„Po konsultacjach z różnymi ośrodkami nadszedł już ten moment, by pokazać projekty reformy sądownictwa w całości” – powiedział na dzisiejszej konferencji prasowej minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Lider Solidarnej Polski podkreślił, że przygotowana zmiana ma fundamentalny charakter. Jej celem jest „zbliżenie sądów do ludzi”. Przygotowane przez resort sprawiedliwości rozwiązania mają uprościć strukturę sądownictwa i przyspieszyć postępowania. Nowe przepisy mają też wzmocnić niezawisłość i niezależność sędziów. Ograniczone zostaną ponadto kompetencje ministra sprawiedliwości w zakresie delegowania sędziów i nadzoru administracyjnego sprawowanego nad sądami.

Ważnym elementem reformy jest ograniczenie biurokracji.

- „W efekcie zmian ponad 2 tysiące sędziów przeznaczą znów całą moc, cały czas swojej pracy na orzekanie”

- oświadczył minister Ziobro.

Dzięki reformie wiele spraw obywatele będą też mogli załatwić elektronicznie. W każdej gminie powstanie specjalny punkt sądowy, gdzie obywatele będą mogli uczestniczyć w rozprawach online przy pomocy dostępnego tam sprzętu.

kak/DoRzeczy.pl, Ministerstwo Sprawiedliwości