20.01.20, 08:55Fot. via Wikipedia, CC 0

,,Przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy, w ów dzień, będą pościć''

PIERWSZE CZYTANIE

Bóg odrzuca Saula

1 Sm 15, 16-23

Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela

Po zwycięstwie Saula nad Amalekitami Samuel powiedział Saulowi:

«Dosyć! Powiem ci, co rzekł do mnie Pan tej nocy». Odrzekł: «Mów!» I mówił Samuel: «Czy to nie jest prawdą, że choć byłeś mały we własnych oczach, to jednak ty właśnie stałeś się głową pokoleń izraelskich? Pan bowiem namaścił cię na króla izraelskiego. Pan wysłał cię w drogę i nakazał: Obłożysz klątwą tych występnych Amalekitów, będziesz z nimi walczył, aż ich zniszczysz. Czemu więc nie posłuchałeś głosu Pana? Rzuciłeś się na łup, popełniłeś więc to, co złe w oczach Pana».

Saul odpowiedział Samuelowi: «Posłuchałem głosu Pana: szedłem drogą, którą mnie posłał Pan. Przyprowadziłem Agaga, króla Amalekitów, a Amalekitów obłożyłem klątwą. Lud zaś zabrał ze zdobyczy drobne i większe bydło, aby je w Gilgal ofiarować Panu, Bogu twemu, jako pierwociny rzeczy obłożonych klątwą».

Samuel odrzekł: «Czyż milsze są Panu całopalenia i ofiary krwawe od posłuszeństwa głosowi Pana? Właśnie, lepsze jest posłuszeństwo od ofiary, uległość – od tłuszczu baranów. Bo opór jest jak grzech wróżbiarstwa, a krnąbrność jak złość bałwochwalstwa. Ponieważ wzgardziłeś nakazem Pana, odrzucił cię On jako króla».

Oto słowo Boże.

EWANGELIA

Zwyczajów Starego Testamentu nie można przenosić do Nowego

Mk 2, 18-22

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Jezusa i pytali: «Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą?»

Jezus im odpowiedział: «Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi? Nie mogą pościć, jak długo mają pośród siebie pana młodego. Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy, w ów dzień, będą pościć.

Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania. W przeciwnym razie nowa łata obrywa jeszcze część ze starego ubrania i gorsze staje się przedarcie. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie wino rozerwie bukłaki. Wino się wylewa i bukłaki przepadną. Raczej młode wino należy wlewać do nowych bukłaków».

Oto słowo Pańskie.

Komentarze

Szatan (pisane z wielkiej litery)2020.01.20 13:49
Bóg jest miłością, jak pokazano w czytaniu z księgi Samuela kazał pozabijać Amalekitów.
Rabarbar2020.01.20 16:30
Wyrok na Amalekitów Bóg wydał już kilkaset lat wcześniej, jeszcze przed wkroczeniem Izraelitów do ziemi obiecanej (Powt. 25,17-19). Izraelici tego polecenia nie posłuchali i przez wieki potomkowie Amalekitów stanowili zagrożenie dla potomków Jakuba. Wg księgi Estery, Haman, pełniący istotną rolę na dworze perskiego króla Aswerusa (a więc ok. 600 lat po Saulu) i dążący do wymordowania żydów, był potomkiem Agaga (Est. 3,1.6), tego samego, którego próbował oszczędzić Saul. Boża miłość nie oznacza bezkarności dla Jego jawnych przeciwników (por. Est. 7,10). Bóg daje każdemu czas na nawrócenie (por. 2 P. 3,9). PS Niezrozumiałym dla mnie jest Twoje utożsamienie się, poprzez wybór nicku, z szatanem, Bożym przeciwnikiem (por. Ap. 20,2.10).