22.08.17, 19:20

Piłsudski: Nie ma zmiłowania dla zdrajców Polski!

Kiedy w 1914 roku wybuchła wojna światowa, Józef Piłsudski nie miał wątpliwości. "Wybiła godzina rozstrzygająca!" - czytamy w odezwie jaką Komendant wydał 6 sierpnia 1914 roku w Krakowie. Oto jej treść:

"Wybiła godzina rozstrzygająca! Polska przestała być niewolnicą i sama chce stanowić o swoim losie, sama chce budować swoją przyszłość, rzucając na szalę wypadków własną siłę orężną.

Kadry armii polskiej wkroczyły na ziemie Królestwa Polskiego, zajmując ją na rzecz jej właściwego, istotnego jedynego gospodarza - Ludu Polskiego, który ją swą krwawicą użyźnił i wzbogacił. Zajmują ją w imieniu władzy naczelnej Rządu Narodowego. Niesiemy całemu narodowi rozkucie kajdan, poszczególnym zaś jego warstwom warunki moralnego rozwoju. 

Z dniem dzisiejszym cały Naród skupić się winien w jednym obozie pod kierownictwem Rządu Narodowego. Poza tym obozem zostaną tylko zdrajcy, dla których potrafimy być bezwzględni".

Źródło: jpilsudski.org