03.02.21, 11:10Fot. via Pixabay

Skąd się wziął na ziemi szatan i jego upadłe anioły?

- Nie należy zaczynać od egzorcyzmów. Kiedy św. Jan Paweł II przyjechał do Polski, nie odprawiał egzorcyzmu, ale wzywał Ducha Świętego. Wołał "niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Bo kiedy Duch Boży zstępuje i wypełnia ludzkie serce, wszystkie demony je opuszczają. Zatem trzeba iść przez życie w duchu św. Michała Archanioła "Któż jak Bóg" - mówił ks. Piotr Prusakiewicz CSMA

Komentarze

Excyk2021.02.3 17:01
Wiadomo, że Bóg stworzył szatana!
AAAtomek2021.02.3 16:23
Jak to skąd się wziął na ziemi szatan i jego upadłe anioły???? Z nieba, od Boga!
Stary2021.02.3 15:12
Od lewaków
Jan Radziszewski2021.02.3 13:21
Natomiast inne herezje, błędy, kłamstwa, również głoszone w świecie, tumaniące ludzi, podobne Naukowe fałszywe Religie i Antyteizmy - Ateizmy. Tj. tzw. „Naukowa Wiara” jest zawsze Kłamstwem, Herezją, Błędem; podobnie także Tzw. „Naukowa Nauka” jest zawsze Kłamstwem, Herezją, Błędem; oraz także Tzw. „Naukowa Sztuka” jest zawsze Kłamstwem, Herezją, Błędem. Ich zasadniczy cel to wprowadzić w błąd, oszukać ludzi, pod pretekstem - Nauki!!! + + + Jeżeli postawi się pytanie, dlaczego tak mnogo różnego rodzaju kłamstwa, różnych fałszywych religii i ideologii, różnych herezji i błędów, fałszywych nauk? Tylko „Prawda” jest jedną prawdą, niezmienną, trwałą, wieczną. Bo Bóg jest Prawdą, a wszystko, co nie jest z tą Bożą Prawdą zgodne - jest Kłamstwem Błędem i Buntem „Gnosis” Kłamcy i ojca kłamstwa (J. 8,44) zatrutą i śmiertelną trucizną „Węża” (Rdz. 3,1 nn.) Dlatego też, aby utwierdzić i nauczyć, tak mówi do św. Teresy z Avila Pan - „Czy wiesz co to znaczy kochać Mię w Prawdzie? Znaczy to: rozumieć, że wszystko, cokolwiek Mnie się nie podoba, jest kłamstwem” 78. / Kłamstwo, zawsze żeby udawać Prawdę, musi nakładać maskę, zasłonę Prawdy, aby nie ujawnić swej prawdziwej natury. Po to nakłada maskę Prawdy, aby trwać ukrawając swą prawdziwą naturę Herezji, że jest tą fałszywą ułudą, namiastka, złudzeniem, musi więc ewoluować, musi ulegać ciągłym zmianom, przepoczwarzać się, zmieniając swą naturę, by oślepiać umysły i wolę ludzi swym chwilowym blaskiem, jakoby tej naprawdę nieznanej wcześniej ludziom prawdy, a okrytej dopiero teraz. Gdy zbyt silne światło oślepi swą mocą, oczy w nocy nie widzi się, i tu podobnie ludzie nie spostrzegają w tym momencie kłamstwa. Kłamstwo nie może, bowiem jaśnieć pełnym blaskiem na firmamencie Nieba jak „Prawda” - która zawsze jest, zawsze trwa, wiecznie trwa. Podobne jest nowe Kłamstwo, do tez o Ewolucji, o przepoczwarzaniu się samoistnym stworzeń żyjących w przyrodzie, pod wpływem przypadkowych zmian. Należy jednak pamiętać, że te zmiany „Gnosis” nie są przypadkowe, one są celowe, ta ewolucja kłamstwa jest bowiem zaplanowana, z wyprzedzeniem i z wielką precyzją przez Kłamcę. (J. 8,44)
Jan Radziszewski2021.02.3 13:19
Czy trucizna, może być nektarem, ambrozją, tym napojem greckich bogów, zapewniającą im nieśmiertelność? Należy pamiętać, że Bóg stworzył aniołów do szczęścia wiecznego w Niebie dlatego - czy jest to mądry wybór, jeżeli z pełną świadomością, wybiera się wieczną mękę utraty Boga tzn. wybiera bezsens zaistnienia, bezsens istnienia, bo chce się istnieć przeciw Bogu, a za cel zaistnienia nie wybiera się Boga wszelkie Dobro a wybiera się pychę, nienawiść, kłamstwo, błąd, bunt, zazdrość, nieposłuszeństwo, bunt, egoizm, wszelkie zło. Tj. Także czy zatruta kłamstwem błędem i buntem „Gnosis” („wiedza poznanie nauka sztuka” i tzw. „naukowa”: - „wiara, nauka, sztuka” ) – jest Prawdą dającą życie wieczne!? Czy można poznając, zatrutą kłamstwem, błędem i buntem, swoją własną bezbożną „Gnosis” - wybierając wieczne zło, dojść do Boga, być zbawionym, cieszyć się szczęściem wiecznym z Bogiem w Niebie? + Nie można!!! # Uwaga! Zastrzeżenie! – słowo-określenie Gnosis („Wiedza”, „Nauka”, „Poznanie”; „Sztuka”) w tym opracowaniu nie odnosi się do tzw. Wiedzy, Poznania, Nauki i Sztuki, w której nie ma żadnego odniesienia do „Gnosis” *x) Węża, przyczyny upadku Adama i Ewy tj. która nie jest jawnymi lub ukrytym -„słowem kłamstwa” „I - władzy zła.”- tzn. nie głosi, nie uczy poznania zła, w jakiejkolwiek postaci. Bo Np. Biologia jeżeli w nauce, poznaniu, wiedzy, nie uczy, nie jest jakakolwiek propagowana doktryna Kłamstwa jest Nauką. Ale jeżeli w treści nauczania będzie propagowany, Ewolucjonizm Ateistyczny Darwina jest „Gnosis” „Węża” - „Nauką” - Gnozy, Mitem o Ewolucji bez Boga i głosi się Mitologię, Tzn. ten co uczy tak nie jest, uczącym, nauczycielem, w ścisłym tego słowa znaczeniu, bo uczy, naucza Kłamstwa, czyli jest doktrynerem „Ateizmu Przyrody” a ten już jest „Wiarą” Antyteizmem i Ateizmem tzn. aby odróżnić „Ateizm Przyrody – Dialektyczny, itp.” - od Wiary Objawionej ST i NT Ewangelii, głosi się w świecie, że jest – „nauką”, bo jakoby jest ona sprawdzalną metodami naukowymi, a ponieważ Ateiści w nią wierzą, bo chcą jednak w coś wierzyć, tzn. – jest Naukową Wiarą w Ewolucjonizm Ateistyczny.
Jan Radziszewski2021.02.3 13:17
Nie zapominajmy że Lucyfer także jest Mistrzem wszelkiej „Sztuki” *x) pełnych Błędu, Kłamstw, Nieczystości, Zbrodni, Fałszywego Kultu, Zła, oraz „Nauki Sztuki” „Poznania Sztuki” *x) wszelkiego Kłamstwa, Fałszu i promocji zła na ziemi. Bo Np. lekarz, który swoją sztukę lekarską, nie będzie odnosił do Boga, nie będzie widział, swoją wiedze, naukę, poznanie w Bogu, a w sobie samym, bez Boga zostanie, będzie zbrodniarzem nie ma potrzeby tego udowadniać. Fakty, jakie istnieją w obecnym świecie, w swej oczywistości potwierdzają Prawdę, że tak dzieje się. Podobnie jest w innych dziedzinach sztuk wyzwolonych: Prawie, Medycynie, Farmacji, Prasie, Informatyce, Muzyce, Rzeźbie, Malarstwie, Dziennikarskiej i Reporterskiej itd., przedstawieniach: Teatralnych, Operowych, Operetkowych, Musicalowych, itd. w sztuce Filmowej, Radiowej i TV itd. Obok tzw. Sztuki istnieje też tzw. „Naukowa Sztuka” *x) czym ona jest, w czym przejawia się, co nią jest ? Przede wszystkim jest nią; magia, okultyzm, spirytyzm, wzywanie zmarłych lub duchów, przepowiadanie przyszłości tzw. jasnowidztwo, astrologia, wróżenie; znachorstwo, uzdrawianie mocą bogów i sił natury, stosowanie różnego rodzaju gusła i zabobonów, zaklinanie bogów; czarnoksięstwo, także mason uprawia tzw. „królewską sztukę”.* Można postawić tu pytanie, czym jest ta przeklęta przez Boga „Gnosis” – („Wiedza” „Poznanie” „Nauka” „Sztuka” i „Naukowa Wiara” „Naukowa Nauka” oraz „Naukowa Sztuka” *x) wypływająca, inspirowana z „Gnosis” Węża ? Jest tym Bezładem Zamętem Chaosem Myśli, Bezsensem Zaistnienia, Bezsensem Istnienia , Bezsensem Celu Istnienia. Dlatego bo: Kłamstwo, Pychę, Błąd, Egoizm, Herezję, Rewolucje, Bunt, Zdradę, Zło, itd. uczynił Lucyfer sensem życia, sensem istnienia!!! - * Czy może być: pycha, zazdrość, herezja, nieposłuszeństwo, błąd, bunt, egoizm, nienawiść, kłamstwo, śmierć itd. tj. zło i czy można to „zło” uważać, uznawać za pożądane dobro, za tzw. „Sens” Zaistnienia, Istnienia i Cel Istnienia bytu Rozumnego Myślącego - stworzonego przez Boga!?
Jan Radziszewski2021.02.3 13:14
takie naukowe wiary: Mity, Starożytne Mitologie Narodowe, Hinduizm, Konfucjanizm, Taoizm, Szintoizm, Buddyzm, Manicheizm, Gnostycyzm, Gnoza Żydowska – 1.Talmud, 2. Islam, 3. nauka świadków Jehowy, 4. nauka Mormona, Herezje Teologiczne, Herezje Antropologiczne, Herezja Ateizmu, Herezje Protestanckie i Anglikańskie, Wolnomularstwo – Masoneria, Moona, Bahai, Scientologia, ruch Hare Kriszna, Medytacja Transcendentalna Maharishi, Polityczne: – 1. Faszyzm, 2. Marksizm, 3. Leninizm, 4. Maoizm, 5. Demokratyzm, 6. Hitleryzm; Satanizm, itd. Dlaczego są tą zrodzoną w nim „Naukową Wiarą” ?- Bo w tych wszystkich wiarach, pełnych różnego kłamstwa błędu i buntu przeciwko nieomylnej Prawdzie, Mądrości, Sprawiedliwości i Miłości Boga jest jego Kłamstwo, Błąd i Bunt, przeciwko Mądrości, Sprawiedliwości, Miłości i Nieomylnej Prawdzie Boga. Jest nich jego „Gnosis” („Wiedza” „Poznanie” „Nauka” *x) a nie „Mądrość” „Prawda” „Pokora” „Sprawiedliwość” „Miłość” Boga. Jako pierwsze stworzenie uznał, że on jest punktem wyjścia każdej rzeczy i każdego poznania, swym własnym źródłem i własną miarą. Dlatego tak św. Paweł pisze o jego „Gnosis” tych pełnych kłamstwa, błędu i buntu „Naukowych Wiar” „Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane: On udaremnia zamysły przebiegłych lub także: Wie Pan, że próżne są zamysły mędrców. (1 Kor. 3,19-20) Także św. Piotr ucząc Pokory i Bojaźni Bożej, napominając pisze: „Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje.” (1 P. 5,5) Można „Gnosis” Lucyfera również określić i powiedzieć, że jest „Naukową Nauką” *x), bo tak też jest określana, w świecie, tak nazywa się Ideologie Np.: Darwinizm, który jest „Ateizmem Przyrody” Naukowym Ewolucjonizmem Ateistycznym, Naukowy Materializm, Demokratyzm, Maoizm, Marksizm, Leninizm, – który jest Materializmem Dialektycznym i które powstały zgodnie z zasadami dialektyki Hegla, Mitologia – która jest Nauką Mitów, opowiadaniem Mitów, Scientologia, Teoria, Hipoteza, Np., Kosmologiczna, itd. Dlatego też taką daje się im nazwę „Naukowa Nauka” ‘x), bo powstaje zgodnie z zasadami, procedurami i standardami, obowiązującymi dla nauki, jako nauki, z zgodnie też, z określoną Metodą Naukową. Natomiast; Prawdziwą Nauką „Mądrością” „Prawdą” jest bowiem tylko Teologia, bo uczy „Ewangelii” „Prawdy” „Bojaźni” „Mądrości” „Bożej” a nie swojej, tj. własnej. Teologia to Nauka o Bogu Prawdziwym a nie bogach fałszywych, i wszelkiej nauce kłamstw, herezji i fałszu.
Jan Radziszewski2021.02.3 13:11
Podobnie uczynił, jak później pod wpływem jego „Gnosis”. Tzw. („Wiedzy” „Poznania” „Nauki”) - „Węża” uczynili nierozumni ludzie, uważający się za mądrych. O mądrości, których św. Paweł tak pisze. „Albowiem poznawszy Boga nie złożyli Mu, jako Bogu czci ani dziękczynienia, ale znikczemnieli w myślach swoich i zaćmione zostało bezrozumne serce ich. Podając się za mądrych, głupimi się stali.” (Rzym. 1, 21-22) ( *x) Por. Przypis pod rozdz.) Myślał, że jest tym mądrym, bo zdobył własną mądrość ta jednak okazała się, że jest tą przeklętą przez Boga „Gnosis” („Wiedzą” „Poznaniem” „Nauką” *x). Można też określić tę „Gnosis” tj. („Wiedze” „Poznanie” „Naukę”) Lucyfera jako „Wiarę”. Jest to jednak Wiara, pełna Kłamstwa, Błędu i Buntu, tj. także przeklętą przez Boga tzw. „Naukowa Wiara” tj. („Wiedza” „Poznanie” „Nauka” ) prowadzącą wierzących w tę „Naukową Wiarę” *x) na manowce egzystencji „Zła”, podobnie jak ta „Naukowa Wiara” wprowadziła w ten bezsens życia, bezsens istnienia - „słowo kłamstwa” „I władza zła tj. Lucyfera”, bardziej precyzyjnie wprowadziła w Bezsens Zaistnienia, Bezsens Istnienia, Bezsens Celu Istnienia. Dlaczego? Dlatego jest tą tzw. „Naukową Wiarą” *x), którą wszystkim -„słowo kłamstwa” „I władza zła.”- głosi, uczy. Bo w prawdzie Lucyfer, uwierzył nie w Boga, Bogu, ale w Siebie tj. sobie samemu. „Sobie kłamie nieprawość". (Ps. 26,12) Wiara w najogólniejszym sensie, to przyjęcie w sposób wolny, czyjejś wypowiedzi, ze względu na zaufanie, którym ją obdarza się, tym samym w wierze zawsze zachodzi stosunek między osobami, który całkowicie uzależniony jest od wiarygodności tego, któremu wierzy się. Dlatego można powiedzieć, że „Jaśniejący, Syn Jutrzenki” rodząc swoją własną „wiarę” zaufał sobie, siebie obdarzył zaufaniem, a nie Boga. Stąd On w tym momencie próby, sam tę „Naukową Wiarę” stworzył w swoim „ja”, w swoim jestestwie. Można postawić pytanie jaki rodzaj Wiary zrodził w sobie? Swoją Wiarę, nie stworzył w sobie w oparciu o Boga, z pomocą Ducha św. bo nie Miłował Boga a „siebie” samego, także bo, on odrzucił Mądrość Bożą, nie uwierzył Bogu, w Boga, nie przyjął on nieomylnej Prawdy Bożej, bo przyjął za mądrość, prawdę „swoją” „Gnosis” uwierzył i zaufał sobie samemu, począł, zrodził w sobie Kłamstwo, stąd mówi Pismo św. „Kłamała nieprawość sobie". Są tą jego Lucyfera zrodzoną w nim samym „Naukową Wiarą”
Roman2021.02.3 14:19
Rz 1. 21 i dalej dotyczy homoseksualistów i transseksualistów. Ty nic z tego Pisma Świętego nie rozumiesz, a wielkie koolaboraty piszesz. Mów tak tak, nie nie, bo wszystko inne od szatana pochodzi.
Jan Radziszewski2021.02.3 13:07
- „Wiedzę, Poznanie” która może być określona też jako „Nauka” *x) bo tej wiedzy się nauczył, poznał ją tzn. nie otrzymał jej za darmo, w darze. Można postawić pytanie, co poznał, czego się nauczył, jaką wiedzę osiągnął? W skrócie - jednym słowem: - nauczył się, poznał: słabość, ułomność, grzeszność, podatność na zło anielskiej natury. * Tylko taką „Gnosis”- „Wiedzę” „Poznanie” „Naukę” można samodzielnie, bez pomocy Boga, sam z siebie poznać, nauczyć się. Dlatego, że cała Potęga Mocy, jaką ma anioł, jaką jest obdarowany, pochodzi od Boga - nie wynika ona, z jego własnej natury, z samego siebie, dlatego, że jest aniołem. Nie jest sam z siebie, źródłem swojej Mocy, Potęgi. Jest Mocny z Bogiem, Zjednoczony z Bogiem, w Bogu,. * O ile dla Adama i Ewy, zatruty śmiercią owoc grzechu, zła, był umieszczony na drzewie Wiadomości dobra i zła, (Rdz. 2,16-17) to w przypadku Aniołów, ten owoc grzechu wiadomości dobra i zła, tkwił w nich samych. Wlana Wiedza tj. Mądrość, Prawda, ukazana Aniołom przez Boga, przerastała i przekraczała ich, zdolność dobrego wyboru wbrew woli Boga. + Ta słabość, ułomność, grzeszność i podatność na zło, anielskiej natury polega na tym, że nie może zaistnieć i istnieć, być, pozostać w Dobru, czyli zostać na wieczność, aniołem Pokornym, Dobrym, Bożym, Miłującym, Sprawiedliwym, Mądrym, utwierdzonym w Prawdzie itd. samodzielnie, sam z siebie tzn. bez Boga * Kiedy jest Mocny? - Wtedy gdy w darmowym darze otrzymuje od Boga „Mądrość” „Sprawiedliwość” „Prawdę” „Pokorę” „Miłość” Bożą itd., także prawdziwą wolność w Bogu. Duch Święty to czyni, dokonuje, sprawia w osobie pokornej, bo jest Darem Świętym, Mądrości, Pokory i Prawdy. * Odtąd, gdy poznał swoją Pychę i zatrutą kłamstwem błędem i buntem „Gnosis” zdobył, poznał, przeklętą przez Boga wiedzę i naukę, Lucyfer stał się niewolnikiem grzechu. (J. 8,34) Nie może, nie pragnie, nie chce czynić Dobra, tylko musi pragnąć i czynić zło, którego również nienawidzi. To jego mędrkowanie, to jego filozoficzne rozważanie w Intelekcie, bez miłości Boga, doprowadziło go do utraty darów nadnaturalnych. Poznał, że jest nagi, (por. Rdz. 3,7) bo utracił dary nadnaturalne, Łaskę św. Dary Ducha św. podobnie jak i Adam i Ewa po przekroczeniu Zakazu jedzenia „Owocu z drzewa zakazanego” tj. po Grzechu Pierworodnym, „poznali, że są nadzy” (Rdz. 3,7) Nie pozbawiło go to jednak darów naturalnych, jakie otrzymał od Boga jako anioł. Wiedza, Poznanie Nauka bez miłości Boga jest „Gnosis” tj. „Wiedzą Poznaniem Nauką” przeklętą przez Boga, bo nie prowadzi do Pokory, Sprawiedliwości, Prawdy i Miłości Boga oraz także powoduje, że także traci więź miłości nie tylko z Bogiem, ale także z Aniołami Bożymi, Sprawiedliwymi, Dobrymi, Miłującymi w Pokorze i Prawdzie Boga
Roman2021.02.3 14:10
W aniołach tkwił owoc dobra i zła? Co za bzdury chłopie opowiadasz. W raju nie było Prawa!!! Nikt nie wiedział co to dobro, a co zło. Dopiero człowiek uległ namowom człowieka szatana i poznał co to dobro, a co zło; i zaraz zaczął się wstydzić, bo uznał, że to coś złego. Tomy tam byliśmy w tym raju, za co wraz z człowiekiem szatanem zostaliśmy wyrzuceni do lochów Tartaru. Najpierw były to lochy, bo ludzie nie byli jeszcze tak zepsuci. To wszystko zawsze i tylko dotyczy ludzi!!!!
Wielka Norka2021.02.3 13:06
Szatan,szatanem ale co dalej z hodowlą norek.Może ksiądz profesor tym by się zajął.
Jan Radziszewski2021.02.3 13:04
Dlatego Mojżesz głosi ludom ziemi, o stworzeniu Aniołów w Niebie. Bowiem, na samym początku, stworzył ich Bóg, Stwórca wszystkiego co istnieje z Jego Boskiej Woli - rozpoczynając Swoje Boskie dzieło Stwarzania świata widzialnego i niewidzialnego, jak w „Credo”, w pierwszym dniu stworzenia: „ Na początku Bóg stworzył Niebo - dlatego też wielbiąc Boga za Jego dzieło stworzenia prorok król Dawid wypowiada słowa: „Niebiosa głoszą chwałę Boga, dzieło rąk Jego nieboskłon obwieszcza”! - A w tym Niebie Aniołów – Duchy Nieśmiertelne i dodaje, że również na samym początku Bóg stworzył Ziemię jako planetę - i Ziemię” mówiąc nam dalej, że Ziemia była bezładem i pustkowiem (Rdz. 1,1) Dlatego też Lucyfer - ponieważ w momencie Stworzenia był dobry - jeszcze nie zbuntował się, nie zgrzeszył z powodu Nieczystości Umysłu – Pychy, dlatego też przechadzał się pośród błyszczących kamieni. Bo Aniołowie, podobnie - byli ozdobieni klejnotami i błyszczeli „na świętej górze Bożej” na firmamencie – sklepieniu Nieba, tak jak on. Tak się działo dopóki nie zgrzeszył - świadomie, tracąc na zawsze, bezpowrotnie, już swoje błyszczące ozdobne kamienie. + Co było przyczyną tego upadku Lucyfera? „Serce twoje stało się wyniosłe z powodu twej piękności znikła twoja przezorność z powodu twego blasku”. (Ez. 28,17) Ponieważ Serce Lucyfera stało się wyniosłe tzn. pyszne z powodu swoich doskonałości, swoich przymiotów, swojego rozumu, swojej potęgi i mocy, swego piękna i bijącego od niego blasku dlatego, upił się niejako tymi dobrami. Dlaczego? Bo błyszczał, zajaśniał, na firmamencie nieba bardziej niż inni aniołowie. Jego własne otrzymane z łaski Boga przymioty zawróciły mu w głowie i wprowadził się sam siebie w tzw. „Bezład Chaos Zamęt” w „Intelekcie i w Woli”, jego myśl zaczęła błądzić, między Nieomylną Prawdą Boga a swoją tj. jego własną „prawdą” która była „Kłamstwem”. Zrodził w sobie, w swoim „ja” tzw. „Gnosis” - „Wiedzę” „Poznanie” *x) a utracił „Mądrość” „Sprawiedliwość” „Prawdę” „Pokorę” „Miłość” Bożą, itd.. Nie chciał trwać w Nieomylnej „Prawdzie” Boga, która została mu objawiona jako jedynie prawdziwa „Prawda”. Zaczął w sobie, sam siebie okłamywać. „Sobie kłamie nieprawość" – „kłamała nieprawość sobie” (por. Ps. 26, 12 +W) Tzn. sam siebie otumanił, czyli, sam zrobił się niemądrym, głupim, dlatego utracił „Mądrość utwierdzoną w Bogu” a zdobył, osiągnął własną „Gnosis”
Roman2021.02.3 13:43
Pierwsza strona Pisma Świętego poświęcona jest stwarzaniu wszystkiego: ciał niebieskich, drzew i krzaków, zwierzą, ptaków, a na końcu człowieka!!! I nikogo więcej!!! A ci aniołowie, czy gwiazdy nieba z Ap 12, to my ludzie!!! Jakie mogą być szlachetniejsze osoby od człowieka, skoro człowiek jest dwójcą: duchem i człowiekiem! Stworzeni jesteśmy na obraz Dwójcy Boga: Ducha Boga i Człowieka Chrystusa! Bycia w trzeciej osobowości duch człowieka niestety być nie może. Nie ma więc nikogo bliższego Bogu, jak tylko człowiek.
Jan Radziszewski2021.02.3 13:01
Natomiast „pierwszą władzą” - „wszelkiego zła w świecie” jest „Lucyfer” Quomodo cecidisti de coelo, lucifer (Iz. 14,12) Gwiazda Poranków „Jaśniejący, Syn Jutrzenki”, „Gwiazda Syn Jutrzenki” w przekładzie Wujka „Jakżeś spadł z nieba, Lucyferze, któryś rano wschodził” nie wszedł jednak na firmament Nieba tj. nie zapanował na Niebie - Bożej Stolicy, bo jak wiemy nn. spadł do czeluści, do otchłani piekła. Określany jako „Pieczęć podobieństwa”; „Odbicie Doskonałości” (Ez. 28, 12-14), Którego doskonałość bezpośrednio po stworzeniu go przez Boga, tak opisuje prorok Ezechiel „Byłeś odbiciem doskonałości, pełen mądrości i niezrównanie piękny. Mieszkałeś w Edenie - w ogrodzie Bożym; okrawały cię wszelkiego rodzaju szlachetne kamienie: rubin, topaz, diament, tarszisz, onyks, beryl, szafir, karbunkuł, szmaragd, a ze złota wykonano okrętki i oprawy na tobie, przygotowane w dniu twego stworzenia. Jako wielkiego Cheruba opiekunem ustanowiłem cię, na świętej górze Bożej chadzałeś pośród błyszczących kamieni. - Byłeś doskonały w postępowaniu swoim od dni twego stworzenia aż znalazła się w tobie nieprawość. (Ez. 28,11-15) Stwierdza więc wyraźnie Pismo św. że „Pieczęć podobieństwa”. (Ez. 28, 12-14), Lucyfer; - był stworzony posiadając pełnię darów, pod względem obdarowania darów naturalnych i nadnaturalnych, duchem, aniołem najbardziej obdarowanym przez Boga, dlatego w hierarchii stworzeń był pierwszym po Bogu. Słowa proroka Ezechiela „Byłeś doskonały w postępowaniu swoim od dni twego stworzenia aż znalazła się w tobie nieprawość. (Ez. 28,15) Mówią nam wprost, że nie odnoszą się do ziemskiego władycy Tyru, króla Tyru, rządzącym na ziemi w królestwie Tyru, jak pewni współcześni manipulatorzy Pisma św. tłumaczą, zmieniając sens słów Proroka. Władca Tyru, do którego jest skierowane słowo Boga „Ja Jestem” przez Proroka Ezechiela, - nie mieszkał i nie mieszka w Edenie - w ogrodzie Bożym (Ez. 28,13) jest człowiekiem urodzonym w określonym czasie dziejów świata stworzonego, władcą który włada na tronie Tyru, w sercu mórz, (por. Ez. 28,2-10) - tylko Adam jako pierwszy człowiek, jest stworzony przez Boga i umieszczony w Raju ziemskim - Edenie (Rdz. 2,5-7); Król Tyru rządzący na ziemi w królestwie Tyru, nie był także Aniołem – Cherubem opiekunem: „Jako wielkiego Cheruba opiekunem ustanowiłem cię, na świętej górze Bożej chadzałeś pośród błyszczących kamieni. (Ez. 28,14-15) Nie chadzał również ziemski władca Tyru, pośród błyszczących kamieni na świętej górze Bożej – Niebie prawdziwym i wiecznym Edenie. Natomiast Lucyfer - tak – i podobnie jak on, inni Aniołowie również: - byli odbiciem doskonałości Boga, pełni mądrości i niezrównanie piękni, ozdobieni szlachetnymi kamieniami – błyszczącymi jak gwiazdy na Niebie. Dlatego Mojżesz głosi ludom ziemi, o stworzeniu Aniołów w Niebie.
Roman2021.02.3 13:32
Nie rozumiesz sposobu napisania Pisma Świętego. Cały Ez 28 dotyczy wszystkiego, co można nazwać szatanem. I w tym Ez 28 jest mowa człowieku szatanie z Eden, i o człowieku szatanie z Tyru (czyt. z serca ośmiu mórz, w tym Morza Tyrreńskiego - morza rzymskiego). To wszystko ma jeden wspólny mianownik - szatan.
Roman2021.02.3 12:32
Mówi ten ksiądz, że: "dopuszczenie przez Boga działanie szatana jest wielką tajemnicą." Jaka to tajemnica? Przecież to taki sam człowiek jak my!!!! Oni potępieni z nami przebywają! Od 5702 lat piekło jest otwarte, więc nasi znajomi, krewni, a może szwagier - potępieni - krążą po naszej ziemi. A że nie mają swojego ciała, więc próbują zamieszkać w jakimś człowieku. Te potępione duchy zamieszkają w takim człowieku, którego duch zgadza się z tym duchem potępionym. Nie zamieszka w ciele, w którym mieszka Duch Święty. I jak ktoś na przykład za życia nie zgadzał się na przykład ze szwagrem - i ten szwagier umarł i został potępiony - to po śmierci jego poglądy nagle się nie zmienią, więc wtedy w życiu cielesno duchowym, też się nie dogadają, co znaczy, że duch szwagra nie zamieszka w ciele tego drugiego szwagra żyjącego w ciele. Może jednak być tak, że ten szwagier, który umarł, a który już wszystko wie, będzie świnią, i będzie specjalnie chciał piekła dla tego drugiego żyjącego szwagra powiedzmy chociażby z zazdrości. Zawsze więc na wszystko najlepszym lekarstwem jest Duch Święty, który nie pozwoli na zamieszkanie w nas złych ludzi potępionych. UWAGA! Nie ma nigdzie innych istot żyjących jak tylko człowiek stworzony na obraz i podobieństwo do Nas: do Boga Ducha i Człowieka Chrystusa.
jan2021.02.3 12:45
coś Ci się chyba pokićkało... Anioł/szatan i człowiek to dwa różne byty. Doczytaj i wróć.
Roman2021.02.3 14:26
Nic mi się nie pokićkało. Zostaliśmy stworzeni w raju jako ludzie zwani aniołami, zaufaliśmy człowiekowi szatanowi a nie Człowiekowi Chrystusowi, staliśmy się aniołami upadłymi - aniołami szatana, i wraz z nim z raju Chrystusa zostaliśmy wyrzuceni, zamiast wejść po zdaniu egzaminu w niebie Chrystusa, wejść do nieba Boga Ojca Ducha, gdzie przebywa się w osobowościach duchowych. I teraz musimy tam wrócić na wiarę!!!!
Anonim2021.02.3 13:17
Całkowity bełkot- "słyszałeś , że dzwonią tylko nie wiesz w którym kościele". Naprawdę musisz porządnie sobie poczytać - Angeologia i Demonologia - tak na początek..
Roman2021.02.3 14:34
Aninim Co jest bełkotem, bo takie gadki "bełkot" każdy głupi potrafi powiedzieć.Przejdź do Pisma Świętego.
Anonim2021.02.3 11:59
Jak szatan czyta te wpisy to się ciszy , że ma tylu swoich wyznawców.
Roman2021.02.3 15:04
Anonim Te wpisy tylko źle świadczą o księżach, bo to oni tych wszystkich uczyli religii. Oni jak mówi Pismo Święte mogą nauczać dzieci w pieluchach. Takie lekcje religii są zbędne, bo aby wprowadzają ludzi w błąd.
ladychapel2021.02.3 11:56
Czy katolicy na co dzień Biblii nie czytają, że tak oczywiste sprawy trzeba im wykładać???
Natalja Siwiec2021.02.3 11:49
To były najmądrzejsze z aniołów. Oni przejrzeli jak okrutny i niesprawiedliwy jest ich szef. Proszę poczytać ST ze zrozumieniem.
Jan Radziszewski2021.02.3 12:45
jaki tam najmądrzejszy - najgłupszy i przegrany od samego początku buntu - nie myślał że Bóg dla buntowników natychmiast stworzy PIEKŁO! ,
Natalja Siwiec2021.02.3 13:03
Żeby tylko jeden. Pomyśl jaki okropny musiał być ten Bóg jeśli zdecydowało się ich tak wielu. Przypominam, że anioły to istoty dalece doskonalsze od ludzi.
marek2021.02.3 14:33
A nie pisze się Natalia?
Roman2021.02.3 14:41
Jak mogą być anioły dalece doskonalsze od człowieka, skoro my jesteśmy dwójcą: duchem i człowiekiem - na wzór Dwójcy, czyli Człowieka Chrystusa i Boga Ducha. Moglibyśmy mieć trzecią osobowość, ale tę Mądrość Bóg zatrzymał dla Siebie. Nie ma nikogo doskonalszego od człowieka. My jesteśmy synami Jego.
JPIII2021.02.3 11:33
Szatana stworzyło bożyszcze zw. bogiem i są to katotaliby w czarnych kieckach co teraz gwałcą nasze dzieci.
Jan Radziszewski2021.02.3 12:50
głupi parchu żydowski - to z złej woli tj pychy upadli w noc bez gwiazd , bez żadnej nadziei nawet na okruchy szczęścia !
Srul2021.02.3 13:08
Oj dana dana nie ma sztana ,a świat realny jest poznawalny.
Polak2021.02.3 11:33
Z literatury, jak wszystkie fikcyjne postacie.
Anonim2021.02.3 11:29
No Bóg je stworzył wiedząc, że się zbuntują i będą siały zamęt. A skoro wiedział, to znaczy że taki był jego plan.
Roman2021.02.3 15:37
Taki plan Boga nie był stwarzając człowieka. Jednak wiedział, że część pobłądzi. Dlatego dał słowo, że przyjdzie na naszą Słowo w Ciele i uwolni z sideł szatana - z piekła. I też tak się stało! Przyszedł Chrystus, zstąpił do piekieł, tam podpisał z naszymi duchami przymierze i do dziś na zasadzie tego przymierza wychodzimy z piekła na naszą ziemię z piekła wychodzimy każdy w swoim czasie z szansą powrotu do nieba, z którego zostaliśmy wyrzuceni. Chodziłeś na religię?
Anonim2021.02.3 11:29
A z takich semickich baśni się wziął.
Anonim2021.02.3 11:16
Jak to skąd? Z ŻOLIBORZA! Czasem przesiaduje przy Nowogrodzkiej. Bywa widywany w towarzystwie belzebuba z Torunia.
Jan Radziszewski2021.02.3 12:53
parchu czy nie chodzi na objady - do Rockefelra Rotszylda