17.09.21, 19:17fot. pixabay.com

Szatan chce zniszczyć tożsamość kobiety. Nadchodzi czas walki!

Na naszych oczach realizuje się treść dwunastego rozdziału Księgi Apokalipsy: trwa opisana w nim walka szatana z Niewiastą i jej potomstwem. Walka trwa, ale zwycięstwo zostało przyobiecane Niewieście (zob. Rdz. 3,15). Szatan i jego aniołowie zostali strąceni z nieba (zob. Ap. 12,7-8) i obecnie walka rozgrywa się na ziemi (zob. Ap. 12,9). To co już dokonało się w niebie, dokona się też na ziemi. Walka duchowa obejmuje wszystkie karty Pisma Świętego, poczynając od Księgi Rodzaju, a kończąc na Apokalipsie św. Jana.

Dziś walka ta jest szczególnie bolesna. Podejmuje się zmasowane napaści na kobiety, ich seksualną-tożsamość i rolę, a wszystko po to, by zwalczyć wyjątkowe zadanie zlecone kobiecie - "matce życia". Walka wypowiedziana kobiecie zaniepokoiła i poruszyła głęboka kobiety obecnego pokolenia. Zresztą nie tylko kobiety, zareagowało bowiem i wielu mężczyzn. Powstało tak wielkie zamieszanie, iż ludzie zwalczają się nawzajem, a nikt nie potrafi wskazać na naszego rzeczywistego nieprzyjaciela; większość nawet nie wie o jego istnieniu.

Szatan do tego stopnia zamącił w ciągu stuleci ludzkie umysły, że dziś potrafi już z łatwością zaatakować samą tożsamość mężczyzny i kobiety, nie ujawniając swej własnej tożsamości nienawistnego wroga!

Toczona walka wydaje się naszym oczom tak bardzo niejasna, że nie potrafimy nawet wprost o niej rozmawiać. Nasze słownictwo uległo pomieszaniu przez nadanie słowom nowych znaczeń. Język i zasady gramatyki uległy zniszczeniu tak samo jak wzajemne zaufanie. Konkurencja, niezależność kosztem drugiego wyznaczają bardziej styl komunikacji międzyludzkiej aniżeli współczucie, zrozumienie, dodawanie otuchy, wzajemna pomoc i współpraca. Nawet w chwili, gdy piszę te słowa, nie mam zbyt wielkiej nadziei, by "kobieta wyzwolona" mogła przyjąć przekazywane przeze mnie treści, a może nawet i nie zechce z nimi zapoznać. Ale przecież trzeba głosić naukę o walce, jaką szatan wypowiedział kobiecie. Zły atakuje kobiety, kwestionuje zadania wynikające z ludzkiej płodności, płciowość i samą wartość życia. 

Konsekwencją tego szatańskiego ataku jest zmiana moralności seksualnej i inne spojrzenie na cel pożycia, na kwestię regulacji poczęć, aborcję, cudzołóstwo, rozwody, życie rodzinne, eutanazję, manipulację genetyczną in vitro. To również rewolucyjne tendencje niektórych kobiet ze świeckich ruchów wyzwolenia, eksplozja pornografii i kultu przemocy ukazywane w środkach masowego przekazu, lekceważenie wartości życia ludzkiego, co przejawia się w zwiększeniu potencjału broni nuklearnej i narastaniu politycznej niesprawiedliwości w świecie. Musimy przeanalizować bliżej tę olbrzymią listę i znaleźć "korzenie zła", by w ten sposób odkryć sposób działania  i cele ataku szatana.

W swym Raporcie o stanie wiary kardynał Ratzinger wskazuje nam na cel ataku Złego i mówi o rozejściu się dróg płciowości i prokreacji ludzkiej. Tłumaczy dalej, iż odrębność każdej z płci została zakwestionowana, że mężczyzna przejmuje rolę kobiety i odwrotnie, że pomiędzy życiem i ludzką płciowością stworzono sztuczne rozróżnienie. Seks stał się obecnie przedmiotem przyjemności; życie to rzecz, którą kontrolujemy według własnego upodobania. Chcemy uwolnić się z "niewoli natury".

Ten sam rodzaj zasadniczego (tzn. skierowanego przeciw całej ludzkości) ataku przeprowadził szatan wobec Adama i Ewy: "Będziecie jak Bóg..." (Rdz. 3,5). Również my stajemy w obliczu pokusy stania się jak Bóg przez kontrolę i wyzwolenie z "niewoli natury". Odkrywamy nową formę wolności - wolności, którą szatan obiecał człowiekowi już u początku istnienia rodzaju ludzkiego.

Papież Paweł VI w "Humane Vitae" (1968) w sposób iście prorocki opisał szatański atak na płciowość i życie. Jego list apostolski skupia się bardziej wokół tematyki autorytetu Kościoła w kwestii oceniania prawa naturalnego aniżeli wokół zagadnienia kontroli urodzeń. Podczas ponownej, uważnej lektury encykliki czułem niemal namacalnie ból Ojca Świętego, jego współczucie i łzy z powodu sytuacji Kościoła i życia tak wielu par małżeńskich. W rozdziale podejmującym konsekwencje metod sztucznej kontroli urodzin papież pisał proroczo o otwartych drogach do niewierności i rozwiązłości, i wreszcie o zagrożeniu szacunku do kobiet, o kontrolowaniu życia rodzinnego przez instytucje rządowe. Od ukazania się "Humane Vitae" w samych tylko Stanach Zjednoczonych wystarczająco naocznie spełniają się ostrzeżenia wypowiedziane przez Pawła VI: zalew pornografii, piętnaście milionów aborcji w ciągu dziesięciu lat, strylizacje, eutanazja (negatywna i pozytywna), dzieci z "próbówki", prawa dla homoseksualistów, ruchy wyzwolenia kobiet, lawinowo wzrastająca liczba rozwodów. Nie trzeba szukać bezpośrednich związków przyczynowych pomiędzy tymi zjawiskami; wystarczyło otworzyć przed ludźmi drzwi do antykoncepcji, by zniesiono wszelkie ograniczenia kontroli ludzkiego ciała i jego funkcji.

Wydaje się, że szatan wykorzystał papieską encyklikę, by wprowadzić rozłam pomiędzy nauczaniem Kościoła a poglądami wielu teologów. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych szybko spostrzegł załamanie się  - po opublikowaniu "Humane Vitae" - stanowiska biskupów w kwestii moralności i zdołał doprowadzić do wydania prawa dopuszczającego przerywanie ciąży i zezwalającego na szerzenie pornografii! Ich werdykt był - można rzecz - słuszny, bowiem w owym czasie Kościół wymownie milczał. Myślę, że na nas, katolikach ciąży obowiązek zadośćuczynienia za niepopieranie proroczego głosu papieża Pawła VI mówiącego o kontroli narodzin! Teraz możemy oglądać skutki  przeprowadzonego przez szatana ataku.

 

George W. Kosicki CSB, Walka duchowa, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1992, s. 39-42

Komentarze

Kłamstwa diabła2021.09.20 11:07
Bóg mówi "stan błogosławiony", diabeł mówi "ciąża" Bóg mówi "mąż", diabeł "partner" Bóg mówi "małżeństwo, diabeł "stały związek" Bóg mówi "godnie", diabeł "wygodnie" Bóg mówi "por no" (po hiszpańsku "nie cudzołóż"), diabeł "porno" Bóg mówi "Spiritus" (po łacinie "duch"), diabeł "spirytus"
Diabeł.2021.09.21 4:52
tak a bóg nakazał żenić się z dziewicami w podobnym wieku - a twoja żoną nie byłą dziewicą - czyli jest prostytutką - jesteś na jej łasce i ona całe życie porównuje kto jej daje większą przyjemność.
Kłamstwa diabła2021.09.21 7:51
Moja żona była dziewicą w dniu ślubu kłamco.
hehehe2021.09.19 5:32
Zamieńcie słowo "szatan" na słowo "lewactwo" a artykuł od razu nabiera sensu :-)
Styki2021.09.18 18:54
Walka trwa, ale zwycięstwo zostało przyobiecane Niewieście (zob. Rdz. 3,15), czyli final jest juz przesadzony.
Anonim2021.09.18 18:18
bo za dużo jogi uprawiajom
Autor2021.09.18 14:24
pisze, że "chcemy uwolnić się z "niewoli natury" i kontrolować życie. Jeżeli to natura tak uczyniła, że życiu towarzyszy seks a już ingerujemy w naturę w różny sposób to dlaczego nie i w tym? A seks zawsze był przyjemnością tylko teraz decydujemy o jego skutkach.
Dzisiaj2021.09.18 14:14
A co robi mężczyzna? Najpierw kwestionuje ojcostwo, potem daje nogę i unika alimentów i tu już się nie twierdzi, że jest "wyzwolony" i jakoś diabeł też się nie czepia.
Talib2021.09.18 13:34
Dzieki ci panie czarnek, my już ministerstwo cnót wprowalim.
JPIII2021.09.18 12:14
Kobieta ulega zniszczeniu gdy chodzi do kościoła i spotyka tam pedophilów kleruchów. To oni postpują tak jak stary pedophil bóg, który gwałcił 13-letnią qoorwę marychę.
Alis2021.09.18 13:35
w bibli nie ma wieku zgody, także dla katoli nawet niemowlak to legalna dziura.
hehehe2021.09.19 5:25
Taka jak ta w twoim łbie?
hehehe2021.09.19 5:27
Jestem ateistą ale takiej zgniliźnie jak ty brzydziłbym się w mordę splunąć.
Cierpliwy2021.09.18 11:15
Czy nie napisano w Księdze Rodzaju 3;16 "A do kobiety Bóg rzekł: Pomnożę po wielokroć cierpienie twych brzemienności. W boleściach będziesz dzieci rodziła, wszakże do męża będziesz lgnęła, a rządzić będzie tobą". A w wersecie 2:18 nie napisano:" Niedobrze by człowiek był sam; uczynię mu pomoc, jak gdyby jego odpowiednik". To kogo przekonał Lucyfer że Bóg jest kłamcą, Adama czy Ewę? Po co była jabłoń w środku ogrodu? Dla próby. Lucyfer przejął świat materialny i od wieków niszczy człowieka "siejąc zgorszenie", będące odstępstwem od planów Stwórcy. Usiłując tym samym "przejąć" nasze "tchnienie życia" zwane duszą. Próba trwa. Mamy wybrać Bóg czy lucyfer. Przez ostatnie 120 lat emancypacja i "fałszywy dobrobyt" w kręgu cywilizacji zachodniej, poczyniły ogromne spustoszenia moralne w umysłach kobiet, a postępująca feminizacja życia społecznego zdeformowała rolę mężczyzny w rodzinie. Propagowanie przez lucyferanów egocentrycznego, hedonistycznego modelu życia odrzucającego zamierzenia Stwórcy co do roli mężczyzny i kobiety w rodzinie, spowodowała spadek dzietności w krajach Zachodu. Możni tego świata będący na usługach Lucyfera mający pieniądz, władze i media, realizują program niszczenia ludzi przez niszczenie rodziny. Kiedyś było powiedzenie: " Bój się Boga". Dzisiaj nawet Kościoły w swym nauczaniu zapominają o tej niezbędnej do zbawienia maksymie. A przecież wiedzą że zgorszenie miało przyjść. Próba trwa.
Lucifer Morningstar2021.09.20 15:23
Słabiutko u Cierpliwego ze znajomością Biblii, skoro w środku ogrodu jabłoń zobaczył. Ale chwała mu za kabareton w środku ponurej frondy.
Cierpliwy2021.09.21 8:06
17:23 Żartowniś. Ale ten się śmieje kto się śmieje ostatni. Może jednak kiedyś zmądrzejesz. jak uda Ci się przeżyć pychę Twego istnienia w fałszywym dobrobycie.
Lucifer Morningstar2021.09.22 8:37
No właśnie będę się z ciebie śmiał ostatni, w moim prawdziwym dobrobycie, a nie w twoich oparach absurdu.
Ale o tym nie dowiesz się z Frondy2021.09.18 10:50
Afgańskie ministerstwo ds. kobiet przestało istnieć. W piątek talibowie zmienili tabliczki na budynku resortu. Teraz znajduje się tam jednostka do promowania cnót i zapobiegania występkom.
Znaczy - walka trwa2021.09.18 11:02
jw.
Adam2021.09.18 9:01
Gdyby każda kobieta czekała z seksem do ślubu mężczyźni musieliby brać ślub żeby współżyć. Kobiety dają ciała bez ślubu. Skoro z jedną jest przyjemnie dlaczego nie spróbować z kolejną itd. Kobiety są przeraźliwie głupie że dają seks mężczyznom bez ślubu. Pismo św. mówi wyraźnie że to właśnie ojciec powinien znaleźć mądrego męża córce i to już w młodym wieku. Żadne samodzielne szukanie męża na portalach randkowych w internecie. Gender nie zaczyna się kiedy człowiek zmienia płeć. To uwieńczenie całego procesu. Gender zaczyna się kiedy mężczyzna goli brodę a kobieta idzie na studia i do pracy i zakłada spodnie. Pismo św. mówi wyraźnie że kobieta zbawi się przez rodzenie dzieci. Gdyby Bóg chciał żeby kobieta pracowała zawodowo to by tak napisał w Piśmie św. I w innym miejscu św. Paweł dodaje: a jeśli chce się czegoś nauczyć niech zapyta w domu swojego męża. Żadnego słowa o studiach. Kobiety mają żyć w cichości, w zaciszu domowym tak mówi Pismo św. a nie pchać się do polityki jak Beata Szydło czy marszałek Witek. Baba na urzędzie za diabła to będzie - polskie przysłowie.
Heil Hydra2021.09.18 9:50
Czyli co mężczyzna do 20 czasem dłużej jak nie ma zarostu to gender? Puknij się w łeb pokrako semicka. Po za tym to kobiety nie chcą czekać ze współżyciem do ślubu, a wpływ ma na to akurat męskie miłosierdzie wobec ich stroju i ich rozrywek - i każdy mężczyzna jak kończy 15 lat widzi jak wszystkie dziewczyny ze szkoły w jego wieku spełniają swoją wolną wolę i odchodzą od swoich chłopaków seksualnych do następnych. A wszystko przez wiarę w wolną wolę kobiet która kształtuje podejście że miłość jest tylko za charakter -a szpil jest w tym że w czasie wszyscy są dla siebie nie do zniesienia - jeżeli im pozwoli się rozchodzić. Dla tego złota klatka czyli raj pierworodny - czyli pierwsza para żyjąca ze sobą w samotności tysiące lat - temperowała przede wszystkim kobietę - stawiając ją przed faktem dokonanym - dla tego póki nie namnożyło się potomstwo Adam nie zaznał tego diabelstwa - wolnej woli kobiet.
Heil Hydra2021.09.19 4:44
No i czym Diana egzekwujesz to że nie jesteś własnością faceta? Tym że się k u r w i łaś przed swoi m obecnym partnerem i każesz tolerować swojemu obecnemu swoje doświadczenie - i wychowanie swoich dzieci w duchu Poli partnerstwa kobiet - bo się zaczniesz ku r wić z następnym - jesteś tylko śmieciem do rypania jakich pełno dzisiaj - facet się szanujący powinien chodzić do burdelu i zrezygnować z długo czasowej prostytucji jakimi są związki partnerskie i nie brać udziału w tym cyrku zwanym podrywaniem czyli podlizywaniem się do prostytutki i oszukiwaniem że to miłość jak wybierze ciebie z pośród kilku takich pantofli.
Cierpliwy2021.09.19 9:09
6:44 Nie "wsypuj" wszystkich kobiet do jednego "wora". Widać że żyjesz w społeczności zdemoralizowanej fałszywym dobrobytem i hedonistycznym modelem pojmowania celu życia. Zapewniam Cię że są jeszcze młode kobiety, które nie są zdeprawowane skrajnym feminizmem i widzą swoje życie jako żona i matka według założeń planu boskiego.Zmień środowisko, a kto szuka ten znajdzie. Tylko czy Ty, z Twoim światopoglądem i wiarą, żyjesz tak "jak Pan Bóg przykazał?
Cierpliwy aż wybierze który adorator.2021.09.19 10:53
Stul pysk feministo z agentury - znam takich jak ty żyjesz rozrywkami swojej kobiety i to pantoflarstwo nazywasz pokorą - że nie wspomnę o tym że twoja baba jest po kimś - jest dziwką bo bóg polecił żenić się z dziewicami i to w podobnym wieku. S p ie r da l aj w garniturze na imprezę a twoja wybranka niech ubierze się "ładnie" czyli tak jak ma ochotę - jak dziwka bo ty pantoflu musisz być dostosowany. Tacy jak ty własnym synom podrywają dziewczyny i nie widzą nic złego w tym że podobają się swoim bożym zarobieniem - swoim s y n o w o m - mimo iż mordę masz już nalaną od tej pracy, pantoflarstwa i podrywania/przyjaźni z dziwkami jak stara małpa. Taka prawda ćwoku.
Cierpliwy2021.09.20 8:00
12:53 Coś przeskrobał? Bo z komentarza wynika że Ci Pan Bóg za karę rozum odebrał. Ja o zupie Ty o d...e.
zorro2021.09.18 9:53
Mężczyźni się nie szanują, każda może ich mieć na zawołanie. Dlatego jest tyle zła na świecie.
diana2021.09.18 20:54
kobieta to niezależny człowiek,a nie własność faceta,szczególnie głupiego katolika,który uważa,że tylko on ma rację,,,,,,,,nie dziwota,że pierdoły katolickie facetami zwane nie mogą żon znalezc,,,,,,,,katolik za męża dla prawdziwej kobiety,niezależnej,znającej swoją wartość to balast,a nie żadne szczęście,
Jan2021.09.18 8:09
Jest weekend, jest Fronda, jest beka. Dobrze, że choć tu jest śmiesznie i wesoło, gdy za oknem leje...
nie nudź idź sobie do swoich do tel a viv2021.09.18 8:48
bujaj się frędzlu !!! :D
Jan2021.09.18 10:41
O, takie komentarze też mi świat rozjaśniają, mimo deszczu za oknem...
Laki2021.09.18 7:09
To nie bajkowy szatan niszczy kobiety tylko wszystkie religie uważają kobietę za coś złego.
Jawny2021.09.18 7:05
Znany nam od dawna styl wypowiedzi Anonima oraz innych kundli z tej bandy (Po11…, JPIII, kretynizacja,…) naukowo nazywa się "koprolalia". Jest to patologiczna, niedająca się opanować potrzeba wypowiadania nieprzyzwoitych słów, przekleństw lub wulgaryzmów kierowanych do innych osób. Występuje w zespole Tourette’a, ale również w schizofrenii, psychozach alkoholowych oraz w zaburzeniu obsesyjno-kompulsyjnym. Ich wściekła reakcja na tę diagnozę, czyli eskalacja wulgaryzmów, tylko potwierdza jej trafność.
Anonim2021.09.18 7:54
😁😁😁
Anonim2021.09.18 8:18
Według PiSdzielców "wypie.rdalać" to wulgaryzm, ale "zapier.dalać za miskę ryżu" to wyraz troski o wyżywienie narodu.😁😁😁
panna Pawłowicz do redaktora Onetu:2021.09.18 10:48
Kto cię upoważnił do wypowiadania się w imieniu innym niż swoje własne?
Tajny2021.09.20 10:07
Jaśnie Pani Głupota spuściła ze smyczy swojego wiernego sługę - Jawnego. No i poleciał jadowity rzyg, wsparty wyczytanymi w słowniku wyrazów obcych nazwami. Tyle że klozetowa jawność udowodniła, że jest absolutnym idiotą. Przez smród babki klozetowej do jego ciasnego umysłu nie dotarło, że na frondzie każdy może podpisać się, jak chce. I po katolsku jeb***tych anonimów jest tu więcej niż normalnych ludzi.
Janek2021.09.18 5:53
Tak naprawdę to nie ma żadnej walki. Upadek patriarchatu i równość płci tak przeraża współczesnych mężczyzn, że zrobią wszystko aby zachować kontrolę. To doskonale widać po takich osobach jak minister Czarnek czy bp Jędraszewski. Lecz na szczęście już coraz mniej ludzi nabiera się na te nie zgodne nawet z Biblią praktyki. " Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie” [Ga 3, 28]
Po 11 ... czyli żydowska ratyzacja Polski2021.09.18 1:37
Nazywam się Hertrich-Woleński i nie jestem taki se zwykły "szczur"... ..... Nazywam się Jan Hartman i nie jestem taki se zwykły "szczur"... ... Nazywam się Jerzy Urban, nie jestem taki se zwykły "szczur", jestem zwykła żydowska kürwa ......... Nazywam się Daniel Passent i nie jestem taki se zwykły "szczur" jestem zwykła żydowska kürwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mamy tytuły naukowe i byliśmy przez towarzysza rabina sierpem obrzezani, a rodzinny dr. Frojd stwierdził u nas niezwykłą patologię, roboczo nazwana "iudaeus excrementum", tj. wypróżnianiamy się tak gdzie stoimy.
Po 11 ...2021.09.17 19:38
Szatan chce zniszczyć tożsamość kobiety. Atakuje cnoty niewieście. Ale na szczęście Czerniak Złośliwy uratuje nasze niewiasty potęgą swojej wiary :)))
ero eden dewa2021.09.17 19:32
Problem że tym szatanem jest sama Nowa Ewa i jej mąż Nowy Adam - już zniszczyli -feministki mówią wam prawdę że kobiety nie potrzebują mężczyzn, mężczyźni nie potrzebują szatana a szatan nie potrzebuje swojego ojca Lucyfera - Krzyża.