28.12.16, 09:01Fot. Pixabay

Polska w remoncie: Centralna Baza Rachunków umożliwi szukanie majątku przestępców

Ministerstwo Finansów chce powołania Centralnej Bazy Rachunków, która ma umożliwić sprawne zlokalizowanie rachunku służącego gromadzeniu, przechowywaniu lub inwestowaniu środków finansowych. Ma ona ułatwić szukanie majątku przestępców.

Projekt ustawy o Centralnej Bazie Rachunków skierowano do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.

„Ustawa określa postępowanie przy przetwarzaniu informacji o rachunkach w celu ustalania miejsca przechowywania wartości majątkowych mogących mieć związek z przestępstwem lub podlegających egzekucji sądowej lub administracyjnej” – czytamy w projekcie.

Informacji do bazy dostarczać mają oddziały instytucji kredytowych, banki, SKOK-i, dostawcy usług płatniczych, firmy inwestycyjne, ubezpieczyciele, fundusze inwestycyjne i emerytalne, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., Narodowy Bank Polski oraz podmioty oferujące produkty i usługi w zakresie przechowywania danych uwierzytelniających niezbędnych do uzyskania dostępu do walut wirtualnych.

 

Ustawodawca chce, aby w rejestrze znalazły się:

- rachunki płatnicze, bankowe i rachunki w SKOK-ach;

- rachunki papierów wartościowych i rachunki zbiorcze oraz służące do ich obsługi rachunki pieniężne;

dane dotyczące transakcji realizowanych na rzecz danego uczestnika funduszu i zapisanych w rejestrze uczestników funduszu lub ewidencji uczestników funduszu inwestycyjnego;

- IKE i IKZE;

- umowy ubezpieczenia umożliwiające osiąganie zysków pochodzących z kapitału złożonego w formie składek ubezpieczeniowych (umowa ubezpieczenia z elementami inwestycyjnymi), w szczególności umowy ubezpieczenia na życie powiązane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym;

- umowy o udostępnieniu skrytki sejfowej;

- produkty lub usługi umożliwiające przechowywanie danych uwierzytelniających niezbędnych do uzyskania dostępu do walut wirtualnych.

 

Informacje o rachunku mają zawierać:

- numer rachunku;

- dane identyfikacyjne wszystkich posiadaczy rachunku;

- dane identyfikacyjne beneficjenta i pełnomocników do rachunku;

-datę otwarcia i zamknięcia rachunku;

- kod waluty, w której księgowane są transakcje na rachunku;

- okres, na jaki rachunek został otwarty;

- rodzaj rachunku;

- NIP instytucji zobowiązanej prowadzącej rachunek.

 

Autorzy inicjatywy ustawodawczej zaznaczyli, że informacje o rachunkach będą mogły być udostępniane:

- sądom karnym; jednostkom organizacyjnym prokuratury;

- organom Policji; Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego;

- Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

- Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego;

- Żandarmerii Wojskowej;

- organom Straży Granicznej;

- organom Krajowej Administracji Skarbowej;

- Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej;

- Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego;

- administracyjnemu organowi egzekucyjnemu oraz centralnemu biuru łącznikowemu;

- komornikom sądowym.

 

W projekcie wskazano, że zgodnie z danymi Komisji Nadzoru Finansowego obecnie w Polsce działa w sumie 674 podmiotów wykonujących legalnie czynności bankowe, tj.: 37 banki komercyjne, jeden bank państwowy, 560 banków spółdzielczych, 27 oddziałów instytucji kredytowych i 49 spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK-ów).

Ponadto w naszym kraju funkcjonuje 50 domów maklerskich, jeden towarowy dom maklerski, 15 oddziałów firm inwestycyjnych z innych krajów, 27 towarzystw ubezpieczeń na życie, 6 oddziałów towarzystw ubezpieczeń na życie z innych krajów, a także 8 powszechnych towarzystw emerytalnych prowadzących dobrowolne fundusze emerytalne oraz 28 towarzystw funduszy inwestycyjnych i 1468 podmiotów oferujących usługi płatnicze.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP

dam/kurier.pap.pl