06.02.21, 19:39fot. pixabay.com

Potężna modlitwa do Chrystusa o uwolnienie

Panie Jezu Chryste!

Uznaje Cie moim Stwórca, Zbawca, Panem i Królem!

Ty wziąłeś na siebie moje grzechy i umarłeś za nie na krzyżu, a trzeciego dnia zmartwychwstałeś, teraz zaś przekazujesz przebaczenie przez swój Kościół w Sakramencie Pokuty i Pojednania.

Dziękuję Ci Panie Jezu za to, co uczyniłeś dla mnie i dla całej ludzkości. Swoim posłuszeństwem dla woli Ojca niebieskiego, zwyciężyłeś pysznego szatana i wyzwoliłeś nas z jego niewoli.

Wysławiam Cię i uwielbiam, o Boże, nieogarniony w swej miłości, dobroci i miłosierdziu. Maryjo Niepokalana, święty Michale Archaniele, mój Aniele Stróżu, wszyscy Aniołowie i Święci, a zwłaszcza nasi Patronowie, dopomóżcie mi w wysławianiu Boga, który mnie kocha, przebacza moje grzechy i daje Siebie na duchowy pokarm dla mej duszy! Przepraszam Cię, Panie Jezu, za tak ospale i ozięble dawanie odpowiedzi na Twoją miłość i za to, ze nie otwieram się w pełni na działanie Ducha Świętego, na przyjęcie Twoich łask, nie korzystam w pełni z władzy i mocy, której mi udzieliłeś do pokonania szatana i złych duchów. Żałuję, Panie, ze wiele razy uległem ich kłamstwu i nie wykonywałem twoich nakazów i przykazań. Przebacz mi, mój Zbawicielu! Chcę odtąd całkowicie należeć do Ciebie, bowiem wszystko mogę w Tobie, Który mnie umacniasz! Wyrzekam sie szatana i jego nieposłuszeństwa, kłamstwa i samowystarczalności. Wyznaję, że bez Ciebie, Panie, nie mogę uczynić nic dobrego. Dlatego licząc na Twe miłosierdzie i na osłonę Twojej najdroższej Krwi, na wstawiennictwo Twej Najświętszej Matki Maryi i mojej duchowej Matki, na pomoc świętego Michała Archanioła, mego Anioła Stróża, wszystkich Chórów anielskich i wszystkich Świętych, nakazuję ci szatanie:

Odejdź ode mnie aż na dno piekła i nie wracaj więcej! Odejdź od moich bliskich, (od mego męża, zony, syna, córki, moich dzieci), moich krewnych, sąsiadów, przyjaciół i znajomych!

JEZUS CHRYSTUS jest moja siłą i mocą! Wierzę w Ciebie, Panie Jezu i chcę zawsze należeć do Ciebie!

W imię Jezusa rozkazuję wam przeklęte duchy:

Odejdźcie ode mnie i od moich bliskich! Odejdźcie duchy pychy, nieczystości i zazdrości!

Mocą Chrystusa nakazuje ci:

Odejdź ode mnie i od moich bliskich szatanie gniewu, obżarstwa, pijaństwa i lenistwa!

Idź precz, duchu nienawiści, rozłamów i przemocy! Strącam cie na dno piekła! Należę do mego Zbawcy i Pana Jezusa Chrystusa! ON przelał za mnie swoją Krew, Jego na wieki chcę wysławiać i uwielbiać, i Jemu dziękować!

Panie Jezu, ulecz wszystkie rany mojej duszy i mojego ciała! Uzdrów rany mego niemowlęctwa i dzieciństwa, rany młodości i wieku dojrzałego.

O mój Zbawicielu! Chce odtąd używać mego zdrowia i wszystkich moich sił do czynienia dobrze i do zachowania Twoich świętych przykazań. Dziękuję Ci za to, że mnie miłujesz odwieczną miłością, że uzdrawiasz i umacniasz całą moją osobę. Razem z Maryją Niepokalaną, z świętym Michałem Archaniołem, z Aniołami i wszystkimi Świętymi, chcę wysławiać Twoje imię: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Komentarze

rafał2021.02.10 20:33
TROCHE ZLE NAPISANA MODLITWA Nie możesz ty zmuszać szatana by opuścił ciebie. Robi to tylko Bóg i Jezus Chrystus. Ksiądz został wyświęcony i nawet on PROŚI BOGA O UWOLNIENIE. Ty nie masz prawa rozkazywać szatanowi. Modlitwa więcej naczyni szkód niż pożytku. Ja tak napisałem. Modlitwa ochronę i uwolnienie (Znak krzyża) W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, niech się świeci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo, niech spełnia się Twoja wola na ziemi, tak jak w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczaliśmy tym, którzy wobec nas zawinili. I nie dozwól nam ulec pokusie, ale wybaw nas od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Matko Bosko kochana Maryjo proszę wysłuchaj mojej modlitwy i zanieś ją przed obliczę twojego Syna Jezusa Chrystusa, aby dobry Bóg Jahwę wysłuchał jej, w tobie pokładam nadzieję dla mnie, mojej rodziny i mych bliźnich. Modlę się do Boga Ojca Wszechmogącego stworzyciela Nieba i Ziemi i do Jezusa Chrystusa Syna Jego Jedynego Pana naszego, oraz Ducha Świętego o ochronę i uwolnienie przed złym działaniem szatana i złych duchów dla mnie, mojej rodziny i moich bliźnich. Boże bądź miłosciw grzesznej duszy mojej 3X Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus teraz i na zawsze na wieki wieków. (Znak krzyża) W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen
rafał2021.02.10 20:52
TROCHE ZLE NAPISANA MODLITWA Nie możesz i nie masz prawa  zmuszać szatana by opuścił ciebie. Robi to tylko Bóg i Jezus Chrystus. Ksiądz został wyświęcony i nawet on PROŚI BOGA O UWOLNIENIE. Ty nie masz prawa rozkazywać szatanowi. Modlitwa więcej naczyni szkód niż pożytku. Tą modlitwą rozzłościsz szatana!
Anonim2021.02.10 21:41
Poprawiona Moja modlitwa : Modlitwa ochronę i uwolnienie (Znak krzyża) W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, niech się świeci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo, niech spełnia się Twoja wola na ziemi, tak jak w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczaliśmy tym, którzy wobec nas zawinili. I nie dozwól nam ulec pokusie, ale wybaw nas od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Matko Bosko kochana Maryjo proszę wysłuchaj mojej modlitwy i zanieś ją przed obliczę twojego Syna Jezusa Chrystusa, aby dobry Bóg Jahwę wysłuchał jej, w tobie pokładam nadzieję dla mnie, mojej rodziny i mych bliźnich. Modlę się do Boga Ojca Wszechmogącego stworzyciela Nieba i Ziemi i do Jezusa Chrystusa Syna Jego Jedynego Pana naszego, oraz Ducha Świętego prosząc o ochronę i uwolnienie przed złym działaniem szatana i złych duchów dla mnie, mojej rodziny i moich bliźnich. Boże bądź miłościw grzesznej duszy mojej 3X Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus teraz i na zawsze na wieki wieków. (Znak krzyża) W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen
skuter2021.02.7 7:44
Jezu najmiłosierniejszy Tobie przyrzeka wierność na wieki , a zła się wyrzekam .Błagam pomóż mi wytrwać aby być z Tobą
basetla2021.02.7 6:35
To niech się "poświęcona" Fronda pomodli o uwolnienie, i pisze Chrystus, a nie chrystus.
Potężna modlitwa do Chrystusa o uwolnienie2021.02.7 1:57
Panie Jezu Chryste! Uznaje Cie moim Stwórca, Zbawca, Panem i Królem! Ty wziąłeś na siebie moje grzechy i umarłeś za nie na krzyżu, a trzeciego dnia zmartwychwstałeś, teraz zaś przekazujesz przebaczenie przez swój Kościół w Sakramencie Pokuty i Pojednania. Dziękuję Ci Panie Jezu za to, co uczyniłeś dla mnie i dla całej ludzkości. Swoim posłuszeństwem dla woli Ojca niebieskiego, zwyciężyłeś pysznego szatana i wyzwoliłeś nas z jego niewoli. Wysławiam Cię i uwielbiam, o Boże, nieogarniony w swej miłości, dobroci i miłosierdziu. Maryjo Niepokalana, święty Michale Archaniele, mój Aniele Stróżu, wszyscy Aniołowie i Święci, a zwłaszcza nasi Patronowie, dopomóżcie mi w wysławianiu Boga, który mnie kocha, przebacza moje grzechy i daje Siebie na duchowy pokarm dla mej duszy! Przepraszam Cię, Panie Jezu, za tak ospale i ozięble dawanie odpowiedzi na Twoją miłość i za to, ze nie otwieram się w pełni na działanie Ducha Świętego, na przyjęcie Twoich łask, nie korzystam w pełni z władzy i mocy, której mi udzieliłeś do pokonania szatana i złych duchów. Żałuję, Panie, ze wiele razy uległem ich kłamstwu i nie wykonywałem twoich nakazów i przykazań. Przebacz mi, mój Zbawicielu! Chcę odtąd całkowicie należeć do Ciebie, bowiem wszystko mogę w Tobie, Który mnie umacniasz! Wyrzekam sie szatana i jego nieposłuszeństwa, kłamstwa i samowystarczalności. Wyznaję, że bez Ciebie, Panie, nie mogę uczynić nic dobrego. Dlatego licząc na Twe miłosierdzie i na osłonę Twojej najdroższej Krwi, na wstawiennictwo Twej Najświętszej Matki Maryi i mojej duchowej Matki, na pomoc świętego Michała Archanioła, mego Anioła Stróża, wszystkich Chórów anielskich i wszystkich Świętych, nakazuję ci szatanie: Odejdź ode mnie aż na dno piekła i nie wracaj więcej! Odejdź od moich bliskich, (od mego męża, zony, syna, córki, moich dzieci), moich krewnych, sąsiadów, przyjaciół i znajomych!
c.d.2021.02.7 1:58
JEZUS CHRYSTUS jest moja siłą i mocą! Wierzę w Ciebie, Panie Jezu i chcę zawsze należeć do Ciebie! W imię Jezusa rozkazuję wam przeklęte duchy: Odejdźcie ode mnie i od moich bliskich! Odejdźcie duchy pychy, nieczystości i zazdrości! Mocą Chrystusa nakazuje ci: Odejdź ode mnie i od moich bliskich szatanie gniewu, obżarstwa, pijaństwa i lenistwa! Idź precz, duchu nienawiści, rozłamów i przemocy! Strącam cie na dno piekła! Należę do mego Zbawcy i Pana Jezusa Chrystusa! ON przelał za mnie swoją Krew, Jego na wieki chcę wysławiać i uwielbiać, i Jemu dziękować! Panie Jezu, ulecz wszystkie rany mojej duszy i mojego ciała! Uzdrów rany mego niemowlęctwa i dzieciństwa, rany młodości i wieku dojrzałego. O mój Zbawicielu! Chce odtąd używać mego zdrowia i wszystkich moich sił do czynienia dobrze i do zachowania Twoich świętych przykazań. Dziękuję Ci za to, że mnie miłujesz odwieczną miłością, że uzdrawiasz i umacniasz całą moją osobę. Razem z Maryją Niepokalaną, z świętym Michałem Archaniołem, z Aniołami i wszystkimi Świętymi, chcę wysławiać Twoje imię: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Darek2021.02.6 22:19
Uwolnij nas Chrystusie od PiSowskiej bolszewickiej zarazy! Amen!
max2021.02.8 18:15
Dlaczego w ten sposób chcesz dowieść tego że wszystkiego żałujesz a zarazem blużnisz przeciw Bogu. Pamiętaj żeby żałować za swoje grzechy musisz przebaczyć nawet swojemu nawiększemu wrogowi który nawet jeśli cię skrzywdził ponieważ pan Jezus umarł za grzeszników i kochał wszystkich ludzi i dawał każdemu taką samą szansę by poznać dobre co jest a co jest złe ale pomimo tego nikogo nie potępia czeka na człowieka do końca jego dni na tym łez padole i pragnie aby wszyscy zmartwychwstali do jego chwały żeby poszli do nieba i nikogo nie trafiło piekło dlatego człowiek powinien postarać się za wzór jego też tak postępować bo dobro zawsze jest dla pana Boga miłe a za polityków by trzaby było się pomodlić żeby bardziej byli za ludzmi biednymi żeby nie było bezrobocia biedy i bezdomności i pokój na świecie .Panie Jezu uwolnij nas od egoizmu biedy nietolerancji miłosci dla bliżniego i dodaj nam sił zdrowia pracy i pokoju aby ludziom wszystkim żyło się jak najlepiej na świecie .
Piotr2021.02.6 22:16
Czemu piszecie "Chrystusa" z małej litery!!!??? Redaktorzy, gdzie jesteście???
Po 11...2021.02.6 22:26
Dużą literą piszemy: imiona i nazwiska, imiona zwierząt i drzew (tak, tak, dąb Bartek i pies Burek wymagają należytego szacunku), przydomki, pseudonimy, przezwiska ludzi (z uwagą, że przyimki piszemy małymi literami, np. Janko z Czarnkowa), nazwy mieszkańców kontynentów (tak, Europejczyku), nazwy mieszkańców państw (tak, Polaku), nazwy hipotetycznych mieszkańców krajów (są tu jacyś Marsjanie?), nazwy członków narodów, ras i szczepów (my, Słowianie), nazwy mieszkańców krain geograficznych (i Ślązak, i Kaszub), nazwy dynastii (Piastowie, Jagiellonowie), nazwy świąt i dni świątecznych (nawet 3 Maja, Wielki Tydzień, Popielec i Zaduszki), nazwy własne państw, regionów, prowincji, stanów, miast, osiedli, wsi (także Trójmiasto w znaczeniu „Gdańsk, Gdynia i Sopot”), nazwy dzielnic, ulic, placów, rynków, ogrodów, parków, bulwarów, budowli, zabytków, obiektów sportowych (Barbakan, Spodek, Powązki, Planty) – po szczegóły odsyłamy do tekstu Pisownia nazw obiektów miejskich – ulice, aleje, mosty, place, skwery, nazwy własne przedsiębiorstw i lokali (Orbis, Jama Michalika), nazwy jednostkowe urzędów, władz, instytucji, szkół, organizacji, towarzystw (np. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Szkoła Podstawowa nr 3 – uwaga, przyimki, spójniki i skrót nr zapisujemy małymi literami), nazwy imprez krajowych i międzynarodowych (z naszych obserwacji wynika, że są to imprezy o dużej randze i zasięgu, np. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy czy Międzynarodowy Festiwal Chopinowski), wszystkie wyrazy, z wyjątkiem przyimków i spójników, w tytułach czasopism (np. „Życie Warszawy”, „Kobieta i Życie”, „Mówią Wieki” – od 2008 r. nie obowiązuje zasada głosząca, że w tytułach czasopism, które się nie odmieniają, dużą literą piszemy tylko pierwszy wyraz), pierwszy wyraz w tytułach utworów literackich i naukowych, tytułach rozdziałów, tytułach dzieł sztuki, zabytków językowych, odezw, deklaracji i ustaw (wyjątki: Stary Testament, Nowy Testament, Pismo Święte), pierwszy wyraz nazw programów radiowych i telewizyjnych, nazwy orderów i odznaczeń (Virtuti Militari), skrótowce (np. PKP, MEN, GOPR, standardowo przyimki i spójniki również w tym wypadku zapiszemy małymi literami, np. WSiP)...... No sorry, nie ma tu imion bogów....
Lechu-" rebeliancie .."PO 11""! Wyluzuj...!2021.02.6 22:10
Przecież to są wszystkie twoje wpisy! ...Aktor ...PIERR BROSNAN , tak pisze o swojej wierze w Boga! Cytuję... "...Modlitwa pomaga mi być ojcem,...być aktorem i mężczyzną. Trzeba coś mieć, na czym można się oprzeć.! ...Dla mnie to jest BÓG, JEZUS, moje Katolickie wychowanie i Wiara..."! .............. Jak widać , ten aktor jest poukładanym człowiekiem.! ..........Natomiast źródłem lewackiej ideologii jest negacja Boga, Kościoła i Wierzących! To nowoczesne pogaństwo jest opętane kultem demona, odrzuceniem wszelkich wartości moralnych i pojęcia człowieczeństwa...! To jest degradacja siebie samego. Na próżno, przecież nikt nigdy nie wygrał i nie wygra z Bogiem!
Po 11 ...2021.02.6 22:55
Pierce Brosnan, nie jakiś PIERR. Although Brosnan was raised Catholic, he has also claimed that he loves the teaching of Buddhist philosophy and says it is a comforting faith. Brosnan vocally supports same sex marriage... Ups :))
LECHU KELLER..! KOGO CHCESZ OSZUKAĆ...?2021.02.6 21:45
Boga nie oszukasz, chociaż ciągle z Nim walczysz! ILE TRZEBA MIEĆ PYCHY I NIENAWIŚC, ŻEBY TAK WE WPISACH NAPISAC!? Przecież to twoje nicki "rebeliancie", AAATomku" ! ...Faryzeuszu..., podszywasz się pod katolika, a przecież jesteś Żydem i w dodatku pedofilem! JAK WOGÓLE ŚMIESZ TAK PERFIDNIE PISAĆ, OBRAŻAJĄC PANA JEZUSA!///
Po 11 ...2021.02.6 21:40
Potężna modlitwa do chrystusa o uwolnienie ... koniecznie podeślijcie Nawalnemu
Po 11 ...2021.02.6 21:40
Potężna modlitwa do chrystusa o uwolnienie ... Chrystusa z małej litery?
Po 11 ...2021.02.6 21:54
Frendzel pisze "Chrystusa" z małej litery, a ja dostaję czerwoną łapkę. Jesteście idiotami.
rebeliant2021.02.6 20:05
https://www.youtube.com/watch?v=41TZYKGr0Yg
AAAtomek2021.02.6 19:49
Panie Jezu Chryste! Uwolnij nas od PiS, prawicy i fałszywego kościoła katolickiego i od ich wyznawców. Amen.