22.04.20, 08:10Fot. Andreas Wahra via Wikipeda, CC BY-SA 3.0

Tak Bóg umiłował świat...

 PIERWSZE CZYTANIE

Cudowne uwolnienie apostołów

Dz 5, 17-26

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Arcykapłan i wszyscy jego zwolennicy, należący do stronnictwa saduceuszów, pełni zawiści, zatrzymali apostołów i wtrącili ich do publicznego więzienia.

Ale w nocy anioł Pański otworzył bramy więzienia i wyprowadziwszy ich, powiedział: «Idźcie i głoście w świątyni ludowi wszystkie słowa o tym życiu!» Usłuchawszy tego, weszli o świcie do świątyni i nauczali.

Tymczasem arcykapłan i jego stronnicy zwołali Sanhedryn i całą starszyznę synów Izraela. Posłali do więzienia, aby ich przyprowadzono. Lecz kiedy słudzy przyszli, nie znaleźli ich w więzieniu. Powrócili więc i oznajmili: «Znaleźliśmy więzienie bardzo starannie zamknięte i strażników stojących przed drzwiami. Po otwarciu jednak nie znaleźliśmy wewnątrz nikogo».

Kiedy dowódca straży świątynnej i arcykapłani usłyszeli te słowa, nie mogli pojąć, co się z tamtymi stało. Wtem nadszedł ktoś i oznajmił im: «Ci ludzie, których wtrąciliście do więzienia, znajdują się w świątyni i nauczają lud». Wtedy dowódca straży poszedł ze sługami i przyprowadził ich, ale bez użycia siły, bo obawiali się ludu, by ich samych nie ukamienował.

Oto słowo Boże.

EWANGELIA

Bóg posłał swego Syna, aby świat został zbawiony

J 3, 16-21

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do Nikodema:

«Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.

A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu».

Oto słowo Pańskie.

Komentarze

anonim2020.05.9 10:50
Bog tak umilowal Swiat, ze plakac sie chce.
Szatan (pisane z wielkiej litery)2020.04.22 10:53
Tak bardzo Was umiłował, że zsyła potopy, zarazy, morduje całe plemiona, a wiernych potrafi karać do 4 pokolenia. Zsyła Szatana, żeby mógł Was kusić, a potem zasłania się wolną wolą. Naprawdę chcecie takiego próżnego tyrana i szantazystę?
JezusNiemiłosierny2020.04.22 8:55
Wcale was nie umiłowałem Jestescie bandą przygłupów!
STANISLAW2020.04.22 9:12
O sobie piszesz?
STANISLAW2020.04.22 8:45
"Tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale mial źycie wieczne"! Cały ten cytat uważam za najpiękniejsze zdanie w Ewangelii ... Ale zastanawiam się, dlaczego katolicy i inni tak uparcie milczą, gdy dokonuje się w majestacie ideologii edugeniki darwinowskiej WIRUSOWE LUDOBÓJSTWO! Potwierdziło się bowie, dlaczego w Szwecji śmierć aktualnie pożera 76% ofiar koronawirusa. Szumowski, powołując się na rozmowę z ninistrem Szwecji, wskazał, że Szwecja, kierując się ideologią darwinowską, nie podejmuje lecznia ponad sześćdziesięcioletnich ofiar koronawirusa‼️ Tak właśnie wygląda w praktyce darwinowsko-hitlerowska eugenika i selekcja. To samo w Holandii, gdzie śmierć pożera 94% ofiar koronowirusa, a w Anglii nawet... 98%‼️ Tu konieczna jest NORYMBERGA-2 A narody i organizacje humanitarne, obrońcy praw czlosieka MILCZĄ!
Stani2020.04.22 9:10
Dlaczego Bóg Ojciec skazał swego jedynego syna na męczeńską śmierć tylko po to, żeby siebie samego przeprosić?
Czytelnik 19452020.04.23 15:04
Stanisławie, przeczytaj w Ewangelii wg świętego Mateusza takie oto fragmenty ( i przemyśl je sobie) : NIE POKÓJ, ALE WOJNĘ OGŁASZA. KTO MATKĄ I BRATEM JEZUSA? GROZI GORSZYCIELOM.