17.06.18, 18:40

Skuteczna nowenna do Najświętszego Serca Pana Jezusa

I. O, mój Jezu, Tyś powiedział: "Zaiste mówię wam, proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone", wysłuchaj mnie gdyż pukam, szukam i proszę o łaskę...

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Słodkie Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję

II. O, mój Jezu, Tyś powiedział: "Zaiste mówię wam, o cokolwiek prosić będziecie Ojca w imię moje, da wam", wysłuchaj mnie, bo otóż proszę, Ojca w imię Twoje o łaskę...

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Słodkie Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję

III. O, mój Jezu, Tyś powiedział: "Zaiste mówię wam, niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą", wysłuchaj mnie, bo zachęcony Twymi słowami proszę o łaskę...

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Słodkie Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję

O, Słodkie Serce Jezusa, dla Którego jedno jest tylko niemożliwe, mianowicie, aby nie mieć litości dla strapionych, więc miej litość nad nami, biednymi grzesznikami, i udziel nam łaski, o którą Cię prosimy przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi, przez Twoją, a naszą czułą Matkę. Amen.

Odmówić "Witaj Królowo" i dodać: "Święty Józefie, Przybrany Ojcze Jezusa, módl się za nami"

Ps. Te modlitwy były odmawiane codziennie przez Świętego Ojca Pio za tych, którzy sami polecali się Jego modlitwom.