21.10.21, 07:15Fot. via Pixabay - gunthersimmermacher

,,Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął''

PIERWSZE CZYTANIE

Po wyzwoleniu z grzechu oddać się na służbę Bogu

Rz 6, 19-23

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Ze względu na przyrodzoną waszą słabość posługuję się porównaniem wziętym z ludzkich stosunków: jak oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości, pogrążając się w nieprawość, tak teraz wydajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości, dla uświęcenia.

Kiedy bowiem byliście niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości. Jakiż jednak pożytek mieliście wówczas z tych czynów, których się teraz wstydzicie? Przecież końcem ich jest śmierć.

Teraz zaś, po wyzwoleniu z grzechu i oddaniu się na służbę Bogu, jako owoc zbieracie uświęcenie. A końcem tego – życie wieczne. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana – to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Oto słowo Boże.

EWANGELIA

Ewangelia powodem rozłamu

Łk 12, 49-53

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął. Chrzest mam przyjąć, i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie.

Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie podzielonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej».

Oto słowo Pańskie.

Komentarze

Więc się nie oburzajcie, gdy ktoś2021.10.21 12:25
was określa mianem "sekty podpalaczy Rzymu".
Per aspera ad astra2021.10.21 15:33
Oczywiscie że chodzi o ogien duchowy - chodzi o przebudzenie, 'ponowne narodzenie sie' - narodzenie duchowe , kiedy P. Jezus mówil o tym Nikodemowi. Do tego dochodzi sie przez walke duchową - lektury, samodzielne myslenie - to wiąze sie z konfliktami z innymi ludzmi (którzy jeszcze pozostali na poziomie dzieci, na poziomie materialnym a nie dojrzałym), z cierpieniem. Innymi słowami mówił o tym nasz psycholog Dąbrowski - kiedy mówił o pozytywnej rozsypce duchowej - "DEZINTEGRACJI POZYTYWNEJ" (wazny etap duchowego odrodzenia sie, ) tylko przez dezintegracjie pozytywną - dochodzi sie do dojrzałosci duchowej.
Anonim2021.10.21 8:38
Oby był to tylko ogień duchowy, nie bądźmy opieszali.
Alicja2021.10.21 7:45
No i jak tu nie trząść się ze strachu..?
Lucifer Morningstar2021.10.21 11:34
Chyba ze śmiechu.