1. Od 1 stycznia tego roku weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która zawiera przede wszystkim przepisy dotyczące obniżki stawki tego podatku, tym razem z 15% do 9%.

Jak poinformował wiceminister finansów Filip Świtała w polskiej gospodarce w 2017 roku było około 509 tysięcy podatników podatku CIT, z tego aż 440 tysięcy kwalifikuje się do objęcia obniżoną stawką tego podatku.

Należy przy tej okazji zwrócić uwagę, że obniżka tej stawki podatku będzie dotyczyła przede wszystkim firm z polskim kapitałem, zgodnie z programem Prawa i Sprawiedliwości, w którym zapisano wsparcie polskiej własności i polskiego kapitału.

2. Obniżka stawki CIT z 15 do 9% będzie dotyczyła (podobnie jak poprzednia obniżająca stawkę tego podatku z 19 na 15%) tzw. małych i średnich firm mających osobowość prawną, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług), nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro, a więc w 2017 roku 5,2 mln zł (przeliczenia tej kwoty na złote ma być stosowanych średni kurs euro ogłaszany przez NBP w pierwszy roboczy dzień października poprzedniego roku podatkowego).

Według zapowiedzi wiceministra finansów od 1 stycznia 2020 roku resort chce podnieść kwotę wartości przychodów ze sprzedaży upoważniających do korzystania ze stawki 9%, ze wspomnianych wyżej 1,2 mln euro do 2 mln euro.

Obniżoną stawkę podatku CIT będą mogły stosować także firmy rozpoczynające swoją działalność, przy czym tego rodzaju nowe podmioty będą musiały spełnić określone warunki wymienione w ustawie.

Ustawa zawiera także przepisy uniemożliwiające korzystania z obniżonej stawki podatku CIT tym przedsiębiorcom, którzy na przykład dokonali podziału istniejącego przedsiębiorstwa, aby skorzystać z tej preferencji.

3. Kolejne obniżenie stawki podatku dochodowego dla małych i średnich firm tym razem z 15% do 9% będzie dotyczyło jak już wspomniałem głównie firm polskich i jest realizacją kolejnego zobowiązania wyborczego Prawa i Sprawiedliwości zaadresowanego tym razem do polskich przedsiębiorców.

Ponieważ w mediach ukazało się wiele informacji bagatelizujących znaczenie tej zapowiedzianej obniżki stawki CIT do 9% dla polskiej gospodarki, podanie przez wiceministra finansów informacji, że będzie to dotyczyło ponad 90% wszystkich firm mających osobowość prawną, pokazuje, że będzie ona miała jednak charakter powszechny.

Przypomnijmy, że jakiś czas temu, ministerstwo finansów podało dane dotyczące rozliczeń podatku dochodowego w 2017 roku przez podmioty mające osobowość prawną (CIT), z których wynikało, że z obniżonej - 15% stawki skorzystało aż 90% firm płacących ten podatek.

Z informacji prezentowanej przez resort finansów wynikało, że na 482 tysiące wszystkich firm objętych podatkiem CIT, z obniżonej stawki skorzystało 437 tysięcy przedsiębiorstw, wg. wyższej 19% stawki rozliczyło się 45 tysięcy przedsiębiorstw.

Nie sprawdziły się, więc pesymistyczne prognozy przeciwników obniżania stawki CIT z 19% do 15%, że nie warto tego robić, bo z preferencji będzie mogło skorzystać niewielu podatników.

Jak się można także spodziewać obniżenie do 9% stawki CIT, będzie także formą zachęty do przechodzenia przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w ramach podatku PIT do przekształceń i przechodzenie na działalność z osobowością prawną.

Zbigniew Kuźmiuk