21.07.19, 13:47Zdj. Twitter/@GP_Tygodnik

Rosja i antyPiS wdzięczne USA za krytykę homofobicznych naklejek Gazety Polskiej

Warto pamiętać, że homofobia to zdrowe poczucie odrazy wobec homoseksualizmu i naturalna reakcja awersyjna wobec szkodliwych dla zdrowia aktów homoseksualnych, które niosą ze sobą o wiele większe ryzyko zarażenia się chorobami i pasożytami, niż relacje hetero normalne.

Lewica i wszelkie antypolskie środowiska promują szkodliwy dla zdrowia homoseksualizm, by poprzez demoralizacje osłabiać nasz naród i narazić polskich podatników na leczenie chorób wynikających z homo relacji. W ramach promocji demoralizacji zwalczana jest, leżąca w interesie gatunkowym i indywidualnym, homofobia.

Rosyjski portal kierowany do Polaków „Sputnik” (w artykule „Kontrowersyjne naklejki w Polsce: ''Strefa wolna od LBGT''”) i lewicowy portal antyPiS „Oko press” wyraziły swoje poparcie dla reprezentującej pro gejowską politykę USA ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mosbacher, która potępiła „Gazetę Polską” za publikacje homofobicznych naklejek.

Rosyjska propaganda dla Polaków twierdzi, że homofobiczne naklejki „Gazet Polskiej” wzbudziły sprzeciw polskiego społeczeństwa – rosyjski portal wmawia swoim polskim odbiorcom, że Polacy popierają homo rewolucje. Taka pro gejowska polityka rosyjskiego portalu dla Polaków to norma. Rosjanie u siebie w Rosji bronią moralności, a by osłabić Polskę, wspierają demoralizacje.

Według rosyjskiego portal”Gazeta Polska” to „tygodnik prawicowo-konserwatywny, który otwarcie popiera PiS, dlatego nierzadko był mocno krytykowany przez społeczeństwo. Ale teraz burza wzmogła się. Wiele osób, w tym i politycy, widzi w tym analogię do polityki antyżydowskiej w Niemczech, która była propagowana przed II wojną światową”.

Warto zwrócić uwagę, że Rosjanie wmawiają swoim polskim odbiorcom, że „Gazeta Polska” to „tygodnik prawicowo-konserwatywny”, i, że poglądy prawicowe i konserwatywne są odrzucane przez Polaków – celem Rosjan jest wmówienie Polakom, że są lewakami. Dodatkowo Rosja chce wmówić Polakom, że homofobia jest identyczna z nazistowskim rasizmem, by Polacy szantażowani straszakiem nazizmu nie przeciwstawiali się demoralizacji (choć władze Rosyjskie w Rosji demoralizacje zwalczają).

Rosyjski portal docenia też ambasador USA w Warszawie Mosbacher, która chamsko ingeruje w polskie życie polityczne i szerzy (niestety zgodnie z amerykańską polityką zagraniczną) demoralizacje w Polsce. To nie jedyna sprawa, w której Rosja zgadza się z USA na szkodę Polski, Moskwę i Waszyngton łączy wspólne poparcie dla antypolskiej polityki Żydów i bezpodstawnych żydowskich roszczeń wobec naszego kraju, których spełnienie uczyniłoby z Polaków niewolników. Na łamach rosyjskiego portalu dla Polaków zacytowany został też wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej, który popiera homo ingerencje Mosbacher.

Na antyPiSowskim portalu „Oko Press” okazał się artykuł Antona Ambroziaka (filozofa bez dyplomu, publicysty „Gazety Wyborczej” i „Codziennika Feministycznego”) „Fort LGBT. Ambasador USA przeciw homofobicznym naklejkom Sakiewicza. Rząd się oburza”, który podobnie jak rosyjski portal dla Polaków, docenia amerykańską ambasador za krytykę homofobicznych naklejek.

AntyPiSowski portal przypomniał, że pro gejowskie stanowisko Mosbacher to nie wyskok, tylko reprezentowanie oficjalnej pro gejowskiej polityki USA - „Donald Trump [...] pod koniec maja 2019 ogłosił na twitterze, że administracja państwowa świętuje miesiąc dumy LGBT (ang. „Pride Month). ''By uczcić ogromne dokonania tej społeczności dla naszego wspaniałego narodu''”.

Z antyPiSowskiego portalu można się dowiedzieć, że „Mosbacher była też jedną z 53 sygnatariuszy listu ambasadorów do organizatorów Parady Równości w Warszawie”, w którym to dyplomacie poparli starania homo rewolucjonistów. Przedstawiciele ambasady USA oficjalnie maszerowali też w paradzie gejów, której celem była aborcja, homo indoktrynacja i adopcje dzieci przez pedałów. Nad warszawskimi budynkami amerykańskiej ambasady powiewały też, będące wyrazem poparcia dla homo rewolucji, tęczowe szmaty.

AntyPiSowski portal przypomniał również, że „w ubiegłym, 2018 roku, sekretarz stanu Mike Pompeo wydał oświadczenie (opublikowane także na stronie Ambasady USA w Polsce), w którym czytamy, że: ''Osoby LGBTI jak wszyscy inni muszą cieszyć się w pełni prawami człowieka i podstawowymi wolnościami, w tym wolnością do wyrażania przekonań, uczestnictwa w pokojowych zgromadzeniach i stowarzyszania się bez obawy o represje. Jako Amerykanie przykładamy wielką wagę do tych praw i wolności, które powinny być dostępne w pełni i na równi dla wszystkich''”.


Jan Bodakowski

Komentarze

robaczek 2019.07.22 7:37
HAHAHHA! TŁUMACZE TŁUKI FRONDOWE!!! Rosji nadal nie kochamy. akceptujemy ale nie kochamy. aa i jeszcze rosja = LGBT Rosja wcale nie tak jak my traktuje LGBT ;] oj miski miski ale wy tępe jestescie.
sadf2019.07.21 21:10
strefa wolna od polakich swin! Niedlugo bedzie?
twitter:PromocjaPWS2019.07.21 19:30
Proszę zapoznać się z esejem komunisty (ex - Związek Spartakusa) Herberta Marcuse'go z 1965 r. pt. "Tolerancja represywna" - wygłoszony na Brandise University. Przedstawia on wykładnię pojęcia tolerancja we współczesnym znaczeniu, które lansują ośrodki lewicowo-liberalne. Cyt. ze strony historiasztuki.com.pl : "Jego myśl jest prostym rozwinięciem teorii krytycznej. Tradycyjna tolerancja dominującej większości dla mniejszości wymusza tolerancję tych mniejszości dla dominacji większości, a tym samym utrwala status quo, które jest genetycznie wadliwe. Tradycyjna tolerancja jest więc sprzeczna z ideą postępu i nie może być tolerowana. Musi ją zastąpić nowa tolerancja - tolerancja represywna, która toleruje postępową lewicę, ale nie toleruje reakcyjnej prawicy. Postawa konserwatywna jest faszystowską psychopatologią, nie zasługuje więc na tolerancję. Teoria Marcusego jest w ostatecznej perspektywie teoretycznym uzasadnieniem fizycznej eksterminacji prawicy, a przynajmniej jej eliminacji z życia publicznego. W perspektywie bliższej uzasadnia prawo mniejszości do narzucania reguł życia społecznego większości - a więc jest uzasadnieniem rządów totalitarnych i likwidacji demokracji. Problemem technicznym, którego Marcuse nie rozwiązał było znalezienie metody, dzięki której mniejszość mogłaby zmusić większość do posłuszeństwa. Na rozwiązanie tego problemu antykultura potrzebowała dziesięciu lat". Akapit ETAP VI historiasztuki.com.pl/strony/021-00-00-ANTYKULTURA.html
Jan bez ziemi2019.07.21 19:13
walczyć z pedarastami wszelkimi możliwymi sposobami!
l2019.07.21 18:46
pis zapłaci za dzielenie Polaków. A ten portal?niby katolicki.Jak wam nie wstyd !
12019.07.21 15:44
Zboki, na was przyjdzie czas!
anonim2019.07.21 17:29
Nie ciebie nie przyjdzie, twój bożek nie istnieje
stanislaw2019.07.21 15:35
Piekło rozwarło swoją gardziel i nad miarę rozdziawiło swoją paszczę i wpadnie w nie zgiełkliwe pospólstwo ,biada,biada...... .Bóg nie da się z Siebie naśmiewać,bo stworzył człowieka na obraz i podobieństwo Boże,dla niektórych jeżeli się nie upamientają będzie już za póżno,będzie płacz i zgrzytanie zębów.Straszną rzeczą będze wpść w ręce Boga żywego.
Agnieszka2019.07.21 15:27
Czyli GP lepiej niż FBI czy inszy amerykański kontrwywiad rozpracowała powiązania administracji Trumpa z putinowską Rosją. :) Jestem za medalem amerykańskim dla nich jak tylko oczywiście będzie to możliwe i zdrajcy tego narodu przestaną być u władzy. I ciekawa jest tej amerykanskiej "dumy z LGBT. Chodzi o jakieś utajone środowisko homoseksualnego amerykańskiego uniwersytetu, środowisko homoseksualnej amerykańskiej armii czy co? Czyli jak jakiś homoseksualista dobrze, mądrze patriotycznie wychowany w swoim heteroseksualnym środowisku domowym, szkolnym, religijnym wniósł dzięki temu, co przekazali, nauczyli go heteroseksualiści coś dobrego w rozwój swojego państwa, to zasługi za to spływają na chłopczyka, co go "odstresowywał" w łóżku? To kiedy pan Trump ogłosi amerykańską dumę z burdeli heteroseksualnych, bo tam to się dopiero na-odstresowywali przez wieki ich mężowie stanu. No ale do kogo tych mężów stanu wtedy przypisać? Do środowiska uniwersyteckiego, które włożyło wkład w ich intelekt wykorzystany dla dobra państwa czy do środowiska heteroseksualnych domów publicznych?
Polak Ateista Dumny Gej2019.07.21 15:35
Najpierw się doinformuj co to jest Gay Pride. Podpowiem nie ma to nic wspólnego z twoimi seksualnymi obsesjami.
Agnieszka2019.07.22 15:44
A ty to tylko o jednym. Obsesja/ GP - Gazeta Polska analogicznie do GW czyli Gazety Wyborczej. Nie jesteście pępkiem świata. Inni też istnieją. A przez twoje obsesje i kręcenie się tylko wokół jednego, niepotrzebnie sprawdziłam, o co ci tam znowu może chodzić i co wy tam sobie znowu zboczonego wymyśliliście i zwymiotowałam smaczny obiad. Jesteś mi winny przynajmniej odszkodowanie za obiad, ale ci chyba wiele nie ubędzie z tych milionów odszkodowania, o które dla ciebie będę walczyć od PiS, gdy sobie przez ich propagowanie gejostwa zdrowie zmarnujesz...
abcd2019.07.21 15:16
Nazistom, Rosjanom i władzom USA homoseksualiści w POLSCE nie przeszkadzali i nie przeszkadzają. Warto to zapamiętać: "Wszystkie środki, które służą ograniczeniu rozrodczości, powinny być tolerowane albo popierane. Spędzenie płodu musi być na pozostałym obszarze Polski niekaralne. Środki służące do spędzania płodu i środki zapobiegawcze mogą być w każdej formie publicznie oferowane, przy czym nie może to pociągać za sobą jakichkolwiek policyjnych konsekwencji. Homoseksualizm należy uznać za niekaralny. Przeciwko instytucjom i osobom, które trudnią się zawodowo spędzaniem płodu, nie powinny być wszczynane policyjne dochodzenia." E. Wetzel, G. Hecht, Sprawa traktowania ludności byłych polskich obszarów z rasowo-politycznego punktu widzenia (Die Frage der Behandlung der Bevölkerung der ehemaligen polnischen Gebiete nach rassepolitischen Gesichtspunkten, 25.11.1939), tłumaczenie w: „Zeszyty Oświęcimskie”, z. 2, s. 45, Oświęcim 1958
abcd2019.07.21 15:20
Minęło ponad 6 lat... http://henryk-dabrowski.pl/index.php?title=Domagajmy_si%C4%99_ustawy_zakazuj%C4%85cej_homopropagandy!
rebeliant2019.07.21 15:02
"Lewica i wszelkie antypolskie środowiska promują szkodliwy dla zdrowia homoseksualizm, by poprzez demoralizacje osłabiać nasz naród i narazić polskich podatników..." - No nie prawda !!! Niszczący wpływ homopropagandy dla zdrowia ludzi jest czynnikiem dodatkowym, ale nie jest on głównym celem. Głównym celem jest zmuszenie ludzi do akceptacji nakazów i zakazów, które ktoś chce wprowadzić w wasze życie osobiste i wasze osobiste wybory ścieżek dla rozwoju osobowości. To jest głównym celem, a że oni go przysłonili dyktą lgbt i frazesami o tolerancji i przede wszystkim zwalczaniu antysemityzmu (bo bez tego to ani rusz) - który to antysemityzm jak wiadomo jest wszelkim sprzeciwem wobec działań obcego nam, a wywyższającego się ponad innych narodu. Sami z resztą widzicie reakcję policji na ataki antify lub innych bojówek lewackich - zero reakcji. Zero reakcji bo to właśnie o taką tolerancję im chodzi, że macie akceptować ich kajdany bo jak nie to jesteście podejrzani. Zboczeńcom to w to mi graj i dlatego ta tęczowa dykta tak dobrze się trzyma marksistów. (napisałem zboczeńcom bo nie każdy odbiegający od normy dał się zamknąć w lgbt).
szcze na PiS i rydzyka2019.07.21 14:43
"Gazeta Polska" to taki "Der Stürmer"- niemiecki tygodnik polityczny, związany z NSDAP wydawany w latach 1923-1945 r.
Foster2019.07.22 9:22
Nie pisz tak bo się obrazą.
Polak Ateista Dumny Gej2019.07.21 14:37
Jan bodakowski przygłupie przecież dobrze wiesz, że anal nie ma nic wspólnego z homo. W rzeczy samej więcej po Ziemii stąpa hetero uprawiających anal niż homo. Doucz się amebo, że homo jest to tożsamość psychoseksualna, a nie technika seksualna - która będąc jedną z wielu przez jednych jest uprawiana, przez innych nie, co dotyczy ludzi wszystkich orientacji. Pacanie zrozum chociaż tyle, to jest elementaż, bez którego w ogóle nie powinieneś używać otworu gębowego celem płodzenia powyższych wypocin.
anonim2019.07.21 14:27
"Naklejka z hasłem "Strefa wolna od LGBT", którą "Gazeta Polska" zamierza dokładać do najbliższego numeru tygodnika, nie jest jej oryginalnym pomysłem - twierdzi portal OKO.press. Podobne naklejki pojawiały się kilka lat temu we wschodnim Londynie. Wtedy stali za nimi ci, przed którymi sama "Gazeta Polska" ostrzegała - radykalni muzułmanie." http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,25011642,oko-press-gazeta-polska-sciagnela-pomysl-na-naklejke-o-lgbt.html#a=66&c=159&s=BoxNewsLink ROTFL!
J.2019.07.21 14:31
Widać niektórym się marzy, katolickie prawo szariatu. Najwyższa pora zdelegalizować te wszelkie skrajnie prawicowe pseudo polskie organizacje i wydawnictwa.