05.06.14, 17:29(fot: sxc hu)

Ogłoszenia parafialne w internecie

Deklaracje mężczyzn i kobiet nie różnią się znacząco. Największy odsetek użytkowników odnotowano wśród osób w wieku od 55 do 64 lat (18 proc.) oraz od 35 do 44 lat (16 proc.). - Dane te są interesujące w porównaniu z badaniami prowadzonymi wcześniej w Polsce i za granicą, których rezultaty wskazywały, że to młodsze osoby chętniej korzystają z takich stron - głosi raport CBOS.

Do korzystania z religijnych stron internetowych częściej przyznają się mieszkańcy wsi, a także miast do 100 tys. ludności, co zasadniczo odpowiada statystykom praktyk religijnych w naszym kraju. Na częstość korzystania ze stron internetowych o tematyce religijnej nie wpływa znacząco poziom wykształcenia.

Internauci odwiedzający strony internetowe lub portale o tematyce religijnej najczęściej deklarowali, że poszukują informacji o aktualnych wydarzeniach w lokalnej parafii lub wspólnocie (43 proc.), a także informacji z życia Kościoła, do którego należą (40 proc.). Kolejne miejsce zajęły ogólne informacje o religii lub religiach oraz rozważania i artykuły na tematy religijne (po 35 proc.). Niewielu (5 proc.) poszukuje możliwości dyskusji i rozmowy z innymi użytkownikami takich stron.

Ab/gosc.pl/CBOS