22.07.13, 12:06fot. FreeDigitalPhotos

Projekt ustawy o uzgodnieniu płci nie może być procedowany

Na najbliższym posiedzeniu Sejmu ma odbyć się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o uzgodnieniu płci (druk nr 1469). Zawartość druku sejmowego nr 1469 nie pozwala posłom zapoznać się z integralną treścią, aktualnej wersji projektu ustawy o uzgodnieniu płci, który został zgłoszony dn. 3 stycznia b.r. (http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/Projekty/7-020-503-2013/$file/7-020-503-2013.pdf). W efekcie, istnieją zasadnicze wątpliwości co do tego, jaki projekt jest przedmiotem przedłożenia poselskiego zawartego w druku 1469.

Projekt ustawy o uzgodnieniu płci został wniesiony pierwszy raz pismem z 9 maja 2012 r. i spotkał się z gruntowną krytyką zarówno Sądu Najwyższego, jak i Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. W wyniku tej krytyki poseł reprezentujący wnioskodawców – Anna Grodzka, wycofał projekt celem usunięcia wskazanych wad. Nowy projekt ustawy o uzgodnieniu płci, ta sama grupa posłów, zgłosiła 3 stycznia 2013 r. Projekt ten miał się stać podstawą druku sejmowego 1469. W druku tym, umieszczono jednak nie aktualną wersję projektu z dn. 3 stycznia 2013, lecz wycofaną przez wnioskodawców wersję z 9 maja 2012 r. Świadczy o tym już sam nagłówek projektu operujący datą „2012 r.”. W efekcie, druk sejmowy obejmuje inny projekt ustawy niźli ten, do którego odnoszą się dołączone do niego opinie. Ma to istotne konsekwencje merytoryczne:

1.Krajowa Rada Sądownictwa kwestionuje wprowadzenie przez nowy projekt granicy wieku 16 lat, o czym nie ma wzmianki w projekcie z druku 1469, a o którym mówi projekt z 3 stycznia b.r.;

2.Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa kwestionuje zasadność wprowadzenia w art. 7 projektu kontratypu do kodeksu karnego, tymczasem w druku 1469 art. 7 tworzy podstawę wydania nowego aktu stanu cywilnego, podczas gdzy projekt ten nie przewiduje jakiejkolwiek nowelizacji kk;

3.Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych pisze o art. 14 zmieniającym ustawę o aktach stanu cywilnego, podczas gdy w druku 1469 dotyczy tej problematyki art. 13, natomiast w projekcie ze stycznia b.r. faktycznie jest to art. 14.

Nade wszystko jednak, wymagane przez art. 34 ust. 9 oraz art. 95 a. ust. 3 Regulaminu Sejmu, obligatoryjne opinie Biura Analiz Sejmowych (str. 35-39 druku 1469) nie dotyczą projektu, który ma zostać poddany procedurze pierwszego czytania podczas 46 posiedzenia Sejmu. Opinie te dotyczą projektu zgłoszonego 3 stycznia b.r., bowiem wskazują, że opiniowany projekt przewiduje m.in. nowelizację przepisów kodeksu karnego, gdy tymczasem projekt stanowiący część druku 1469 nie przewiduje nowelizacji kk.

Podsumowując: druk sejmowy 1469 zawiera inny projekt ustawy niźli ten, którego dotyczył wniosek posłów reprezentowanych przez posła Annę Grodzką z dn. 3 stycznia 2013 r. oraz opinie prawne składające się na druk 1469, na czele z obligatoryjnymi opiniami BAS. Tym samym, projekt reprodukowany w ramach druku 1469 z powodów formalnych nie może być procedowany, nie wiadomo bowiem, jaki projekt jest dokładnie przedmiotem procedury ustawodawczej, czy ten, który jest częścią druku 1469, a został wycofany przez wnioskodawców, czy też ten, który został zgłoszony 3 stycznia 2013 r. i którego dotyczą opinie prawne BAS oraz innych podmiotów biorących udział w postępowaniu ustawodawczym, a którego nie ma w druku 1469.

Przeczytaj również uwagi dotyczące projektu ustawy o uzgodnieniu płci z druku sejmowego nr 1469

Centrum Prawne Ordo Iuris

Oprac.philo

Komentarze

anonim2013.07.22 16:23
"druk sejmowy 1469 zawiera inny projekt ustawy niźli ten, którego dotyczył wniosek posłów reprezentowanych przez posła Annę Grodzką z dn. 3 stycznia 2013 r". I CO TY NA TO Heheheheheheheeee!!!POSŁANKO ANIU!!!!????
anonim2013.07.22 18:38
Gdzie ten zarozumialec co obraził Panią POSEŁ Pawłowicz?!Został zbanowany!!Hahahahahahaaa!!
anonim2013.07.22 20:28
Co za głupota. Można sobie coś obciąć można sobie coś zaimplantować ale genów się nie zmieni. Pan Grodzka nie mógłby wziąć udziału w oficjalnych zawodach sportowych dla kobiet. Więc o czym tu dyskutować?