Papież Franciszek wyjaśnił zebranym wiernym na czym polega powszechność Kościoła katolickiego.

„Po pierwsze, Kościół jest katolicki, ponieważ jest przestrzenią, domem, w którym jest nam głoszona wiara w całej pełni, a zbawienie, które dał nam Chrystus jest ofiarowane wszystkim. Kościół umożliwia nam spotkanie z miłosierdziem Boga, które nas przemienia, ponieważ w Kościele jest obecny Jezus Chrystus, który daje mu prawdziwe wyznanie wiary, pełnię życia sakramentalnego, autentyczność posługi święceń. W Kościele każdy z nas znajduje wszystko, co niezbędne, by wierzyć, żyć po chrześcijańsku, stać się świętym, iść do przodu w każdym miejscu i każdej epoce. W Kościele możemy słuchać Słowa Bożego, pewni, że jest to przesłanie dane nam od Pana Boga. W Kościele możemy spotykać Pana w sakramentach, a one są otwartymi oknami, przez które dociera do nas światło Boga, są strumieniami, z których możemy zaczerpnąć życia Bożego” – powiedział Papież.

Drugim aspektem powszechności Kościoła jest jego otwartość i ogólnoświatowy zasięg. Nie jest on ugrupowaniem elitarnym. Jest w pełni obecny w każdej swej najmniejszej wspólnocie w najdalszym zakątku świata. Z powszechności Kościoła wynika też zobowiązanie do misyjności.

Kwestią, której Papież poświęcił w katechezie najwięcej miejsca, jest jedność w różnorodności. Kościół jest bowiem podobny do orkiestry, w której różne instrumenty wykonują jedną symfonię. Każdy zachowuje swój charakter, a przy tym panuje harmonia.

„W tym miejscu powinniśmy się zapytać: czy w naszych wspólnotach żyjemy w zgodzie, a może kłócimy się między sobą? W mojej wspólnocie parafialnej, w moim ruchu? Plotkujemy? Jeśli tak, to nie ma zgody, jest walka. To nie jest Kościół. Kościół to harmonia wszystkich. Nigdy nie plotkujcie, nigdy się nie kłóćcie! Czy akceptujemy drugiego, czy zgadzamy się, by istniała zdrowa różnorodność, by ktoś był inny, by jeden myślał tak, a drugi inaczej? Można mieć różne poglądy, mając tę samą wiarę! A może chcemy wszystko ujednolicić? Ale uniformizacja zabija życie. Życiem Kościoła jest różnorodność, a kiedy chcemy narzucić wszystkim uniformizację, zabijamy dary Ducha Świętego!” – powiedział Ojciec Święty.

Pomimo deszczowej pogody na plac św. Piotra przybyło dziś 80 tys. wiernych. Również sam Papież się nie oszczędzał. Deszcz nie skrócił jego przejazdu wśród tłumów, choć papamobile nie miało dachu, a Franciszek nie używał parasola.

Wśród pielgrzymów byli też polscy lektorzy i ministranci, którym Papież poświęcił dzisiejsze słowo do Polaków.

„Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich, a szczególnie lektorów i ministrantów z archidiecezji gnieźnieńskiej. Niech przesłanie, które przywozicie, przyjęte podczas V Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ministrantów i Lektorów, umocni wiarę i więź z Kościołem was tu obecnych i waszych przyjaciół w Polsce. Bądźcie zawsze wierni Chrystusowi, znajdujcie radość w waszej służbie przy ołtarzu, bądźcie świadkami Ewangelii. Wam i wszystkim pielgrzymom z serca błogosławię” – powiedział Papież.

Zwracając się do pielgrzymów arabskojęzycznych Franciszek przypomniał o przypadającej w tych dniach pierwszej rocznicy wizyty Benedykta XVI w Libanie. Wezwał też do modlitwy o pokój na Bliskim Wschodzie: „Módlcie się, aby światło Chrystusa dotarło do każdego serca i w każde miejsce” – powiedział Papież.

Na zakończenie audiencji Franciszek pozdrowił biskupów z Erytrei i Etiopii. Zapewnił ich o jedności w bólu po katastrofie morskiej u wybrzeży Lampedusy, w której zginęło wielu uchodźców z tych krajów.

SM/Radio Watykańskie