja będzie wtedy, kiedy świat się wyciszy?

Czy jest możliwe, żeby świat się wyciszył? Chyba nie. Spekulacje tutaj nie mają sensu. Warto skupić się w myślach na paruzji i potraktować to jako ćwiczenie w medytacji: „Paruzja jest pewna... Kiedy?... Nie wiem... W tej chwili nie wiem...”.

W Apokalipsie św. Jana jest taka wskazówka, żebyśmy obserwowali drzewo figowe. I ten opis sugeruje, że paruzja będzie bliska wtedy, kiedy dobre owoce zaczną dojrzewać. Jak Ojciec zinterpretuje ten fragment?

Powiem szczerze, że nie wiem... W Apokalipsie jest też bardzo wyraźnie powiedziane o klęskach, które poprzedzą paruzję. Jak te dwa fragmenty pogodzić? Trzeba zapytać dobrego biblistę... Ale próbowałbym to zrozumieć tak, że przy końcu świata może będzie liczna elita ludzi wybranych. I ze względu na nich, na owoce dobra, zostanie skrócone cierpienie i mniej będzie katastrof poprzedzających paruzję — to jest powiedziane w innym miejscu.

W sumie, to szukamy teraz ludzkich, jasnych pojęć, a to jest ciemność wiary, w którą trzeba wejść z miłością. Dyskusja nigdy nie rozwiąże tajemnicy, tylko doprowadzi do frustracji.

Czy oczekiwanie na przyjście Pana może pogłębić relacje z Panem Bogiem?

Na pewno, bardzo. W relacji z Bogiem jest podobnie jak w relacji małżeńskiej. Wyobraźmy sobie taką historię: mąż wyjechał do Ameryki zarobić na dom. Żona przestaje oczekiwać jego powrotu, nie myśli o nim, nie dzwoni. Stwarza się między nimi dystans. Natomiast, jeżeli żona codziennie czeka na telefon od męża, mimo upływu czasu, to pogłębia stale swoją więź z mężem. Podobnie jest z Panem Bogiem. Oczekiwanie na Jego powtórne przyjście, pogłębia relację. Oczekujmy przyjścia Pana, ale bardzo spokojnie. Na pewności paruzji spoczywa mój spokój, bardzo głęboki.

A może Pan Bóg specjalnie będzie nas trzymał w napięciu, żeby się pogłębiła wiara?

Napięcia co do paruzji nie ma zupełnie i nie będzie. Nie wiem czy w Krakowie znalazłabyś choć jednego człowieka, który byłby spięty czekaniem na Pana Boga... Nawet wśród zakonników myślę, że nie ma takiego. Ja też do czasu widzenia, nigdy nie myślałem o paruzji, chociaż interesowały mnie opisy zawarte w Piśmie Świętym.

Skąd bierze się w ludziach potrzeba poznania daty paruzji? Skąd te pomysły, że koniec świata będzie na przykład w roku 2012?

Tajemnice Boga podlegają niestety sfałszowaniu. Myślę, że potrzeba zwycięstwa dobra nad złem jest zawsze obecna, dlatego objawia się czasem w sposób fałszywy. Wiem, że jednym z najważniejszych zadań życia wewnętrznego jest umiejętność rozróżniania fałszywek, które są dość częste. W swoim życiu nie raz udało mi się nabrać na coś, co było genialnie podrobione — bo diabeł nie jest głupi, czasami udaje głupiego, ale staje się też bardzo inteligenty. Ludzie niby pragną zwycięstwa dobra nad złem, więc wyznacza się datę paruzji — przecież było już coś takiego, że tłum zgromadził się na szczycie góry w białych sukniach. Ale fałszywka nie spełnia się i wtedy następuje załamanie wiary. Myślę, że jeżeli ktoś chce poznać dokładną definicję końca świata i poznać datę, to z Panem Bogiem się nie dogada. Pan Bóg owszem, daje człowiekowi dokładne rozporządzenia, takie, jak na przykład dał Mojżeszowi na górze Horeb — dokładny opis Tabernakulum w szczególikach. Ale wtedy Panu Bogu chodziło o kult i formację Izraela. Natomiast, jeśli indywidualnie chcemy się czegoś od Pana Boga dowiedzieć, to nawet nie powinniśmy pytać Go, tylko możemy prosić, żeby objawił swoją wolę przez natchnienie, przez księdza, przez znajomego...

Mnie osobiście wiele rzeczy uświadomili ludzie świeccy. Przypadkiem, coś nagle powiedzieli i to była prawda. Dzisiaj miałem telefon, dzwoni kobieta i mówi, że moje książki są dla niej modlitwą. Świecka kobieta! Duchowny by tego nie powiedział, kobieta tak. Jej zdaniem są one pisane w sposób modlitewny, to jest prawda. Ludzie, którzy są przeformowani pojęciowo, myślę, że nie są w stanie bezpośrednio odczytać wiadomości tego typu. Wszystko klasyfikują starannie i dokładnie, ale to ich zamyka na niespodziewane światło Boga, bo nie potrafią go zmieścić, w żadnym rozdziale podręcznika do teologii. Pan Bóg mówi o czymś, zgodnie z dekalogiem, bo sam go podyktował, ale mówi czasami poza wszelkimi układami ludzkimi, mówi nagle. I to jest zaskakujące, ale prawda wtedy uderza. Instynkt prawdy wydaje się być dość częsty u ludu bożego. Spotykam się z nim u zupełnie prostych ludzi — żonatych, mających dzieci. U księży raczej nie spotkałem się z nim, choć może niektórzy mają taki wyraźny instynkt prawdy w sobie. . Jest takie przekonanie w teologii, że Duch Święty jest w ludzie bożym. Owszem w tym ludzie jest też pijaczyna i morderca, ale Duch święty jest ponad tym. A czy jest wśród duchowieństwa? Oby, ale wydaje się być mniej czytelny w duchowieństwie zakonnym czy diecezjalnym, niż u świeckich.

Ale to przecież księża powinni być tym czytelnym znakiem Boga.

Niestety nie są. Znam bardzo świętobliwych i pracowitych kapłanów, modlących się, ale oni nie są podatni na nagłe przyjęcie światła bożego. Są zbytnio uporządkowani. Ja osobiście nie mam żadnego porządku dnia, bo nie widzę, nie słyszę, wobec tego nie chodzę do chóru na modlitwy, czy liturgię godzin. Na mszy świętej słucham tylko mszału i dużo mnie to nauczyło. Słuchając tekstów z mszału, często otrzymuję odpowiedzi na różne pytania. Ale może przez to, że nie jestem czynny i mam dużo wolnego czasu, łatwiej widzę światło — mimo moich wszelkich braków. To samo dotyczy ludzi świeckich. Wiara u nich jest głęboka. Chodzą do kościoła, do spowiedzi, ale nie są zorganizowani wobec Pana Boga, i nie mają ustawionego planu. Pan Bóg zwykle działa ponad plan, w sposób zaskakujący. Wybory Boga są nie do przewidzenia, chociażby opisany w Biblii wybór króla Dawida. Nagle przychodzi światło, które poucza człowieka i nie można ustalić, że będzie to o piątej czy szóstej godzinie. Zakonnicy zwykle mają medytację o określonym czasie. Nic się wtedy specjalnego nie dzieje. Owszem, wszystko jest poprawne, ale to co Pan Bóg chce powiedzieć nagle, istnieje poza wszystkim. Czasem światło przychodzi do mnie na mszy świętej, bo tam jest sprawowana ofiara Syna Bożego. Ale nie koniecznie, bo czasem przyjdzie w najmniej oczekiwanych sytuacjach życiowych. Pan Bóg daje wtedy poczucie absolutnej prawdy, tym bardziej, kiedy otoczenie tego przeżycia jest zwyczajne, na przykład podczas obiadu. Pan Bóg nie ogranicza się do rozkładu zajęć klasztoru czy plebani, owszem uznaje ten układ, ale w razie potrzeby go przekracza. To jest tajemnica bożego działania. Zgodnie z prawdą, z Dekalogiem, z zarządzeniami w Kościele. Jednak Pana Boga nie mogą żadne kategorie uchwycić. To co mówi, tak, ale Jego samego, nie. Bóg przekracza wszelkie możliwe kategorie myślowe. Mistrz Eckhart bardzo dobrze wyczuwa Pana Boga i dobrze do niego podchodzi — negatywnie. Paradoksalnie, często więcej się wie o Panu Bogu, przez to, że się nic nie wie. W tej chwili, kiedy mówię, to czuję absolutną pewność paruzji i czuję, że to co mówię, ma być powiedziane.


Czy kult Miłosierdzia Bożego jest znakiem zbliżającego się końca świata?

Wydaje mi się, że tak. Można sobie to tak, trochę po ludzku wyobrazić, że jest to ostatnia próba. Jedna siostrzyczka z drugiego chóru [św. Faustyna], gruźliczka, słabo pisząca po polsku, jest narzędziem w rękach Boga. Ona krzewi miłosierdzie, które cieszy się wielkim powodzeniem. Do krakowskiego sanktuarium w Łagiewnikach od lat przybywają tłumy. Ale czy miłosierdzie zwycięży nad złem? Chyba nie. Dlatego przyjdzie czas na sprawiedliwość. Miłosierdzie ma nas przygotować, jak pisze św. siostra Faustyna, na drugie przyjście Chrystusa. Aktem wolnej woli człowiek może poddać się Bożemu Miłosierdziu. Ale ilu ludzi to robi?...

Uważa Ojciec, że miłosierdzie nie wygra ze złem?

To zależy od naszej wolnej woli. Człowiek musi przyjąć miłosierdzie. Nawet w teologii moralnej, spowiednicy podkreślają, że jeśli ktoś umierając, odrzuca Miłosierdzie Boże, to nie zostanie zbawiony. Czy tak jest na pewno, tego nie wiemy. Może prorocy to wiedzą.

Tłumy w Łagiewnikach są bardzo pocieszające, ale to kropla w morzu potrzeb. Czy ta kropla uratuje świat? To jest możliwe. Przypominają mi się ciągle sławne targi Abrahama z Panem Bogiem, to wspaniała scena biblijna. Piękny dialog między człowiekiem a Stwórcą: Abraham pyta Boga, czy jak będzie trzydziestu sprawiedliwych, zniszczy Sodomę i Gomorę? Bóg odpowiada, że dopóki będą sprawiedliwi, nie zniszczy. Może właśnie ci ludzie, którzy przyjeżdżają do krakowskich Łagiewnik, pełnią taką funkcję? Może św. Faustyna oddala gromy gniewu Bożego?...

W życiu kontemplacyjnym można doświadczyć przeżycia niesamowitej łagodności Boga. Ale zaraz po nim, następuje widzenie grozy Boga. Ona jest straszliwa. Mówi się, że ktoś, kto by widział tu na ziemi Boga twarzą w twarz, umarłby. Bóg jednak dopuszcza inne widzenie tu na ziemi, ono nie jest jeszcze bezpośrednie. To nie jest widzenie twarzą w twarz. To jest widzenie grozy, która jednocześnie jest niesamowicie łagodna: Baranek Boży, który gładzi grzechy świata... Pewien chłopiec zdradził mi swoją myśl, uważa, że Pan Jezus wszystkich gładzi, czyli głaszcze. „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata”... Ale ten Baranek jest wszechmocny i bardzo groźny. Jeśli odrzucimy Baranka, to będzie groza.

Groza?! Przecież Miłosierdzie Boże nie zna granic.

Granicą miłosierdzia jest poniekąd wolna wola każdego z nas. Pan Bóg nie wymusi na nikim swojego miłosierdzia. On je tylko proponuje. Tłumom, które przybywają do Łagiewnik proponuje się spowiedź i miłosierdzie. Ale jeśli ktoś powie nie, to Bóg na nim niczego nie wymusi. Co będzie w ostatniej minucie życia, tego nikt nie wie. Jedno jest pewne, gniew Boży jest nieubłagany, konkretny, straszliwy, a miłosierdzie Boże jest bardzo łagodne. Ludzie sobie myślą, że Pan Bóg jest cały czas taki sam, że nie ma gniewu Bożego, nie ma Bożej sprawiedliwości, że jest tylko miłosierdzie. Bardzo się mylą.

Mówi się, że piekła już nie ma, bo Bóg objawił swoje miłosierdzie.

Jest nawet taki teolog w Lublinie, który twierdzi, że piekła nie ma — nazwiska nie wypowiem, bo nie wypada — ale publicznie to głosi. Mówi, że piekło jest puste, bo tak wielkie jest miłosierdzie Boże. To jednak niemożliwe, żeby największy łobuz wbrew swojej woli został nawrócony. Jeżeli ktoś nie chce być nawrócony, bo nie wierzy w Boga, to Bóg go na siłę nie zbawi. Bóg bardzo szanuje wolną wolę człowieka. Przykład mamy już w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju. Miłosierdzie Boże nie będzie narzucone, ono jest tylko proponowane. Sprawiedliwość zaś, będzie narzucona i stanie się nagle. Ale przyjmując miłosierdzie, trzeba mu też zaufać, a wtedy wszystko będzie w porządku. Zaufać i przestać grzeszyć.

Albo grzeszyć mniej...

Zaufać Miłosierdziu Bożemu i dalej grzeszyć to byłoby nadużycie, bardzo groźne.

Jakie może mieć konsekwencje?

Sądzę, że odrzucenie miłosierdzia kończy się piekłem. Ale kto jest, kto nie jest w piekle, tego nie wiemy. Z wizji opisanych przez mistyków wynika, że piekło nie jest puste.

Tutaj dotykamy tematu uczuciowości Boga. Osobiście uważam, że z tymi uczuciami u Boga to jest bardzo dziwna sprawa. Pan Bóg jest Absolutem. Jemu nie przypisuje się życia uczuciowego, ale przecież uczuciowe życie miał Chrystus: zapłakał nad Łazarzem, był wzruszony postawą Marii Magdaleny. W Starym Testamencie Bóg również mówi o sobie, że się wzruszył. I uczucia są tam bardzo częste. Ostrzega przecież Izraelitów, że się na nich rozgniewa. Czasami się na nich obraża — mówiąc na przykład pod górą Horeb, że dalej z nimi nie pójdzie. Później daje się przekonać Izraelitom i idzie dalej. To wszystko jest oczywiście taką antropomorficzną wizja Boga, ale jednak objawioną.

W Biblii jest więcej takich opisów, których Absolutowi nie powinno się przypisywać. Mój ulubiony fragment Psalmu 17, przepiękny:

Strzeż mnie, jak źrenica oka; 
w cieniu twych skrzydeł mnie ukryj

Według Psalmisty Pan Bóg ma skrzydła, pod którymi ktoś może się schować, a przecież Absolut nie może mieć skrzydeł. Podobnie jest z Aniołami. Duch nie ma żadnych skrzydeł, tylko my tak sobie to wszystko wyobrażamy, bo Pan Bóg objawił się jako istota, pod której skrzydłami może schronić się wystraszony Izraelita, jak również każdy z nas. Pan Bóg jest tą źrenicą oka na sposób Absolutu, ale nie uczuciowo. On nie współczuje, bo Absolut nie ma współczucia, ale na kartach Biblii wchodzi w rolę istoty, która ma uczucia. I czyni to nawet jeszcze przed wcieleniem Syna Bożego.

Przypominają mi się znowu targi Abrahama z panem Bogiem o Sodomę i Gomorę. Pamiętam, jak w oparciu o tę scenę, przekonałem kiedyś jednego protestanta, że Pana Boga można po ludzku skłonić do zmiany decyzji. Abraham targował się z Panem Bogiem i Pan Bóg ustąpił. Mimo, iż jest cały czas Absolutem Niezmiennym, to pragnie intymności i relacji z człowiekiem. Ale na pewno Pana Boga nie można zamknąć w uczuciowości, bo to byłaby dewocja.

Myślę, że Pan Bóg najbardziej pragnie wiary, a wiara to ogromna siła. Syn Boży mówi: Gdybyście mieli, wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej górze rzuć się w morze, a stałoby się tak. Wiara ma kolosalną siłę. Wiarą można z Panem Bogiem bardzo wiele utargować — z własnego doświadczenia wiem, że jak z wiarą się o coś prosi, to Pan Bóg wysłucha, choć nie zawsze i nie wszystko.

Dzisiaj wiara na Zachodzie Europy zanika, stała się bardzo obrzędowa. Dlatego boję się, żeby u nas nie była obecna tylko wiara w obrzędowość mszy św., zamiast w tajemnicę, w której ofiaruję mękę Syna Bożego Ojcu Przedwiecznemu za nasze grzechy.

za:opoka.org

 

Komentarze

Grzegorz z Domaradza2019.11.24 16:29
O trolusy. Sami sobie wyrok gotujecie. Pomijam już to jak głupie są te wasze komentarze ale jednak oszczercze i bluźniercze.
Martin Marco2019.11.24 16:13
Antychrystem jest islam...potwierdził to sam Chrystus podczas objawień Alicji Lenczewskiej, które zostały oficjalnie uznane przez Kościół Katolicki. Z rozmów Alicji Lenczewskiej z Chrystusem powstały dwie książki: 1. Świadectwo- Dziennik Duchowy oraz 2. Słowo Pouczenia- ...i właśnie w tej drugiej książce widnieje taka informacja. Znajduje się ona na stronach: od 282... Obie książki są niezwykle ciekawe...i dużo wyjaśniają...
Andej2019.11.24 13:38
Ksiądz zaprzeczający jedności Trójcy świętej jest dla mnie zgorszeniem.
anonim2019.11.24 12:15
No to co pam buk robi, na co czeka, powinien zaraz s...syna przepędzić do najgłębszych czeluści piekieł,gdzie hitler i stalin. Chiba że może już stary niedowidzi niedosłyszy i nie może dać rady
Bolek elektryk2019.11.24 9:06
Frondlowe lewactwo jest w 100% opanowane przez szatana.
Szatan (pisane z wielkiej litery)2019.11.24 7:48
Jestem i kopytka zacieram
Janek2019.11.23 23:50
A ojciec Badeni, to już nie żyje od blisko 10 lat i świeć Panie nad jego duszą. A więc tytuł że w domyśle teraz ostrzega, jest co najmniej nadużyciem i zwykłą manipulacją.
zych.2019.11.23 22:00
Fronda wypuszcza bajki a ludzie w komentarzach chcą się pozabijać.Po co to?
stan2019.11.23 22:35
Sądzisz, że O. Badeni całe swoje życie poświęcił dla bajki? Pochodził z bardzo bogatej rodziny arystokratycznej i dla bajki wyrzekł się wygodnego, dostatniego życia, wyrzekł się przyjemności życiowych? Ale chyba to przerasta Twoje wyobrażenie, że mogą być tacy ludzie, że mogą poświęcić błyskotki życia doczesnego dla Bożej miłości i życia wiecznego z Bogiem.
matis892019.11.23 23:13
Nie ludzie chcą się pozabijać, tylko lewakoateiści i sodomici przychodzą w gośćie do katolików, na katolickie strony i plują nienawiścią, jadem, prowokacją, obrażaniem, brakiem kultury i nietolerancją. Jeszcze kłamią że tak reagują ludzie na bajki. Jak widać bajki to nie są dla nikogo.
Fronda.pl — produkt portalopodobny2019.11.24 14:10
Nie mów, że fronda.pl to portal katolicki :O
andrzejhahn32019.11.23 21:14
ja andrzejhahn3 jestem chory wiecie nałowe ale na nogi tez
stan2019.11.23 22:28
Myślę, że najbardziej chory jesteś na duszy. Zwróć się o pomoc do egzorcysty. I zwróć się o pomoc modlitewną (by Cię w tym wspomógł) do O.Joachima Badeni, który już jest poza osądem ludzkim.
skuter2019.11.23 21:07
No cóż skoro ludzie sex uczynili swoim bogiem to pewnie Badeni ma rację Najpierw antykoncepcja za tym idą nie chciane ciąże a za nimi mordowanie nienarodzonych To jest jasne że antychryst jest wśród nas Ludzie tak lekko traktują swoje życie że wszystko wolno Ale coś takiego jak wolność nieograniczona nie istnieje bo to prowadzi do anarchii
S2019.11.23 19:59
Prostaczkowie spod budki z piwem znowu w akcji? Czytam kolejne posty i wciaz ten sam atak na katolikow, Kosciol, wiare i wciaz w ten sam sposob. HE, HE, He, ale siara!!!! No, ludzie czy wy za kazdym razem na drzewo wracacie? A, zapomnialem z tym - ludzie - to nie jest takie znowu jasne, co? Skoro w ten sposob traktujecie ludzi, ktorzy nic wam mieczaki nie zrobili, to pewnie juz jestescie daleko od nazwy czlowiek? Bo to takie slabe? Nie? Kurde wiecie co a jakby oni wszyscy nagle naraz do nieba trafili, albo zniknieli, to co bedzie? Trauma , nie? No, ale konkretnie to jacy jestescie to wasza sprawa, jednka sposob w jaki postepujecie jest po prostu nikczemny i podly. Tak jak pisalem wiele razy. Zachowanie tchorzy, silnych wobec slabych a slabych wobec silnych.
Samanta2019.11.23 20:43
Prostaczkowie spod budki z piwem to kulturalne wyżyny w porównaniu z niektórymi na forum. Nie potrafię tego zachowania inaczej wytłumaczyć jak tylko opętaniem, zniewoleniem lub otrzymywaną kasą za te ohydne posty. Nadjedzie czas, gdy będą żałować każdego słowa (bo albo się nawrócą i będzie im wstyd, albo się nie nawrócą - co będzie znacznie gorsze)
ridado2019.11.23 19:16
Hey Badeni klepiesz o antychryscie ze jest juz wsrod nas. Oh tak wlasnie ty jestesw tym antychrystem przez swoje pogadania
matis892019.11.23 19:09
Bergoglio Fałszywy Prorok już zbezsześcił Bazylikę Św. Piotra bożkiem pachamama przed ołtarzem Pana, więc Fałszywy Prorok bazylikę już przygotował dla antychrysta. Bez Bergogliańskiej desakralizacji bazyliki bożkiem, antychryst nie mógłby do niej wejść. A antychryst ujawni się na Bliskim Wschodzie zaprowadzając tam fałszywy pokój. Uda mu się to i wszystkie massmedia na świecie będą go wychwalały, a politycy będą go wielbili i słuchali. Po tym poznamy antychrysta.
ridado2019.11.23 19:18
Hey Matis pieprztsz bo juz dobrze po wyborowej
KKK2019.11.23 18:07
Jednym z naszych głównych celów w klanie było prześladowanie katolików, są oni dla nas tak samo odrażający jak czarni czy lewactwo. Nie wierzycie, poczytajcie o stosunku Ku Klux Klanu do katolicyzmu.
KKK2019.11.23 17:56
Prosimy wszystkich czytelników i komentatorów Frondy o ignorowanie sku-rwiela, który przeistoczył się z "dzielnicowego" na „Björn Karlsson”. Ten przygłup kasuje pinądze od PO i będzie robił hejt tak długo jak będą mu płacić ! Ten osobnik to typowy upierdliwy wsiak, psychicznie chory. Prosimy nie czytać i nie komentować jego wypocin. Prosimy go ignorawać i przechodzić do swoich komentarzy !!! Napisaliśmy już petycję do moderatora Portalu o indentyfikację jego IP numeru, odnalezienie danych personalnych i blokadę czy ewentualne ukaranie tego szczocha.
Stanislaw2019.11.23 18:17
Ty już jesteś pewien, komu Fronda służy?
anonim2019.11.23 18:21
No stary komuchu, przegiąłeś, znowu marzy ci się cenzura.
anonim2019.11.23 18:22
KKK to skrót od Komuch Komuch Komuch?
Katolicka Kretynizacja Polski2019.11.23 18:28
KKK - Katolska K.rwa Kościelna :)
kira2019.11.23 19:00
Zjedz szarlotkę , napij się dobrej herbatki , poczytaj coś dobrego , to może ci przejdzie....
Jarek2019.11.23 17:56
Byli i są ! byli Hitler i Stalin ! Są Nowak, MirekT i Karlsson !
Kler2019.11.23 17:50
POWINNIŚCIE SIĘ CIESZYĆ KATOLICY. Narodziny antychrysta zwiastują koniec świata, a więc i wasz Jezus ponownie się narodzi. Świat zginie, a wasz bóg powoła do życia swoich wybranych, którzy z nim będą ucztować w niebie we krwi pokonanych i niewiernych.
Altai2019.11.23 18:12
Jezus nie musi się już urodzić. On zwyczajnie przyjdzie żeby Ciebie i mnie osądzić. Cieszymy się. Bardzo.
Jan I2019.11.24 4:17
Człowiek się rozmnaża, a głupota w nim – namnaża.
MirekT2019.11.23 17:45
Zachciało się księdzu, je-bać w poniedziałek z rana, a że nie miał kogo je-bać zje-bał zakrystiana, Zakrystian z wyje-baną sraka bryka, a że nie miał kogo je-bać wyj-ebał kleryka, kleryk pobiegł do przeora chaps za leferendę nadstaw sraki Przewielebny rolować cię będę. Od tej pory w tym klasztorze było niczym w niebie ku-rew nie potrzeba było, bo ksiądz księdza je-bie
stop opętanym2019.11.23 17:47
Jesteś pomiotem UBeków ?
MirekT2019.11.23 17:51
Piotr Nowak znowu się po de mnie podszywasz cioto !!!
Piotr Nowak2019.11.23 17:59
Ty miruś, wiesz, że nazywam cię sku-rwy-sy-nem, bo przy okazji wiesz kim była twoja mamusia ! O tatusiu nie wspomnę, ale ten musiał być też niezłym rozpłodowcem !
MirekT2019.11.23 22:46
Nowak, do twojej mamusi cała wiocha na darmowe dymańsko biegała !!! Zamknij ten paskudny ryj, bo ci sperma wikarego wypłynie CWELU !!!
Jan I2019.11.24 4:16
A jednak i do zakutych łbów woda sodowa się dostaje.
Tobi2019.11.23 17:44
"To jednak niemożliwe, żeby największy łobuz wbrew swojej woli został nawrócony... Bóg bardzo szanuje wolną wolę człowieka... Miłosierdzie Boże nie będzie narzucone, ono jest tylko proponowane. Sprawiedliwość zaś, będzie narzucona i stanie się nagle."
Katolicka Kretynizacja Polski2019.11.23 17:43
ANTYCHRYST jest już wśród nas... taaa... Bóg stworzył kościół ale szatan go przejął i doprowadził do diabelskiej perfekcji...
Stanislaw2019.11.23 18:15
Ty dalej grasz role szatan? Czxy nie boisz się, że udając, możesz się upodobnić do niego?
Jan I2019.11.24 4:12
Tobie nawet najlepsza proteza nie zastąpi mózgu.
andrzejhahn32019.11.23 17:41
kolejny koscielny imbecyl,nierob i pasozyt spoleczny ,szmaciarz co to mianuje sie ojcem ,kretyn ze zrytym beretem ktoremu nierobstwo i pasozytnicze zycie wypaczylo rozum i myslenie
Alina2019.11.23 17:46
idź człowieku tam, gdzie podoba Ci się to co piszą, nie siej nienawiści. Miłego dnia mimo wszystko.
killpedryll2019.11.23 21:06
kurczak, cioto ubabrana goovvnem, zdychaj jęcz i skamlaj, parszywcu.
skuter2019.11.23 21:10
Opływasz w fekalia ale skoro mieszkasz w rynsztoku to jakich innych słów można od ciebie wymagać
andrzejhahn32019.11.23 21:12
sam jestem imbecyl do dziesiatej potegi
andrzejhahn32019.11.23 22:48
zapisalem owy komentarz.....................podawanie sie za kogos innego jest karalne............a ............namiar na ciebie jest tylko ..........................pikus
dzielnicowy2019.11.24 19:30
Spadaj , dewiancie !
JanPapierzTrzeci2019.11.23 21:20
a ty konska sperme połykasz cioto
Jan I2019.11.24 4:10
Mądry człowiek opowiada o tym, co widział, a głupiec o tym, co słyszał.
JanPapierzTrzeci2019.11.23 17:38
KSIĄDZ = PEDOFIL
Stanislaw2019.11.23 18:13
Zch, nie udawaj szatana, bo Ci nie wychodzi! Spoważnij, bo możesz się upodobnić...!
kira2019.11.23 18:56
Czy uważasz , że każdy - jeśli tak ,to żal mi ciebie....
ewa2019.11.23 20:41
Każdy sądzi wg siebie
andrzejhahn32019.11.23 21:17
a ty masz sperme na oczach a gownio w glowie patafianie
Karol2019.11.23 22:11
eeee standardy już się zmieniły lgbt = pedofil, nie jesteś na czasie
Jan I2019.11.24 4:07
Głupi mówi, to co wie, mądry zaś wie, co mówi.