03.12.20, 09:25Fot. Biały Kruk

Prof. Andrzej Nowak: Sędziowie nie mogą stać ponad prawem!

Prof. Andrzej Nowak: Sędziowie nie mogą stać ponad prawem. Prawo musi chronić się przed korupcją, która wynika ze środowiska prawników.

Prof. Andrzej Nowak w krótkim, przeprowadzonym online wykładzie pt. „Czym są prawo, praworządność i sprawiedliwość?” odniósł się do bardzo aktualnych zagadnień, które w kontekście obecnej debaty wokół Polski i naszej roli w UE stają się niezwykle ważne. Autor „Dziejów Polski” zastanawia się bowiem, czy rzeczywiście jest tak, że inni, nawet więksi czy gospodarczo bardziej rozwinięci, mogą nam narzucać swoją wolę, jeżeli taki jest ich interes. I znajduje na to jednoznaczną odpowiedź:

Porządek naszych relacji nie może opierać się tylko i wyłącznie na naszym indywidualnym poczuciu interesu czy poczuciu naszego jednostkowego dobra, bo to doprowadzi do chaosu. Jeżeli prawo ma się opierać na tym, czego sobie tu i teraz życzymy i nie ma żadnego zewnętrznego miernika, który pozwoliłby odróżnić dobro od zła, to poprzestajemy na zasadzie, że dobre jest to, co służy mojemu interesowi. Takie prawo będzie odzwierciedlało wyłącznie wolę silniejszych. Słabsi przegrają i nie będą mieli głosu,” ostrzega prof. Andrzej Nowak.

Następnie prof. Nowak zwraca uwagę na to, że wiele można nauczyć się czytając klasycznych myślicieli, którzy już od wieków zastanawiają się nad tym, jak stanowić dobre prawo, na czym ono powinno się opierać i czym jest tzw. praworządność. W dzisiejszym sporze z UE wydaje się to szczególnie istotne, na co zwraca zresztą uwagę prof. Andrzej Nowak. Odwołuje się przy tym do myśli św. Tomasza z Akwinu, który jak nikt inny poświęcił się zbadaniu tych pojęć. „Aby prawo było skuteczne to przede wszystkim musi być zgodne ze wspólnym fundamentem rozumowym wszystkich ludzi,” tłumaczy prof. Andrzej Nowak. „A więc prawo powinno być najpierw znane. Jeżeli ktoś nas rozlicza z prawa, o którym nic nie wiemy, na przykład z 50 tys. przepisów prawnych w Unii Europejskiej, to niewątpliwie każdy z nas może te przepisy łamać niemal na każdym kroku, bo nie możemy być ich świadomi. Tak skonstruowane prawo jest pułapką, tymczasem powinno być jasno sformułowane, tak żeby się go dało ogarnąć rozumem przeciętnego człowieka. Co więcej, prawo powinno być także ogłoszone, a więc dostępne, inaczej jest nieprzejrzyste i znów – jedynie pułapką. Wreszcie prawo powinno pozostawać w stosunku zgodnym z prawem naturalnym, tzn. z tym, które jest wszczepione w nasze sumienie.”

Na koniec prof. Andrzej Nowak sięga jeszcze do przykładów historycznych, aby pokazać, że w przebogatej polskiej historii już przed wiekami nasi rodacy borykali się z problem „kasty”, a więc korporacją sędziowską przypisującą sobie daleko idące prerogatywy. Nawiązując do myśli Andrzeja Frycza Modrzewskiego i Monteskiusza mówi prof. Andrzej Nowak: „Prawo musi chronić się przed korupcją, która wynika ze środowiska prawników. Sędziowie nie mogą stać ponad prawem. Monteskiusz podkreśla, tak samo jak wcześniej Andrzej Frycz Modrzewski, że koncentracja władzy w ręku jednej jej gałęzi, na przykład sądowniczej, będzie równie niszcząca i niebezpieczna dla wolności ludzi jak koncentracja tej władzy w ręku gałęzi nazywanej władzą wykonawczą czy ustawodawczą. Jest możliwy także despotyzm sędziów, jeżeli nie są to ludzie, którzy są regularnie wymieniani. Nie mogą to także być sędziowie, którzy są osobną zawodową grupą – kastą; nie, oni muszą zachować związek ze społeczeństwem i wywodzić się z różnych jego grup. Jeżeli będzie inaczej, jeżeli będą grupą zawodową stojącą ponad resztą społeczeństwa, będą tak samo niebezpieczni, a być może nawet bardziej jeszcze niebezpieczni, wyposażeni w swą specyficzną wiedzę prawniczą, niż jakikolwiek premier, prezydent, sejm czy parlament. Te krótkie uwagi, które dokładniej przedstawiam w swojej książce ‘Między nieładem a niewolą’, zachowują nie tylko znaczenie historyczne, ale są także przestrogą przed nadużywaniem prawa w wieku XXI.”

Całą wypowiedź prof. Andrzeja Nowaka można zobaczyć tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=wx4MOC3IDz4

Komentarze

rebeliant2020.12.3 19:08
Ale dobroduchy drące mordę o natychmiastowe miłosierdzie dla bandziorów też powinni zostać zignorowani, gdyż wówczas pozostawiamy sędziów oraz inne środowiska egzekucji jako tych bogów wszechmogących zdolnych do obrony przed każdą siłą. I dlatego coś takiego jak bezwzględna eliminacja bandytów - czy to poprzez bezlitosne dożywocie, czy też poprzez k s - powinna być naturalnie zrozumiała. Policja powinna wręcz nękać przyczółki bandyckich rewirów i przy udanych prowokacjach, skazywać ich na długie bezwzględne wyroki, a nie pozwalać na wożenie swoich opasłych d...p w limuzynach. A chociażby te punkty hazardowe powinny regularnie tępione, a ich właściciele "prowokowani" do pokazania swojej prawdziwej natury ("prowokowani" gdyż normalnego dobrego człowieka nie da się sprowokować zachowaniem innym niż napaść). Dla państwa cennymi mają być ludzie podejmujący wysiłek dający dobre owoce. I jeśli od małego państwo naciska poprzez szkołę oraz inne zabiegi, aby ludzie trudnili się uczciwą pracą, to jednocześnie nie może być miejsca na jakąkolwiek litość dla bandyctwa.
MaxFiend2020.12.3 12:16
Ani żadne partie, które sądownictwo zawłaszczają dla swoich partyjnych celów.
pp2020.12.3 11:28
Panie Nowak nie manipuluj. To nie sędziowie ustanawiają debilne przepisy ale posły-osły-senatory. To do nich trzeba mieć pretensje. Czemu Zerro - zamiast napisać tak Kodeks Karny żeby nie było wątpliwości przy interpretacji zapisów - próbuje na siłę wciskać wszędzie swoich ludzi? To nie sądy trzeba reformować tylko przepisy którymi te sądy się posługują. Ale pisiorom takie prawo (pozwalające na wolną amerykankę) jest widocznie bardzo na rękę.