08.02.21, 15:35fot. yt/ordoiuris

Św. Tomasz i prawo naturalne [Wideo]

Prawo naturalne w świetle nauki św. Tomasza z Akwinu to jedno z najważniejszych zagadnień, także w kontekście współczesnego prawa. Temu tematowi poświęcone było organizowane przez Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris seminarium naukowe. Wydarzenie nosiło tytuł „Św. Tomasza z Akwinu koncepcja prawa naturalnego i jej późniejsze interpretacje”. Seminarium promowało najnowszy numer czasopisma naukowego „Kultura Prawna”, który dedykowany jest pamięci wybitnego polskiego prawnika i tomisty, prof. Czesława Martyniaka (1906-1939).

STRONA "KULTURY PRAWNEJ" - LINK

Czesław Martyniak był prawnikiem i filozofem, który swoją karierę naukową związał z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Głównym przedmiotem jego zainteresowań była filozofia prawa. W ramach tej dyscypliny podejmował studia nad koncepcją prawa św. Tomasza z Akwinu, obiektywną podstawą obowiązywania prawa oraz krytyką normatywizmu prawniczego Hansa Kelsena. W 1939 r. – w dzień przed Wigilią Bożego Narodzenia – zaledwie 33-letni Czesław Martyniak został zamordowany przez niemieckich okupantów wraz z dziewięcioma innymi przedstawicielami lubelskiej inteligencji.

W seminarium organizowanym przez Ordo Iuris uczestniczyli wybitni eksperci w dziedzinie filozofii tomistycznej - prof. dr hab. Artur Andrzejuk (UKSW), ks. dr hab. Rafał Charzyński, prof. KUL oraz ks. dr hab. Piotr Roszak, prof. UMK. Debata dotyczyła zarówno twórczości samego Czesława Martyniaka, jak i św. Tomasza z Akwinu, którego poglądy na prawo stanowiły inspirację dla Martyniaka. Spotkanie otworzył wiceprezes Instytutu Ordo Iuris, dr Tymoteusz Zych, który w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na ciągłą aktualność tomistycznej filozofii prawa, stojącej w kontrze do dominujących obecnie koncepcji pozytywistycznych. Natomiast podczas debaty ekspertów sylwetkę oraz twórczość Czesława Martyniaka przybliżył ks. prof. Rafał Charzyński, który jest nie tylko wydawcą i propagatorem dzieł Martyniaka, ale także wnukiem tego lubelskiego prawnika. Z kolei prof. Artur Andrzejuk oraz ks. prof. Piotr Roszak skupili się na filozofii św. Tomasza z Akwinu, przedstawiając zarówno elementy składowe definicji realnej prawa według Akwinaty, jak i jego koncepcję prawa naturalnego oraz jej XX-wieczne interpretacje.

Niezwykle cieszymy się, że mieliśmy możliwość przybliżenia postaci i twórczości Czesława Martyniaka. Ten lubelski uczony jasno wskazywał, że nie jest możliwe oderwanie prawa od obiektywnych fundamentów etycznych. Inspirację czerpał z dzieł Tomasza z Akwinu, w tym zwłaszcza z jego koncepcji prawa naturalnego. Co istotne, twórczość Martyniaka mocno odcisnęła się na poglądach innych polskich tomistów – zwłaszcza Mieczysława Alberta Krąpca oraz Mieczysława Gogacza” – skomentował dr Bartosz Zalewski z Ordo Iuris.

mp/ordoiuris.pl

Komentarze

Bo przecież karmienie i oddychanie rurką2021.02.27 12:24
jest zgodne z prawem naturalnym.
Marek2021.02.8 19:48
św. Tomasza z Akwinu - twierdził ,iż dusza wstępuje w płód po 40 ,czy 80 dniach . Myślę ,iż ta myśl wymaga dalszego rozwinięcia .
Czy podtrzymywanie życia2021.02.8 17:37
z pomocą pęku plastikowych rurek jest zgodne z prawem naturalnym?
Frendzel2021.02.8 17:06
I pomyslec, ze inni w kosmos lataja a u nas...
Po 11 ...2021.02.8 16:35
Twórczość Czesława Martyniaka jest niczym w porównaniu z dorobkiem Zenona Martyniuka.
MaxFiend2021.02.8 16:26
Nie istnieje takie coś jak "prawo naturalne". Przypisywany mu porządek i normy są zależne od środowiska i kultury, w której żyje człowiek.
Po 11 ...2021.02.8 16:43
Oczywiście, że nie ma czegoś takiego jak obiektywny stały zestaw "praw naturalnych". Wystarczy wybrać się na mentalną wycieczkę w czasie i przestrzeni, żeby to zrozumieć. Były czasy i miejsca, gdzie nawet tak podstawowe prawo "naturalne" jak prawo do życia nie do końca obowiązywało wszystkich. Biblia też jest zabawnym zbiorem naturalnych boskich praw, których jakoś nie przestrzegamy (np. kamienowanie za pracę w niedzielę)