11.10.20, 18:00Fot. via Pxhere

TYLKO U NAS! Ideologia LGBT nie istnieje? Bzdura! Oto fakty

Obecny spór o ideologię LGBTQ, która rzekomo nie istnieje, skłania do sprecyzowania i zdefiniowania tego pojęcia. Od razu wyjaśnijmy, że zaprzeczanie jej istnieniu przez jej wyznawców i promotorów nie jest w tym żadną przeszkodą. Wyodrębnienie, badanie i opis jakiegoś zjawiska nie wymaga konsultacji ani z nim samym, ani z jakimiś jego przedstawicielami, zwłaszcza jeśli wiemy, że starają się ukrywać prawdę. Gdyby takie skrupuły mieli np. badacze gułagu nigdy byśmy się nie doczekali jego opisów i bylibyśmy zdani na zapewnienia jego twórców i zwolenników, że nie istniał.

Dlatego wbrew zapewnieniom i zakrzykiwaniom podobnie zainteresowanych, spróbujemy wyodrębnić i opisać ową rzekomo nieistniejącą ideologię LGBTQ, którą możemy również nazywać ideologią gender, queer albo gender-queer. Tutaj zajmiemy się przede wszystkim potwierdzeniem jej istnienia. Przy innej okazji postaramy się ją możliwie precyzyjnie opisać. W tym celu trzeba zajrzeć do prac teoretyków queer, a nie opierać się na ich medialnych wypowiedziach, w których kreują wypreparowany, landrynkowy wizerunek swojego środowiska i jego dążeń, nierzadko wypierając się swoich własnych poglądów.

Mutacja marksizmu

Ideologia ta wyrasta z marksizmu, dziedzicząc jego pseudonaukowość i zakłamanie. Oparta jest na pseudonaukowej, a nawet obłąkanej teorii queer, stworzonej dla zaspokajania pragnień i aspiracji elgiebetyków (poręczne spolszczenie LGBTQ). W tym celu teoria queer marginalizuje płeć (obiektywną, prawdziwą, czyli biologiczną) na rzecz genderu, imitacji płci, którą można sobie dowolnie przypisać. To właśnie teoria queer każe uznać za kobietę mężczyznę, który się za kobietę podaje.

Absurd uznania przez prawodawstwo subiektywnego, rozmnożonego już w dziesiątki genderu zamiast obiektywnej płci, czyli przyjęcie antropologii opartej na teorii queer (jak w przypadku konwencji stambulskiej, patrz TUTAJ), to ewidentny przykład politycznego zwycięstwa rzekomo nieistniejącej ideologii LGBTQ. Zauważmy, że to zwycięstwo dokonuje się przede wszystkim w ludzkich umysłach, które ten obłęd akceptują. Gigantyczne polityczne i finansowe wsparcie nic by nie dało, gdyby ludzie temu obłędowi nie ulegali.

Teoria i praktyka marksizmu pokazuje, że ma on dwie warstwy: oficjalnych deklaracji i nieeksponowanych rzeczywistych celów. Rzekomy cel wyzwolenia pokrzywdzonych i zniewolonych jest pretekstem do wprowadzenia rewolucyjnego chaosu, zniszczenia i zniewolenia społeczeństwa w celu zdobycia absolutnej władzy. Punktem wyjścia jest wyszukanie prześladowanej ofiary, spreparowanie lub wyolbrzymienie jej krzywd i przewin rzekomych oprawców oraz poszczucie na nich.

Podobnie jest z ideologią LGBTQ. Za jawnie deklarowanymi "wyzwoleńczymi" celami ukrywa mniej eksponowane, choć dające się odczytać agresywne i niszczące zamiary. Rzekomym oprawcą jest żyjąca swoim zwyczajnym życiem większość społeczeństwa. Poszczucie na tę większość i jej system wartości jest neomarksistowskim sposobem na jej dezintegrację i pozbawienie jej władzy, czyli obalenie demokracji (Herbert Marcuse, Repressive Tolerance, 1965). Trzeba zatem pamiętać, że ideologia LGBTQ jest tylko elementem tego szerszego planu, którego omówienie trzeba zostawić na inną okazję.

Ruch wyzwolenia i świetlana(?) przyszłość

Świat szczęśliwy społecznie ma być światem, w którym i kobiety, i mężczyźni określają się w płynny, dynamiczny sposób co do swych seksualnych preferencji. - pisze Ireneusz Krzemiński, w pracy Queer Studies. Podręcznik Kursu (dostępnej TUTAJ, str. 27) w rozdziale Społeczna historia homoseksualności. Ruch wyzwolenia.

Ruch wyzwolenia ma zapewne jakąś ideologię, co potwierdza sam Krzemiński pisząc, że queer studies opierają się na specyficznej perspektywie teoretyczno-ideologicznej (str 27).

Nie są to odizolowane wynurzenia samotnego myśliciela. Podręcznik Queer Studies powstał przy okazji półrocznego kursu teorii/ideologii queer organizowanego pięć razy w latach 2008-2012 przez Kampanię Przeciw Homofobii, z udziałem najznakomitszych (według KPH) badaczy, pod merytorycznym nadzorem Jacka Kochanowskiego, geja i socjologa z UW, uważanego za najwyższy intelektualny autorytet polskich elgiebetyków.

Obraz powszechnej szczęśliwości dzięki zaprowadzeniu równości i płynności wszelkich preferencji seksualnych nie opisuje istniejącego świata. Zapowiada jedynie wizję przyszłego świata po zmianach, jakimi chcą go poddać elgiebetycy oraz ci, którzy ich wspierają. Jacek Kochanowski, z pozycji najwyższego autorytetu LGBTQ w Polsce kreśli (Queer Studies, str. 9) ogólny program osiągnięcia tego celu:

Polityka wiążąca się z wiedzą wypracowywaną w ramach queer studies umożliwia osiągnięcie celu strategicznego: dekonstrukcję i destabilizację kategorii płci i seksualności, a co za tym idzie, destrukcję opartego na tych kategoriach systemu stratyfikacji społecznej, z jego wykluczeniami i jego przemocą, co ma prowadzić do uwolnienia naszych ciał i pragnień z opresji normatywnej, (...) co jest zasadniczym przedmiotem zabiegów polityki queer.

Naturalne, biologiczne istnienie dwóch płci (tzw. binarność), jest uznawane przez teorię queer jako narzucony przemocą przymus, opresja normatywna, z którego polityka oparta na teorii/studiach queer ma wyzwolić. Ten absurd analogiczny do uznania za przymus faktu, że urodziliśmy się człowiekiem, a nie wróblem lub słoniem, pokazuje czym jest teoria queer.

Polityka destabilizacji, rozmycia płci, oparta na tej obłąkanej teorii ma uwolnić nasze ciała z "przymusowej", binarnej płci, prowadząc nas do szczęśliwego społecznie świata ludzi o płynnej i zmiennej seksualności. Nie będzie w nim podziału (owej stratyfikacji) na kobiety i mężczyzn, na hetero-, homo- i innych queer-seksualistów, a więc i nie będzie w nim miejsca na dyskryminację, na wykluczenia i przemoc. A że zniszczy się przy tym samego człowieka i jego naturalną tożsamość? Dążąc do świetlanej przyszłości ideolodzy nie zważają na takie drobiazgi.

Nowy człowiek

Te dążenia polskich elgiebetyków są oczywiście jedynie odbiciem światowych trendów. Judith Butler, (lesbijka, światowa ideolog LGBTQ i twórczyni teorii/ideologii queer) zapowiedziała obalenie tożsamości (subversion of identity) w podtytule swojej najważniejszej pracy (Gender Trouble, 1990 r., wyd. polskie Uwikłani w Płeć, 2008). Bardziej obrazowo ujęła to w eseju Koniec różnicy seksualnej? z 2001 r. (polskie wydanie w tomie Gender. Przewodnik Krytyki Politycznej, 2014, str. 91).

Wydaje się, że człowiek musi stać się sobie obcy, a nawet potworny, by sięgnąć po człowieczeństwo na zupełnie innym poziomie. Nowy człowiek... nie będzie posiadać formy ostatecznej, a będzie raczej tym, kto ustawicznie negocjuje różnicę seksualną.

Ma to oznaczać, że będzie stale określał swoją seksualność między biegunami kobiecości i męskości (teraz pewnie należałoby napisać o biegunach kilkudziesięciu genderów).

Uderzające jest to, że potworność człowieka o zniszczonej (obalonej) tożsamości wydaje się przerażać samą twórczynię tej ideologii, tak jak Wiktora Frankensteina przerażało stworzone przez niego monstrum. Trudno też nie pomyśleć, że to świadomość potworności celów tej ideologii skłania jej zwolenników do zaprzeczania jej istnieniu.

Po raz kolejny przekonujemy się, że ideologów nie powstrzymuje monstrualność ich tworów, bo czcząc bożka postępu wciąż karmią się przekonaniem, że wprowadzają ludzkość na inny, wyższy poziom. Właśnie w ten sposób stworzono największe monstra XX wieku.

Butler pisze (Uwikłani w Płeć), że jej teoria dąży do rozwiązania zagadnienia pierwotnej tożsamości, by umożliwić dalsze działania polityczne (str. 35) Czyje? Ruchu walczącego o uznanie różnych seksualności i o wolność seksualną (str. 22). Tak go określa, choć pokazaliśmy właśnie, że aspiracje tego ruchu są znacznie większe i bardziej agresywne. Zwłaszcza, że gdzie indziej stwierdza, że żadna pozycja polityczna nie znajduje się poza zasięgiem władzy (str. 31). Jak na ruch niewielkiej, rzekomo prześladowanej mniejszości to daleko idące oczekiwania.

Ideologia czy nie?

To co dość skrótowo opisano wyżej - własnymi słowami czołowych postaci ruchu LGBTQ - jest zespołem poglądów dotyczących sfery społecznej oraz określonych na ich podstawie sposobów działania nastawionych na dokonanie w tej sferze zmian i osiągnięcia politycznych celów, w imieniu i interesie określonej grupy. To polityczne cele to m.in. wyzwolenie (mniejsza o to jakie i na ile sensowne) i władza. Ta grupa to LGBTQ, choć w szerszym kontekście także ich promotorzy. Natomiast ten zespół poglądów, celów i sposobów działania to niewątpliwie ideologia, bo mieści się dokładnie w definicji tego pojęcia.

Jeśli zatem ktoś zaprzecza istnieniu ideologii LGBTQ, musi mieć ewidentnie złą wolę. To jednak nie powinno nas dziwić. Ideologie tak mają, że nawet z przyzwoitych ludzi potrafią zrobić największych niegodziwców zapatrzonych w budowę szczęśliwego społecznie świata. Ale to już inna sprawa.

Grzegorz Strzemecki

Komentarze

comic2020.10.13 18:21
Marks, aby ukryć ,że zamierza dokonać wielki skok na majętnych, napisał Kapitał, którego nikt nie czytał, bo był zajęty grabieniem.
patologia2020.10.13 10:41
wczoraj na ATM byl film o pedalach "z daleka". I niejako poruszono zwiazane ze zboczeniami takie kwestie jak molestowanie (pierwszego bohatera) i wybór drogi (drugi mial wczesniej dziewczyne)
Anonim2020.10.13 11:12
https://wyborcza.pl/7,101707,20021914,z-daleka-o-skomplikowanym-zwiazku-bogatego-geja-i-mlodocianego.html?disableRedirects=true
jan kowalski2020.10.12 17:48
może z covidem rząd sobie nie radzi ale walka z LGBT prowadzona jest wzorowo ,brawo Polska
DobraRada2020.10.12 18:44
Tylko że z LGBT nie trzeba walczyć a z covidem jak najbardziej.
Anonim2020.10.12 22:12
mam inne zdanie. Wole covid od hiva
DobraRada2020.10.12 23:23
...więc nie zdejmuj majtek, to wystarczy.
Ben2020.10.12 16:36
Ze spłaszczaniem wirusa nie wyszło, może jeszcze na LGBT da się jeszcze coś zarobić.
Foster2020.10.12 15:13
Istnieje - ostatnio widziano ją na ul. Nowogrodzkiej w Warszawie.
Dociekliwy2020.10.12 13:26
Gdzie jesteś Janie Radziszewski? Gdzie są twoje fanatyczne tyrady parodiujące katolików? Schowałeś się jak szczur w norze? Ale jarmułka wciąż sterczy na zewnątrz, profesorku!
qwerty2020.10.12 12:03
Ciekawe gdyby tak zrobić sondę uliczna w niedzielę po mszy przed kościołem. Ilu z was prawo-katolickie PiSowskie dzieci umiało by zdefiniować słowo IDEOLOGIA.? :-)
Anonim2020.10.12 11:17
W Europie Zach . odbiera sie dzieci biednym rodzicom (ktorzy ciezko pracuja na roli, w fabrykach produkujac rzeczy potrzebne do zycia) i obdarowywuje sie nimi (odebranymi od od rodzicow bogatym gejom (w wiekszosci to celebryci - kasa duza, lekka, przyjemna za tanczenie, spiewanie, krecenie tyl.kiem)
precz z homoinkwizycją2020.10.12 11:03
Homoseksualność wykazuje wszelkie znamiona choroby - zależnie od przypadku - mutacja, zaburzenia hormonalne, psychopatia pourazowa i najczęstsze obecnie choroby psychiczne indukowane w wieku dziecięcym. Nie ma ANI JEDNEGO dowodu że homoseksualizm nie jest chorobą. Uczucia, miłość? Odpowiadam - większość z nas kocha zwierzęta ale prawie nikt z nimi nie kopuluje. Jest za to szereg argumentów że ............ 1Homo to dezorientacja i choroba psychiczna tak jak ch.fizyczna jest impotencja i bezpłodność oraz tak samo jak ch.psychiczna są nałogi 2transwestyci z rozdwojeniem jaźni to ich bracia, podobnie jak transseksualiści którzy leczą się u psychiatry lub chirurga z pomocą hormonów 3)do 46% było molestowanych(wiki) 4choroba to opinia prześladowanej części lekarzy 5byli są i będą chętni do leczenia się także w Holandii 6częsty jest późny wiek rozwoju choroby 7nagminne są paranoidalne gadki o niepewności orientacji 8pasywni są NIEPODWAŻALNYM dowodem na różnorodność choroby 9często występują inne zaburzenia umysłowe 10nierzadkie są erekcje na płeć przeciwną przy niemocy w kontakcie bezpośrednim 11jest ogromna nadreprezentacja w środowiskach artystów, więźniów, duchownych z wybujałą wyobraźnią 12nadproporcjonalnie wielka liczba hiva i pedofilii 13fobia-paniczny strach utrudn normalne funkcjon, homofobia NIE ISTNIEJE ............................................. Choćbyście stanęli na głowie to osoby homo nadal będą się użalać jak na zachodzie. Zamiast leczyć własne zaburzenia, m.in. fobie to wmawiają je osobom zdrowym. Sam mam lęk wysokości ale wg klasyfikacji nie załapuje się na akrofobie bo to ekstrema zaburzeń. Homofobia to najwyżej lęk przed wyleczeniem z homoseksualizmu. Fobia – zaburzenie nerwicowe, którego objawem osiowym jest uporczywy lęk przed określonymi sytuacjami, zjawiskami lub przedmiotami, związany z unikaniem przyczyn go wywołujących i utrudniający funkcjonowanie w społeczeństwie. Stopień lęku jest różny, a pojęcie fobii jest zarezerwowane dla skrajnych przypadków spektrum. Co do analogii mowy potocznej fobii przypomnę że nikt nie nazywa drugiego idiotą robiąc zarzuty co do nadzoru szkół specjalnych, czy kaleką np za powolną budowę udogodnień dla osób niepełnosprawnych ............ Pojęcie choroby psychicznej nie musi wykluczać się z pojęciem grzechu, przykład kleptomania lub uzależnienia (nieumiarkowanie) ........Twierdzenie że zboczenia są wrodzone brzmią śmieszne jak preferencja wielu Włochów wyłącznie do blondynek rdzennie u nich nie występujących.Jak stwierdza włoski ekonomista Paolo Manasse, w artykule dla włoskiego „Metro”, Włosi wolą blondynki, a nawet wręcz preferują blond piękności, od Włoszek......Gdyby dewiacje były rzeczą jedynie wrodzoną to była by ich taka sama ilość w każdym państwie, każdej aglomeracji, grupie społecznej, przedziale wiekowym, płci i każdego roku. Wszyscy wiedzą że to bzdura
precz z homoinkwizycją2020.10.12 11:04
LGBT to wspólcześni wyznawcy płaskiej ziemii. Są ludźmi co obalają definicje medyczne I wciskają nam ciemnote bez dowodów, logiki, konsekwencji. W świecie nauki redefinicje robi się kompleksowo, a nie poprzez tworzenie wyjątków. Dowodem na płaskość ziemi nie może być samo zdjęcie ale wyjaśnienie wschodów, zachodów, pór roku, stref klimatycznych itd. LGBT nie wyjaśniają nic poza pitoleniem o wrodzonej orientacji. Nieuleczalna, niewątpliwie genetyczna schizofrenia to tez normalna orientacja? Homoterroryści obalają definicje medyczne tak samo jak na zachodzie obalają pomniki. LGBT ma tylko argument pięści,,,,,,,,,Dlaczego wśród homo jest proporcjonalnie kilkadziesiąt razy więcej pedofilów? 1bo są chorzy psychicznie 2bo bardzo często sami w dzieciństwie byli molestowani 3bo ich zboczenie w dużej mierze jest rzeczą wyuczoną 4bo jak sami mówią gardzą prostactwem (prostacy i zboczeńcy to nie ad persona) 5bo jak sami twierdzą wyjaśniając czemu kopulowali często z kobietami że muszą zbadać, sprawdzić, doświadczyć..
psychoza zwana orientacją2020.10.12 11:06
Biedroń nie wyklucza, że w przyszłości może jeszcze będzie heteroseksualny. "Może się to zmieni. Mam czasami takie marzenia erotyczne" - wyznawał. Jakie? "Na przykład nie oglądam homoseksualnych filmów pornograficznych, tylko hetero, bardziej mnie podniecają... Wydaje mi się, że takie łatki homo, hetero to mogą być jakieś 'nalepki', które dajemy, a które wcale nie muszą się zawsze sprawdzać, natura seksualności może być dość płynna" - mówił. Biedroń wyjawił, że próbował wiele razy "leczyć się" z homoseksualizmu dziewczynami. Te próby skomentował krótko: "Fuj!". I zaraz dodawał: "Kiedy próbowałem, musiałem się najpierw porządnie upić, a następnego dnia czułem straszny niesmak, pewnie taki niesmak czułbyś, gdybyś próbował robić to z facetem. Czułem takie obrzydzenie, taką niechęć, bo próbowałem wiele razy". Od jednej z tych kobiet usłyszał kiedyś: "Jesteś dobry w łóżku". "To chyba najbardziej oryginalny komplement, który mogłem usłyszeć w moim przypadku!" - śmiał się w rozmowie z jednym z portali.
homofobia to się leczy2020.10.12 13:13
lecz się i ty!
Anonim2020.10.12 13:59
żadna gównofobia homofobia nie istnieje.
Anonim2020.10.12 13:59
Homofobia to najwyżej lęk przed wyleczeniem z homoseksualizmu. Fobia – zaburzenie nerwicowe, którego objawem osiowym jest uporczywy lęk przed określonymi sytuacjami, zjawiskami lub przedmiotami, związany z unikaniem przyczyn go wywołujących i utrudniający funkcjonowanie w społeczeństwie. Stopień lęku jest różny, a pojęcie fobii jest zarezerwowane dla skrajnych przypadków spektrum.
Anonim2020.10.12 10:17
Jeśli kochasz swoje dzieci, protestuj przeciwko katopropagandzie. K L E C H Y dzieci nie mają, zatem muszą sięgnąć po TWOJE dziecko. Czy katofanatyzm TOBIE też odebrał rozum? Jeśli kochasz swoje dzieci, powiedz NIE katozamordyzmowi. Czytaj więcej na "świeckie państwo" https://trybuna.info/polska/swieckie-panstwo/
Anonim2020.10.12 11:05
Jeżeli masz swoje dzieci to je przynajmniej ochrzcij - bo przynajmniej będą miały duszę i Bóg ich nie zostawi w razie czegoś w czarnej otchłani Rogatego.
abcd2020.10.12 16:58
Wypowiedz się na temat. Stać ciebie tylko na przekręcenie cudzego komentarza?
abcd2020.10.12 10:08
Jeśli kochasz swoje dzieci, protestuj przeciwko homopropagandzie. P e d e r a ś c i i lesbijki dzieci nie mają, zatem muszą sięgnąć po TWOJE dziecko. Czy zrówność TOBIE też odebrała rozum? Jeśli kochasz swoje dzieci, powiedz NIE homopropagandzie. Czytaj więcej na "henryk dabrowski pl" https://henryk-dabrowski.pl/index.php?title=Je%C5%9Bli_kochasz_swoje_dzieci,_protestuj_przeciwko_homopropagandzie
Total Mayhem2020.10.12 9:28
Szantażujące sformułowania o czyjejś złej woli nie ukryją faktu, że nie wystarczy opowiedzenie się przez iluś ludzi za określonym zestawem postulatów, aby móc mówić o jakiejś ideologii. Antykonserwatywny libertarianin, liberalny demokrata i trockista mieliby zatem być zwolennikami tej ideologii, nie tylko w trzecim wypadku wyrastającej z marksizmu - jeśli Iksiński nie przyjmie takiego debilizmu za dobrą monetę, Strzemecki tupnie nóżką, jaki to z Iksińskiego zły człowiek.
Olo2020.10.12 9:12
Wmawianie wszelkiej maści pederastom że nie są zaburzeni skończy się tym co na zachodzie, ogromny wzrostem przestępstw seksualnych, szczególnie przeciwko dzieciom, będzie też jak w UK mnóstwo przypadków prób samobójczych wśród młodzieży, bo jak się dzieciakom wmawia że płeć jest płynna lub jak w szkołach ideolodzy LGBT mówią że jak nie spróbujesz z tą samą płcią to jesteś homofob!!!
Hue2020.10.12 9:23
Szybkie pytanko. Jakiej plci jest bog?
leszczyna2020.10.12 9:51
Jaki "bog"?
Hue2020.10.12 9:58
Cytujac katechizm KK "Bóg w żadnym wypadku nie jest obrazem człowieka. Nie jest ani mężczyzną, ani kobietą". Potrafisz z tym zyc? Nadal bedziesz mowil do Boga ojcze?
Anna2020.10.12 10:02
No właśnie co to jest ,,bog,, ?
Hue2020.10.12 10:08
Z pewnoscia ma plynna plec. Jako bog nie ma plci (tak mowi katechizm), a jednoczesnie jest swoim synem Jezusem, ktory mial plec.
panta rhei2020.10.12 13:16
Wszystko płynie, co wcale nie oznacza, że jest płynne. Ale ty to naprawdę odplynąłeś. Zaiste, twoje rozważanie płci Boga godne Nobla. Synku, nie ośmieszaj się, bo z ciebie taki filozof, jak z koziej .... trąba.
Hue2020.10.12 14:27
Nie zniżę się do twojego poziomu nazywania kogoś synkiem, bo jednak szanuję rozmówcę. Ale właśnie pokazujesz brak znajomość swojej wiary, bo jak wspomniałem to katechizm mówi o plci Boga.
panta rhei2020.10.12 16:22
A zatem nie znasz katechizmu, synku ...
Hue2020.10.13 3:59
I kto tu nie zna. Cytat z katechizmu "Bóg w żadnym wypadku nie jest obrazem człowieka. Nie jest ani mężczyzną, ani kobietą".
panta rhei2020.10.13 10:30
No i co udowodniłeś, a co chciałeś udowodnić, synku. Przestań się ośmieszać domorosły filozofie ...
Hue2020.10.13 18:16
Masz chociaż jeden argument? "Synek" jako argumentum ad personam nie jest argumentem.
panta rhei2020.10.13 19:43
Oczywiście nie jest, bo nie miał być. Ale twoja wypowiedź świadczy o tym, że nie jesteś tego pewien. Powiem ci: dyskusja na argumenty ma sens z kimś kto je zrozumie. Ty musisz najpierw zrozumieć istotę wiary w Boga, aby móc o tym dyskutować. A tymczasem wrzucasz tylko wyrwane z kontekstu cytaty i rozwijasz je tak, aby pasowały do tezy, która postawiłeś. Tezy zupełnie bez sensu. Musiałem ci to wprost napisać, bo widzę, że nic nie zrozumiałeś. Ale - jak mniemam - masz jeszcze czas. Więc nie marnuj go na takie bezsensowne popisy. Poświęć czas na naukę, poczytaj, dojrzej. Mam nieodparte wrażenie, że jeszcze może z ciebie coś będzie ... miłego dnia
Hue2020.10.13 20:22
Niestety, ale używasz truizmy. " Musisz zrozumieć istotę wiary", "rozumieć arumenty". Przecież to frazesy. Użyj wiec argumentów, bo do tej pory zdanego nie użyłeś. Ja równie dobrze mogę robić tak jak ty, ale poświęcam czas aby pokazać teksty z biblii i katechizmu. Przecież to pisano natchnione. Jedno zdanie z katechizmu nie jest prawda?
panta rhei2020.10.14 0:27
No cóż, jednak się myliłem co do ciebie. Bez odbioru ....
Hue2020.10.14 4:20
Przynajmniej zrezygnowałeś z synku. Robisz postępy.
Hue2020.10.14 4:33
W sumie to nawet zabawne. Bronicie jak lwy słowo małżeństwo, a nazywasz mnie synkiem, chociaż synem twoim nie jestem. Zakonnice mówią do siebie siostry, do papieża ojcze. Bądźcie konsekwentni w bronieniu znaczenia słów.
markiz z PGRu2020.10.12 8:52
gejologu wypłaszcza ci się -gdzie wykresiki ?
lgbtq2020.10.12 8:21
Jak donoszą lewicowe media, do społeczności lgbt dołączyły osoby wykonujące najstarszy zawód świata. Dlatego skrót lgbt zyskał nową literę - q (od qu...wa).
Hue2020.10.12 8:28
Mam wiekszy szacunek dla prostytutek, niz dla ksiezy. Prostytuka przynajmniej uczciwie zarabia na swoje zycie. A ksieza oferuja wizje zycia po smierci, ktorej nie moga udowodnic i od wiekow zyja na garbie spoleczenstwa biorac kase za puste obietnice.
lgbtq+2020.10.12 8:35
Qurcze. jak to szybko postępuje. Do lgbtq dołączyli już heterycy, tzw. "pożyteczni idioci" jak ty. Tak, tak, ten "+" to miedzy innymi ty ... hue, hue, hue
Hue2020.10.12 8:53
Jak wiec przezyjesz, ze skoro Kosciol jest powszechny, to tez naleza do niego LGBTQ+?
Anonim2020.10.12 10:44
lgbt w kosciele jest najwiecej, panie adwokacie lisa w kurniku
lgbtq+2020.10.12 13:08
Kłamiesz anonimowo, anonimie. Kto kłamie jest kłamcą. Dlatego od teraz podpisuj się - zgodnie z prawda - kłamca!
lgbtq+2020.10.12 13:06
Hue, ty nic nie rozumiesz, ludzie to ludzie, a ideologia to ideologia ... Ludzi szanujemy, ideologię zwalczamy. Kościół - jak zapewne wiesz - stoi cały czas otworem także dla hetero- nie-normatywnych, ale ideologię, wg. której preferencje seksualne hetero i homo są równoprawne, jako ewidentną i szkodliwą nieprawdę - neguje!
Hue2020.10.12 14:31
Smutny wasz ten świat. Nie ma w nim miejsca na różnorodność. Najlepiej zostwcie sobie po jednym drzewie, zwierzeciu, chmurce, itp. Może wtedy będziecie szczęśliwi. Szkodliwy to jest ideologia katolicka, która wychowuje w poczucie winy.
lgbtq+2020.10.12 16:30
To twój świat jest smutny, nie ma w nim miejsca na żadną różnorodność ... z wyjątkiem zboczonej ... nie ma w nim miejsca na tolerancję ... z wyjątkiem zboczeń ... nie ma w nim miejsca na żadna miłość ... z wyjątkiem miłości własnej ... ale nie popadaj we frustrację .. w naszym świecie masz szansę na radość, miłość, tolerancję... w twoim brniesz tylko w fekalia ... miłego dnia
Hue2020.10.13 4:25
W twoich słowach widać tyle radości co deszczu na słońcu. Miłość wlasna powiadasz? Czyli nigdy nie się onanizowałeś. Jakby nie patrzeć jest to czynność seksualna z samym sobą, do tego mezczyzna. Do tego dużo par hetero preferuję seks analny, wystarczy spojrzeć na statystki porn hub, więc brna w tę twoje fekalia.
lgbtq+2020.10.13 10:40
Hue, zdradzę ci pewna tajemnicę. Coś, o czym - jak mniemam na podstawie twoich "mądrości" pisanych - nie masz zielonego pojęcia. Otóż świat jest jaki jest. Jest w nim i dobro i zło. Ale pochwała zła, szczególnie zrównywanie nienormatywnych zachowań seksualnych z normatywnymi, jest przejawem iście szatańskiej logiki albo pożytecznego idiotyzmu. Ufam, że wpisujesz się w ta drugą opcję. W przeciwnym wypadku nie byłoby dla ciebie ratunku. Byłbyś mentalnym trupem ... miłego dnia ...
Hue2020.10.13 20:31
Powiem ci w sekrecie, że to, że możesz tu pisac zawdzięczasz homoseksualiście Turingowi. Dasz radę żyć z tym że uzywasz złego komputera?
Hue2020.10.13 20:36
Poza tym, tak serio. Zacznij uzywac argumentow. "Istnieje zlo", "szatanska cos tam", "nie masz zielonego pojecia". Przeciez to nie argumenty. Dlaczego nie mam zielonego pojecia? To ze istnieje zlo i dobro to truizm i nic nie wnosi. Dlaczego szatanska. Masz kontkat z szatanem, ze wiesz, ze to jego robota?
lgbtq+2020.10.14 0:47
Z tobą argumenty? Jakie argumenty, jeśli ty nie widzisz obiektywnej rzeczywistości. O czym z tobą dyskutować, jeśli ty nie odróżniasz ludzi od ideologii. Boisz się przyznać, że tak jest, więc wie uciekasz w idiotyczne pytania o argumenty. Co, może potrzebujesz argumentów na to że jeszcze żyjesz, że żyjesz w ogóle? Ja ci ich nie dostarczę. Miłego dnia ...
lgbtq+2020.10.14 0:59
Miałem racje, nic nie rozumiesz. A co to ma do rzeczy, że jeden czy drugi człowiek jest homoseksualistą. Powtarzam: nie mam nic przeciwko ludziom z pewna "dysfunkcją" w sferze seksualnej, ale jestem absolutnie przeciw ideologii, która taką "orientację" stawia na równi, albo nawet wyżej niż orientacja heteroseksualna. Jeśli tej absolutnej prawdy dzięki której żyjesz i możesz tu wypisywać te infantylne tezy nie zrozumiesz - nie ma płaszczyzny dyskusji z tobą. Pora wyjść z piaskownicy ... miłego dnia ...
Hue2020.10.14 4:24
I tu popelniasz błąd. Lgbt nie szuka równości, ale różnorodności z takim samymi prawami do bycia z kimś kogo się kocha. Istnieje wiele odcieni miłości. Np nikt nie przyrównuje miłości rodziców dziecka do miłości między małżonkami. Ale nikt nie powie, że jedno albo drugie nie jest miłością. Argument, że coś jest ideologią do mnie nie trafia. To droga na skróty, bo te słowo źle się ludziom kojarzy wiec jest wygodne.
Hue2020.10.14 4:30
Obiektywna prawda jest taka, że homoseksulaizm jest od zawsze odkad istniał człowiek. A Kościół ze swoimi absolutnymi prawami ledwo od 2k lat. Homoseksualizm nie przeminie. po prostu ludzie tacy się rodzą. . A religie, prawdy absolutne przemijają. Co widać już teraz patrząc na odchodzenie wiernych z kościoła.
któś2020.10.14 8:52
Homoseksualizm był od zawsze i od zawsze to był margines bo inaczej nie dyskutowalibyśmy na tym forum. Jako margines nigdy nie był normą. Nikomu - jak dotąd - nie przyszło przez myśl aby - używając delikatnego określenia ten "deficyt w sferze erotycznej" - traktować równoprawnie z "klasyką gatunku". Dopiero teraz pojawiły się takie chore rojenia określane właśnie jako ideologia lgbt. Nie wchodząc w szczegóły bez tradycyjnych heteryków nie byłoby żadnego homo, nie byłoby ciebie, ba nie byłoby nikogo! Wiec proszę mi tu nie uruchamiać tematów pobocznych, czy ktoś kogoś kocha czy nie kocha. Niech robi co chce, ale jeśli trąbi o tym co robi na każdym rogu ulicy, obraża i prowokuje, ba chce wchodzić do szkół po dzieci heteryków (bo homo ich przecież nie posiadają) to nie ma na to zgody. Nie może być tolerowany brak tolerancji. Bo to działanie - tzn promocja homoseksualizmu - jest zgubne dla całej ludzkości, także, a może przede wszystkim dla samych homoseksualistów. Na koniec jedna uwaga. Nie pisze tego dla ciebie. Straciłem nadzieje, ze cokolwiek do ciebie dotrze. Piszę to dla tych, którzy obserwują tą dyskusję i mają wątpliwości. Niech ich nie maja, bo za ta chora ideologią stoją siły, o których nie mają pojęcia, a udzielający się tu hue jest ich narzędziem, mam tylko nadzieję, że nieświadomym.
Hue2020.10.14 14:59
Polska przy wielkości i liczebności Chin to margines. To wręcz nienormalne, że nie masz skosnych oczu. Co prawda Polak istniał od dawna, ale nie powinien obsnosic, się ze swoim deficytem w wyglądzie. Tak twoja logika marginesu wyglada przy innym przykładzie.
Hue2020.10.14 15:01
Promocja homoseksualizmu? Może opowiesz mi na jakiej promocji wybrałeś swoją orientację. Nadzieję możesz tracić, mnie to nie boli.
Hue2020.10.14 16:27
A chora ideologia to wmawianie przez kościół ludziom, że w kościele nie ma wirusa, że poświęcone ręce kapłana nie przenoszą wirusa i wirus to kara za homoseksualizm.
Jan2020.10.12 10:05
HUE..... Współczuję ci.....popracuj nad sobą , jeśli oczywiści potrafisz wyjść poza swoją nienawiść....powodzenia
Hue2020.10.12 10:27
Nie powiedziales dlaczego mi wspolczujesz, nad czym mam popracowac, i co nienawidze. Wiec sam popracuj nad uzasadnianiem swoich mysli. W kazdej wypowiedzi podaje argumenty.
Hue2020.10.12 8:05
Zabawne, ze o ideologi najwiecej maja do powiedzenia ludzie, ktorzy boga nie widzieli i nie potrafia udowodnic, ze istnieje. Wiec tak w skrocie. LGBT to ludzie, ktorzy istnieja, nie sa ideologia. Wiara katolicka wierzy w pana na chmurce, ktory nie istnieje, wiec jest ideologia.
lgbt2020.10.12 8:40
Szanowne zboki, to ja, wasza zboczona ideologia. Przestańcie udawać, że mnie nie ma, bo za kare uczynię was ortodoksyjnymi katolami, poniali? No ...
Hue2020.10.12 8:58
Ta twoja zboczona ideologia jest starsza niz kosciol katolicki. A skoro konserwatysci uwazaja, ze to co bylo od zawsze jest dobre to prosze zajmij sie swoim zyciem.
lgbt2020.10.12 13:10
.. a sam se pociąg ...
A gdzie wykresy?2020.10.12 7:36
Wykresuj Grzesiu! Wykresuj!
Max2020.10.12 7:23
Dajcie już spokój z tym lgbt, ani to groźnie ani straszne, a tą agresywną walką z tym ruchem tylko nadajecie im rozgłosu.
Anonim2020.10.12 7:54
Jak to nie groźne, skoro - jak pokazują badania - w UE shomoseksualizowano 16% dzieci i młodzieży.
Hue2020.10.12 9:09
A ile LGBT rozbilo rodzin? Bo kosciolowi dobrze w tym kierunku idzie. Ostatnio rozbili malzenstwo Kurskiego uznajac, ze ani dzieci ani wiele lat bycia razem nie mialo miejsca. Za to wciaz wieza w pana na chmurce.
Anonim2020.10.12 9:23
LGBT nie tyle rozbija rodziny, ile zapobiega ich powstaniu. Od rozbijania rodzin są Feministki n-tej fali. Oraz seksedukatorzy. Nikt lepiej nie rozbija rodzin jak feministki szczujące kobiety na mężczyzn. To dzięki feministkom rozbija się co najmniej 100 tysięcy rodzin rocznie.
Hue2020.10.12 10:29
Kosciol tez zapobiega powstawaniu rodzin. Ksieza i zakonnice nie moga miec rodzin. Czyli tez jest zly?
Jan2020.10.12 10:09
,,Niegroźne,, piszemy razem bo to przymiotnik...jaki? jaka? jakie? klasa IV, szkoła podstawowa.
Hue2020.10.14 20:00
Po znaku zapytania piszemy wielką litera. Ale nie będę ci wypominał, w której klasie to było.
Jarek2020.10.12 6:42
Dziadzio Strzemecki jest ekspertem od wszystkiego. Przed wyborami wygaszał pandemię (kiepski z niego wygaszacz). Teraz zajął się LGBT. Dziadzio lepiej kup sobie ogródek działkowy i zacznij coś uprawiać, będzie z pożytkiem dla wszystkich.
Po 11 ...2020.10.12 6:09
"uwolnienia naszych ciał i pragnień z opresji normatywnej". Tylko, że nikt do niczego, nikogo nie zmusza. Jeśli ktoś nic nie je przez lata i jest w opresji normatywnej żywienia się tylko ciałem Jezusa w postaci komunikantu, to proszę bardzo. Jak ktoś jest w opresji życia w celibacie, proszę bardzo. Ale jeśli ktoś lubi schabowego i sex z koleżanką, to też proszę bardzo. A wy żyjcie sobie kotozboki w waszych nie uwolnionych ciałach i waszej intelektualnej opresji normatywnej. Żal mi was...
Anonim2020.10.12 7:53
Jak to "nie zmusza", skoro w samej Wielkiej Brytanii zmusza się 2600 dzieci rocznie do wejścia na ścieżkę "uzgodnienia płci" i wykastrowania, a 2/3 młodych mężczyzn jak się okazuje zostało w dzieciństwie przynajmniej raz zgwałconych przez pederastę (z greki: miłośnika chłopców), pewnego swojej bezkarności, odkąd Sekta LGBT opowiada bajki o "księżach", co służy tylko i wyłącznie ochronie koloredów.
Hue2020.10.12 12:42
Jest jeszcze gorzej. Kosciol katolicki zmusza noworodki, aby wstepowaly do ich sekty.
ryszard2020.10.12 6:06
To jest napisane tak jakby ktoś chciał ukryć śmiertelne zagrożenie jakie niesie upowszechnianie i umodnianie ideologii LGTB. Ta ideologia nie działa na własny rachunek jest tylko narzędziem demontażu. chwiejącej się wprawdzie, ale wciąż trwającej cywilizacji. Jej zadaniem jest rozmycie obecnego, wynikającego z chrześcijaństwa, sposobu pojmowania CZŁOWIECZEŃSTWA. Obok mikro-ideologii LGTB, na usługach tych samych promotorów i dla osiągnięcia tego samego celu upowszechnianych jest co najmniej kilka innych mikro-idologii z pewnością są to: ideologia antypaństwowości, ideologia uniwersalizacji religijnej (podobnie jak bojówki LGTB, ten odcinek frontu obsługują bojówki wewnątrz-kościelne działające wśród duchowieństwa i hierarchii), ideologia ponadpaństwowej władzy sądowniczej i medialnej, ideologia uniezależnienia pieniądza od jego właściciela. Tych mikro-ideologii jest najprawdopodobniej więcej, ale wcale nie tak łatwo je namierzyć, można się np. zastanawiać czy ideologia "Państwa Islamskiego" nie jest jedną z nich. Wszystkie te mikro-ideologie są tylko narzędziem w rękach faszystowskiej finansjery " właścicieli świata", której ostatecznym celem jest stworzenie państwa światowego o ustroju neoniewolnictwa i jednej w nim państwowej religii.
N.2020.10.12 5:43
Nazywanie LGBT ideologią to tylko walka słowna, "zagadywanie" rzeczywistości. Jak coś się komuś nie podoba, to to nazwie ideologią (niektórzy używają tej zasady idiotycznie - np. ideologia singli. Może niedługo dojdziemy np. do ideologi niezbierania kup po swoich zwierzętach).
Jarek2020.10.12 8:21
Ideologia – pojęcie występujące w filozofii i naukach społecznych oraz politycznych, które określa zbiory światopoglądów służących do całościowego interpretowania i przekształcania świata. LGBTowcy uroili sobie, dowolną ilość płci, zamiast pozostać przy definicji biologicznej: chromosomy XX lub XY. W ten sposób próbują interpretować świat i go przekształcać. Wniosek: Poglądy LGBT spełniają przesłanki bycia IDEOLOGIĄ!!!!
ryszard2020.10.12 18:48
Ideologią jest wymuszanie, przez jakąkolwiek mniejszość społeczności, przyjęcia jakichkolwiek zasad, różnicujących prawa i obowiązki członków tej społeczności.
Hanys GórnoŚląski2020.10.12 5:05
Generalnie można powiedzieć, że cały ideologiczny lgbeton wraz z teorią dziwolągów opiera się na językowym bełkocie, zlepku niby-naukowych zwrotów nie mających żadnego sensu. Podpisuje się pod tym qasi-naukowiec (bo socjologia nie jest żadną nauką) pederasta Kochanowski.
Boli ma boleć ...2020.10.12 3:00
Dziadek Adi się w grobie przewraca co sie dzieje z Europą na pewno dziadek Józef też się grobie przewraca obok oby dwoje by szybciutko znaleźli rozwiązanie tego g....
Izydor2020.10.12 2:04
"Tylko u nas" I wiadomo że będzie niebiański lol content. Pan Strzemecki to porządna frondlowa marka, chętnie znowu poczytam o epidemii w odwrocie.
Anonim2020.10.12 1:12
Masy otumanić błaznowaniem z płciami, a tymczasem wprowadzić zamordyzm i stanowienie o każdym aspekcie życia każdego kto tę masę stanowi. Żywy, ludzki, ogłupiony materiał, do dowolnych eksperymentów bandy opętańców!
Oi2020.10.11 22:17
lgbt stworzyły parchy następna będzie aprobacja dla pedofilii tego chca międzynarodowe struktury żydostwa
harry2020.10.11 22:02
Ten cały zdegenerowany cywilizacyjnie ruch lbgt to neo-komunistyczna sieć bojówek terrorystycznych pod sztandarem sześcio-kolorowym podrabianej tęczy. Naturalna tęcza występująca w przyrodzie ma bowiem siedem kolorów powstających z rozszczepienia światła. Komuniści mają to bowiem do siebie, że nie dorżnięci definitywnie, odradzają się ponownie, zawsze stanowiąc zagrożenie dla świata normalnych ludzi. Celem wszystkich reżimów totalitarnych, na czele z sowieckim bolszewizmem i bratnim mu niemieckim hitleryzmem, jest podporządkowanie sobie wszystkich i wszystkiego oraz eksterminacja tych, którzy się tym reżimom sprzeciwiają. Podobne skłonności wykazuje tęczowa neo - komuna XXI wieku. Podobne też są jej początki. Rozwrzeszczana wulgarna i nietolerancyjna tęczowa horda usiłuje agresywnie zdominować ogromną większość normalnych ludzi i ich klasyczną cywilizację. Już po II wojnie, od początku lat 70-tych, neo-komuna usiłowała zdominować Zachód. We Włoszech obłąkani marksiści utworzyli Czerwone Brygady, Niemcy miały bandytów z grupy Bader - Meinhoff a Francja Akcję Bezpośrednią. Wszystkie te lewackie ruchy zbrodniczych obłąkańców współpracowały, szkoliły się z bandytyzmu oraz były finansowane przez komunistów sowieckich, polskich, NRD-owskich i arabskich islamistów. Terroryzowały normalnych ludzi do końca lat 80-tych. W końcu wszystkich pozabijano albo zamknięto w zakładach psychiatrycznych lub więzieniach. Tam masowo odbierali sobie obłąkane życie. Uśpiony konsumpcjonizmem i hedonizmem Zachód ponownie jednak pozwolił sobie wyhodować kolejny totalitaryzm, tym razem tęczowy neo - komunizm i faszyzm jednocześnie. Tęczowy totalitaryzm sięga powoli po takie same metody, zastraszanie, dewastacje, profanacje. Pewnie też sięgnie po techniki terrorystyczne, po to, by ostatecznie zastraszyć normalnych ludzi. No i dlatego nadchodzi najwyższa pora się z nim rozprawić, prawdopodobnie w ten sam sposób jak przez dekadami. Bo ofiar tęczowego obłędu może być bardzo dużo.
Zawist2020.10.11 22:00
Oczywiście sodomia wywodzi się wprost z marksizmu ;) Sama nazwa o tym świadczy
koprofilia2020.10.11 22:16
też nie kojarzy się z sexem
katolicy akceptują pedofilię sakralną2020.10.11 21:24
Ksiądz został skazany za molestowanie dziewczynek. Stęsknieni mieszkańcy przywitali go jak bohatera. Po wyjściu z aresztu ksiądz Piotr M. wrócił do miejscowości, w której molestował dwie niepełnosprawne intelektualnie dziewczynki. Mieszkańcy powitali go jak bohatera.
prosimy o żródło2020.10.11 21:25
linki tytuły artykułów
Dlaczego nie podajesz nazwiska tego ks.?2020.10.11 21:31
tylko N.? wiesz dlaczego? bo to podejrzany w sprawie, a w rzeczywistości fałszywie oskarżony. Sąd umorzył sprawę, nikłe dowody a w takich sprawach nie toczy się procesów poszlakowych. Więc nie kituj, konfabulancie
Taka prawda2020.10.11 21:22
OJ PODPADNIECIE ŻYDOM PODPADNIECI ZOBACZCIE JAKIE POPARCIE MA LGBT W IZRAELU I KRAJACH BEZPOSREDNIO POD BUTEM ZYDOWSKIM W ANGLII FRANCJI NIEMCZECH
Trocki do Lenina2020.10.11 21:22
Ksiądz z Rawicza oskarżony o pedofilię. Molestowanej 8-letniej dziewczyne tłumaczył, że to rytuał przed Pierwszą Komunią https://plus.gloswielkopolski.pl/ksiadz-z-rawicza-oskarzony-o-pedofilie-molestowanej-8letniej-dziewczyne-tlumaczyl-ze-to-rytual-przed-pierwsza-komunia/ar/c1-14527907
Taka prawda2020.10.11 21:24
PEWNIE SIE WYTLUMACZY ZE MOPJZESZ MU KAZAL ALBO INNY JAKIŻYD TAK TO JEST JUŻ Z JUDEOCHZRESCIJAŃSTWEM PRZYWIEZIONO NAM DO EUROPY Z IZRAELA PEDOFILIE ZABOBONY MORDOWANIA RYTUALNE ITD ..
ja bym go wykastrował2020.10.11 21:24
a ty wykastrowałbyś pedałów i pedofilli z lgbt?
Anonim2020.10.11 21:28
15 tysiecy duchownych chcesz wykastrować? Czyś ty na głowę upadł?
na razie znamy kilku2020.10.11 22:15
z których prawie wszyscy to byli TW SB, lub z lawendowej mafii i stanowią promil punktu procentowego
Anonim2020.10.12 7:30
Czyli oprócz tego, że Kościół ukrywa pedofilów, to ukrywa jeszcze TW? Coraz więcej powodów, aby go zlikwidować.
Anonim2020.10.12 9:25
Śmiało, spróbuj, tylko nie płacz gdy Bóg zlikwiduje likwidatorów w trakcie likwidowania.
Anonim2020.10.12 5:34
Na każdego księdza (prawie zawsze tzw geja) przypada 200+ innych sprawców. Ciekawe, dlaczego o tych gagatkach nie puścisz pary z gęby. Zapewne dlatego, że chcesz ich sprawki zatuszować, ukryć i usprawiedliwić. Ładnie to tak ukrywać pedofilów przed opinią publiczną?
seks w kościele2020.10.11 21:21
Ksiądz gwałcił dziewczynkę miesiącami. Nikt jej nie pomógł - Katechetka w szkole, pedagog, dyrektor szkoły, pani, która dokonała u mnie tego strasznego zabiegu, była jego koleżanką. Wychowawczyni namawiała mnie, żebym odwołała zeznania. Tak wiele osób mogło mi oszczędzić tego piekła - mówi Katarzyna, ofiara księdza. Obecnie 25-letnia kobieta, wtedy ledwie 13-latka. Ksiądz Roman B. namówił jej rodziców, by oddali Katarzynę pod jego opiekę. Duchowny gwałcił ją przez kilkanaście miesięcy. Ofiara na antenie TVN24 po raz pierwszy od traumatycznych wydarzeń publicznie zabrała głos. - Moment, kiedy wyjawiłam prawdę, był okropny. Zeznania, działania sądu, prokuratury. Rozumiem ofiary, które nie mówią. Spotykają się z reakcją środowiska. Sprawcy wmawiają ofierze, że nikt jej nie uwierzy, straszą, że zrobią krzywdę - mówiła Monice Olejnik. Katarzyna wystąpiła ze zmienionym głosem i zacienioną twarzą. Przyznała, że boi się zarówno sprawcy, jak i społeczeństwa. - Gdy zdobyłam się na odwagę, spotkałam się z wrogością środowiska. Pan Michalkiewicz mnie bardzo obrażał, a osoby oglądające jego kanał życzyły mi śmierci - powiedziała. Podczas gdy jej oprawcy bronili najlepsi adwokaci, ona została pozostawiona sama sobie. - Ja byłam w domach dziecka, szpitalach i czekałam - przyznała. Chociaż duchowny został skazany na 8 lat więzienia, wyszedł po czterech. Sędzia zmniejszyła wyrok po wzięciu pod uwagę jego zaburzeń pedofilskich. - A skoro ja byłam w szpitalu, to uznała, że nie można mnie przesłuchać - wspominała Katarzyna. Po wyjściu na wolność Roman B. wrócił do Towarzystwa Chrystusowego. Dopiero gdy sprawę zwyrodnialca opisała Justyna Kopińska, został odsunięty od posługi. Jedna z fundacji pomogła Katarzynie wytoczyć proces zakonowi. W sprawie zapadł już prawomocny wyrok - milion złotych zadośćuczynienia i 800 zł miesięcznej renty. - Boję się, że chrystusowcy wygrają. Zakon złożył do sądu wniosek o kasację - powiedziała kobieta. Jak przekonuje, członkowie zakonu wiedzieli, co robił jej ksiądz Roman. - Księża z parafii ze Stargardu widywali mnie, kiedyś jedliśmy razem obiad. To trwało wiele miesięcy - dodała.
ja bym go wykastrował2020.10.11 21:23
a ty wykastrowałbyś pedałów i pedofilli z lgbt?
Anonim2020.10.11 21:28
15 tysiecy duchownych chcesz wykastrować? Czyś ty na głowę upadł?
na razie sekielscy znaleźli sześciu2020.10.11 22:22
Ale załóżmy że byłoby ich było 15 tyś , to tak, wszystkich bym wykastrował. A ty wykastrowałbyś wszystkich pedałów i pedofilii z lgbt??? odpowiedz na pytanie, a nie od niego uciekaj
Anonim2020.10.11 21:05
piszę pod wieloma nikami, na pewno nikt się jeszcze nie poznał, w końcu studiowałem u najlepszego na toruńskiej uczelni!
czytajcie2020.10.11 21:02
https://niezalezna.pl/39125-seks-w-sluzbie-rewolucji
Anonim2020.10.11 21:00
Klechy gwałcą dzieci to ja wymślę, że wcale nie, bo to to LGBT! Na pewno zyskam tym uznanie i wiarygodność.
Anonim2020.10.11 21:04
Podczas wizyty w Jerozolimie w 2005 roku, Rabin Rosenberg wszedł do MIKVAH w jednej z najświętszych części miasta, Mea She’arim. „Otworzyłem drzwi prowadzące do SCHVITZ” powiedział. „Wszędzie opary, ciężko coś zobaczyć. Gdy się moje oczy przyzwyczaiły, zobaczyłem starszego mężczyznę siedzącego w tej parze, w moim wieku, długa biała broda, wyglądający na duchownego. Na jego kolanach, odwrócony plecami do niego, siedzi chłopiec, być może siedmioletni. I ten starszy mężczyzna kopuluje doodbytniczo z tym chłopcem”. Rabin zatrzymał się, opanował nerwowo, i kontynuował: „Ten chłopiec był nadziany na tego mężczyznę jak jakieś zwierzę, jak prosiak, i nic nie mówił. Ale na jego twarzy – przerażenie. Starszy mężczyzna spojrzał na mnie jak gdyby nigdy nic, jak byłoby to co on robił codzienną czynnością. Nie przerwał. Byłem tak wściekły, skonfrontowałem go. Zdjął chłopca z penisa i ja odciągnąłem go na bok. Powiedziałem mu: „To grzech przed Bogiem, MISHKOVZUCHER. Co ty robisz z duszą tego chłopca? Niszczysz tego chłopaka!” Miał gąbkę na kiju do mycia pleców i uderzył mnie tym w twarz. „Jak śmiesz mi przeszkadzać!” powiedział. Słyszałem o takich rzeczach dużo wcześniej ale teraz zobaczyłem na własne oczy.”
Anonim2020.10.11 21:06
takie właśnie fałszywki wklejam, w tym jestem najlepszy, na pewno każdy to będziesz chciał czytać i mi uwierzy
podać ci linki do artkułów?2020.10.11 21:09
?
Anonim2020.10.11 21:13
Nie potrzeba, mam tu pod ręką wszystkie katoprawackie psedonaukowe propagandowe kopiuj-wklejki
Anonim2020.10.12 0:27
Chodzi ci o pseudonaukowe "uznanie zboczeń za normę"?
A ja, jeśli pan pozwoly z przyjemnościom2020.10.12 7:35
zapoznam się z tymi linkami. Można tu wklejać.
kilka z brzegu2020.10.11 21:13
https://www.se.pl/wiadomosci/swiat/rabin-pedofil-gwalcil-letnie-dziecko-aa-KmgE-jZk6-8F8a.html https://wiadomosci.wp.pl/rabin-molestowal-dziewczynki-najmlodsza-miala-14-lat-6039146156278401a https://wiadomosci.wp.pl/rabin-molestowal-dziewczynki-najmlodsza-miala-14-lat-6039146156278401a linki są jak widać z polityki (vel trybuny ludu), der oneta i se, żebyś nie powiedział że z "pisowskich" portali
Anonim2020.10.11 21:16
dzięki na pewno wszyscy uwierzą tak jak uwierzyli jak skłamałem, że homo to zboczenie
pedalstwo to turbozboczenie2020.10.11 21:27
zboczeńcu
1232020.10.11 21:26
większość rabinów to pedofile samo usa tak twierdzi tyle ze muszą ich tuszować bo żydy tam rządzą
Anonim2020.10.11 21:08
Niewyżyty seksualnie rabin przez ponad rok molestował 10-letniego chłopca, ucznia religijnej szkoły dla Żydów w Nassau County w West Hampstead. W latach 2009-2010 Lieberman uczył tam religii. Pedofil atakował 10-latka, kiedy byli sami w klasie, dobierał się też do niego w łazience. Mówił, że jeśli chłopiec poskarży się rodzicom czy nauczycielom, to i tak nikt mu nie uwierzy. Prawda wyszła na jaw, bo zboczeniec zaczął zachowywać się coraz swobodniej i nawet nie starał się ukrywać swoich chuci. Został wyrzucony ze szkoły w Nassau, ale wkrótce znalazł pracę w innej prywatnej szkole religijnej. Dopiero kilka dni temu został aresztowany.
specjaliści od seksu2020.10.11 21:00
Rząd bolszewików wydał dyrektywę o wprowadzeniu w szkołach tzw. sexproswietu. Wprowadzenie go w życie napotykało przeszkody. Pierwszą przeszkodą były ówczesne rosyjskie mohery, drugą brak wykwalifikowanych seksuologów wykładowców. Do Rosji bolszewickiej popłynął więc strumień fachowców z Zachodu. W latach 1919–1925 do ZSRS przybyło ok. 300 takich „specjalistów od seksu”. Otrzymali przestrzeń do pracy nad stworzeniem „wolnego” człowieka. Zachwycano się wolnością bezpruderyjnej dyskusji o miłości. Wydawano masowo książki i broszury na temat seksu. Na przykład akademik Pawłow robił doświadczenia, sterylizując psy, aby te doświadczenia potencjalnie mogły być wykorzystane dla wyższej jakości życia człowieka radzieckiego. Z tamtego czasu pochodzi przekonanie, że seks to tyle, co wypicie szklanki wody. Aborcja była pochwalana, bo uwalniała kobietę. Pojęcie małżeństwa zastąpiono pojęciem pary. W 1923 r. w Moskwie połowa dzieci rodziła się w związkach pozamałżeńskich. Masowe ciąże nastolatek stały się normą.
Zawi2020.10.11 21:58
Z aborcją się zgadza. Rosja na wyścigi z Polską walczyły o tak pojęte "uwolnienie kobiety". Pary bez ślubu - to samo: ślub ma religijną genezę. Natomiast nie ma to nic wspólnego z LGBT, które uważane było za wybryk "klasy zdemoralizowanej" i było zwalczane. To samo dotyczyło "ekspresji seksualnej", w PRL-u nie było żadnych pism erotycznych i sexshopów, paradoksalnie pojawiły się one wraz z III RP
Anonim2020.10.12 5:37
W PRL nie było, bo Stalin przestawił wajchę, Trocki uciekł do Meksyku, a propagatorzy zboczeń nawiali do USA gdzie obsiedli uniwerki i doprowadzili do rewolucji dzieci-kwiatów. Musisz się douczyć.
Koniec karnawału2020.10.11 20:59
Gdy bolszewicy zniszczyli wszystko, co mogło budować silne związki międzyludzkie poza ich kontrolą, zakończyli ten seksualny karnawał. A czym to uzasadniono? Przytoczono Lenina, który uznał przed śmiercią, że jednak ten seks z pierwszej fazy rewolucji przypomina mu za bardzo burżuazyjny burdel. W 1934 r. wprowadzono penalizację homoseksualizmu, zaczęły się masowe aresztowania homoseksualistów i terror o skali nieznanej dotąd w historii. Aresztowania nadzorowali ci, którzy wcześniej zachęcali do „wolności”. Purytański ład powrócił, ale już pod kontrolą partii. W ten sposób bolszewicy wykorzystali seks do zniszczenia tradycyjnego społeczeństwa opartego na trwałości rodziny i delikatnej równowadze przyzwoleń i zakazów w sprawach seksu – aby następnie zniszczyć tych, którzy mieli być beneficjentami owego „wyzwolenia”. Dzisiaj ten eksperyment jest kontynuowany. Mając świadomość tego faktu, jasno trzeba powiedzieć, że im, czyli nowej generacji neobolszewików, którzy dziś w zaciszu europejskich gabinetów i salonów snują wizję „nowego Europejczyka”, nie o szczęście ludzi oczywiście chodzi, ale o totalną władzę nad każdym z nas. Dokładnie o to samo, o co chodziło totalitarnym funkcjonariuszom ZSRS.
któś2020.10.12 8:31
Jest jeszcze jedna przyczyna dla której w "kraju rad" ukrócono swobodę seksualną. Otóż młodzi rewolucjoniści tak zapamiętali się w uprawianiu wolnego seksu, że nie bardzo chciało im się pracować. Po prostu wydajność pracy dramatycznie się obniżyła i proces budowy "nowego wspaniałego świata" uległ znacznemu spowolnieniu ...
Trocki do Lenina2020.10.11 20:58
W 1911 r. Trocki pisze do Lenina: „Bez wątpienia seksualny ucisk jest głównym środkiem zniewolenia człowieka i tak długo jak ten ucisk będzie trwał, nie może być mowy o prawdziwej wolności. Rodzina jako burżuazyjna instytucja całkowicie przeżyła się. Trzeba szczególnie intensywnie opowiadać o tym robotnikom”. Lenin odpowiada: „I nie tylko rodzina. Wszystkie zakazy odnoszące się do seksualności powinny być zniesione. Możemy uczyć się od sufrażystek. Nawet zakaz miłości tej samej płci musi być usunięty”. Wraz ze zwycięstwem rewolucji bolszewicy zaczęli zamieniać teorię wyzwolenia seksu spod więzi burżuazyjnej rodziny w praktykę. W grudniu 1917 r. Lenin uchwalił dekret „O zniesieniu małżeństwa”.
Anonim2020.10.11 20:57
ideologia kościoła katolickiego zrobiła mi siano z mózgu
12020.10.11 21:00
i bez tego masz siano w mózgu
nie ma ideologi katolickiej2020.10.11 21:22
i ty nie masz mózgu
12020.10.11 22:32
mylisz się
Anonim2020.10.11 20:54
to nie ideologia ale ludzie LGBT gwałcą dzieci w kosciolach
Anonim2020.10.12 5:39
Nikt nie "gwałci w kościołach". Na pewno piszesz takie bzdury po to, aby UKRYĆ masowe i zinstytucjonalizowane molestowanie i zgwałcenia dzieci w szkołach, pod pretekstem seksedukacji.
Anonim2020.10.11 20:53
Znów mi dziś odwala, bo nikogo nie przekonałem do swoich chorych poglądów :(
tak na marginesie2020.10.11 20:47
zapomniałem dodać że rucham psa jak sra
nie podszywaj się trollu2020.10.11 20:49
Seks fekalny Około 75% homoseksualistów przyznaje, że liże bądź wkłada swój język do odbytu partnera, przez co połykają dosyć duże, z medycznego punktu widzenia, ilości fekaliów. Ci, którzy jedzą czy nawet tarzają się w kale, są narażeni na większe ryzyko. Badanie codziennych zapisów doznań seksualnych wykazało, że 70% homoseksualistów miało z takimi praktykami styczność, regularnie, przez ponad 6 miesięcy. Rezultat?: „Zachorowalność na zapalenie wątroby typu A mężczyzn homoseksualnych wynosiła 62% rocznie, podczas gdy żaden heteroseksualny mężczyzna na tę chorobę nie zachorował”. W 1992 roku zarejestrowano, że liczba homoseksualistów w Sydney uprawiających seks oralno-analny nie zmieniła się od roku 1984. Mimo tego, że organizm potrafi się bronić przeciwko zarazkom znajdującym się w fekaliach, kontakt z zarazkami pochodzącymi od dziesiątek innych osób jest wyjątkowo niezdrowy. Połykanie ludzkich odpadów przemiany materii to prosta droga, by nabawić się zapalenia wątroby typu A i pasożytów jelitowych zwanych Syndromem Gaya Bowela. Konsumpcja fekaliów jest powiązana również z przenoszeniem duru brzusznego, opryszczki i raka. Około 73% homoseksualistów jadło lub bawiło się fekaliami (np. lewatywy, tarzanie się). Wydział Zdrowia w San Francisco przyjmuje „75 000 mężczyzn w roku, z czego 10 do 80% to homoseksualiści. Średnio 10 procent wszystkich pacjentów i odnotowanych bezobjawowych przypadków, u których w próbkach kału wykryto kultury ameby, lamblii i pałeczki Shigella było zatrudnionych w przemyśle spożywczym; zatrudnionych tam było również prawie 35% osób zakażonych zapaleniem wątroby typu A”. W 1976 roku wśród homoseksualistów pojawiła się wirusowa płonica, doprowadzając do bardzo wielu zachorowań w San Francisco. Amerykańskie Ośrodki Kontroli Chorób doniosły, że 29% przypadków zachorowań na zapalenie wątroby typu A w Denver, 66% w Nowym Jorku, 50% w San Francisco, 56% w Toronto, 42% w Montrealu i 26% w Melbourne, które miały miejsce w pierwszym półroczu roku 1991, to choroby homoseksualistów.
sam się nie podszywaj2020.10.11 20:51
pod zdrowego psychicznie
Anonim2020.10.11 21:29
Straszni ci księża,a potem z tych rak przyjmujesz Komunię świętą?
Anonim2020.10.11 22:34
szkoda psa
Yanna2020.10.11 20:47
Należy mówić GENDER , nie ma studiów LGBT - natomiast istnieje Gender-studia (studies) !!! i z tym należy walczyć. ! bo to opanowało uniwersytety !!!
tak na marginesie2020.10.11 20:44
zapomniałem dodać że poniższe jest dla ludzi o mocnych nerwach
tak na marginesie2020.10.11 20:43
Badanie z 1982 roku „stwierdza jednoznacznie, że dochodziło do przeniesienia chorób z grup homoseksualistów do ogólnej populacji”. Seks urynowy Około 70% homoseksualistów przyznało, że praktykuje „złote deszcze” (picie lub pozwalanie na oblewanie się moczem). W największym badaniu środowisk homoseksualistów 53% przyznało, że praktykuje seks urynowy. W największym wyrywkowym badaniu zachowań homoseksualistów 29% przyznało, że uprawia seks urynowy. W badaniu zachowań 655 homoseksualistów w San Francisco tylko 8% przyznało, że w ostatnim roku byli monogamiczni. 5% monogamicznych homoseksualistów piło mocz, 37% praktykowało wkładanie pięści lub przedmiotów do odbytu, 63% konsumowało fekalia poprzez kontakty analno-oralne, 73% połykało spermę, 59% w poprzedzającym badanie miesiącu miało kontakt ze spermą w odbycie. Inne praktyki seksualne homoseksualistów Sadomasochizm Jak przedstawiono w tabeli, mniejszość homoseksualistów stosuje tortury dla przyjemności seksualnej. Stosunki z nieletnimi: 65% dorosłych białych homoseksualistów przyznało się do uprawiania seksu z chłopcami w wieku 16 lat lub młodszymi. W badaniu przeprowadzonym w dziesięciu stanach 33% ze 181 mężczyzn i 22% z 18 kobiet wykonujących zawód nauczyciela, których złapano na molestowaniu uczniów, dopuściło się czynów homoseksualnych Zależnie od badania, procent homoseksualistów przyznających, że uprawiali seks w publicznych toaletach, wynosiła od 14% do 66%; od 6 9% do 67% przyznało, że uprawiało seks w łaźniach
violencja2020.10.11 20:56
To straszne o czym piszesz , wierzę Tobie.
tak na marginesie2020.10.11 20:42
Seks fekalny Około 75% homoseksualistów przyznaje, że liże bądź wkłada swój język do odbytu partnera, przez co połykają dosyć duże, z medycznego punktu widzenia, ilości fekaliów. Ci, którzy jedzą czy nawet tarzają się w kale, są narażeni na większe ryzyko. Badanie codziennych zapisów doznań seksualnych wykazało, że 70% homoseksualistów miało z takimi praktykami styczność, regularnie, przez ponad 6 miesięcy. Rezultat?: „Zachorowalność na zapalenie wątroby typu A mężczyzn homoseksualnych wynosiła 62% rocznie, podczas gdy żaden heteroseksualny mężczyzna na tę chorobę nie zachorował”. W 1992 roku zarejestrowano, że liczba homoseksualistów w Sydney uprawiających seks oralno-analny nie zmieniła się od roku 1984. Mimo tego, że organizm potrafi się bronić przeciwko zarazkom znajdującym się w fekaliach, kontakt z zarazkami pochodzącymi od dziesiątek innych osób jest wyjątkowo niezdrowy. Połykanie ludzkich odpadów przemiany materii to prosta droga, by nabawić się zapalenia wątroby typu A i pasożytów jelitowych zwanych Syndromem Gaya Bowela. Konsumpcja fekaliów jest powiązana również z przenoszeniem duru brzusznego, opryszczki i raka. Około 73% homoseksualistów jadło lub bawiło się fekaliami (np. lewatywy, tarzanie się). Wydział Zdrowia w San Francisco przyjmuje „75 000 mężczyzn w roku, z czego 10 do 80% to homoseksualiści. Średnio 10 procent wszystkich pacjentów i odnotowanych bezobjawowych przypadków, u których w próbkach kału wykryto kultury ameby, lamblii i pałeczki Shigella było zatrudnionych w przemyśle spożywczym; zatrudnionych tam było również prawie 35% osób zakażonych zapaleniem wątroby typu A”. W 1976 roku wśród homoseksualistów pojawiła się wirusowa płonica, doprowadzając do bardzo wielu zachorowań w San Francisco. Amerykańskie Ośrodki Kontroli Chorób doniosły, że 29% przypadków zachorowań na zapalenie wątroby typu A w Denver, 66% w Nowym Jorku, 50% w San Francisco, 56% w Toronto, 42% w Montrealu i 26% w Melbourne, które miały miejsce w pierwszym półroczu roku 1991, to choroby homoseksualistów.
Po 11 ...2020.10.11 20:28
To zabawne, że katolicy, twierdzą, że ich religia jest jedyną prawdziwą i równocześnie akceptują istnienie innych religii, a za nic nie mogą zaakceptować innych niż ich ulubione orientacji seksualnych. To dziwne, ponieważ inne religie są w oczywistej kontrze do KK, a inne orientacje seksualne nie mają żadnego przełożenia na KK. Wniosek jest jak zawsze ten sam. Katolicy mają zdrowo namotane w pacynkach.
Anonim2020.10.11 20:31
dziadku ale lejesz!
Anonim2020.10.11 20:48
we francji dominującą religią jest islam, gdybyś sobie tak z niego kpił, to szybki chlasnęliby ci gardło albo przejechali ciężarówką
Po 11 ...2020.10.11 22:22
To tylko pokazuje, że istnieją bardziej popierd...ne religie niż twoja. Ale to chyba niewielki powód do dumy?
prosty2020.10.11 20:23
Mają flagę, parady i chcą narzucić swoje poglądy innym, wystarczy, żeby to nazwać ideologią. Cicho przeszedł raport Ordo Iuris o tym dlaczego powinniśmy wypowiedzieć Konwencję Stambulską, przesycony siostrzaną teorią gender, warto przeczytać: https://ordoiuris.pl/node/3215
jle_ffm2020.10.11 20:20
A wy znowu o tym samym? Ile można pisać o LGBT? A wiem, pewnie znowu chodzi o odwrócenie uwagi od ważnych problemów w tym kraju.
bogdanus2020.10.11 20:14
W prowokacji dziennikarki z tvp info, działaczka LGBT powiedziała ze mają dział propagandowy a to znaczy że propagują swoje idee.
Po 11 ...2020.10.11 20:30
W prowokacji dziennikarki TVN, sekretarka prezesa, potwierdziła, że Kaczyński ma kota, a to oznacza, że nie jest zdrowy psychicznie.
Anonim2020.10.11 20:32
jesteś dziadek beton
demokracja2020.10.11 20:14
Komunizm zawsze zwalczał swoich....Nie ma znaczenia czy były jakieś manifestacje .....czy coś tam zwalczali czy zwalczają komunisci w Rosji....Dlaczego to nowy marksizm? O tym decyduje koncepcja człowieka i sposób wyzwolenia człowieka oraz zaprzeczenie naukom.
Ideologia heteroseksualna2020.10.11 19:59
LGBT to skrót lesbe, gej, biseksualny, transwestyta, czy prezes jeżeli jest aseksualny to jest jego ideologia?
Anonim2020.10.11 20:09
lgbt oznacza nie żadnych tam "gejów, lesby itp" tylko zboczeńców seksualnych którzy ze swojego zboczenia uczynili ideologię.
Polak Ateista Dumny Gej2020.10.11 20:12
homofob oznacza ideologa, który ze swojej nienawiści i niewiedzy uczynił krucjatę przeciwko społeczności LGBT
Anonim2020.10.11 20:20
Jak nie chcesz być obiektem nienawiści, zachowuj się jak człowiek, nie wychodź z szafy, nie pouczaj cudzych dzieci, nie szczuj, nie szerz pogardy, nie atakuj, szanuj, nie narzucaj swoich zwyrodniałych obyczajów, nie zmuszaj do oglądania twojej deprawacji, nie szantażuj że zrobisz sobie coś złego. Jesteś wolnym człowiekiem, wolno ci iść do piekła drogą jaką sobie znajdziesz, gomoryto.
Polak Ateista Dumny Gej2020.10.11 20:23
Jeśli chcesz być traktowany normalnie nie obrażaj ludzi, nie narzucaj im zboczeń, nie kłam na ich temat i nie mów Polakom, że katoprawacki styl życia to jedynie słuszna opcja. Na koniec przestań się interesować nie swoim seksem.
Anonim2020.10.11 20:33
Dlaczego uważasz, że dewiacje seksualne nie maja być wypierane, wyszydzane i sekowane, a osoby roznoszące zarazę nie mają być poddane ostracyzmowi społecznemu? Nie widzę ani jednego powodu, aby tolerować ataki Ludziów LGBT.
Polak Ateista Dumny Gej2020.10.11 20:37
Dlaczego uważasz, że możesz normalnym ludziom narzucać jakieś dewiacje? Dlaczego uważasz, że możesz nauce narzucać swoje definicje? Nie ma żadnego powodu, żeby tolerować waszego homofobicznego zwyrodnienia tak z punktu widzenia społecznego, jak i prawnego.
Anonim2020.10.11 20:41
Bajania sodomitów nie są nauką, nikt nauce niczego nie narzuca, ponieważ nauka od zawsze uważa lgbt za dewiacje. Bez względu na szlochy i szantaż ze strony deprawatorów.
Polak Ateista Dumny Gej2020.10.11 20:44
Zaklinanie rzeczywistości przez homofobicznie zaburzonego jej nie zmieni. Nie pomoże nawet tupanie nóżkami piewcy katoideologicznych bredni niepogodzonego z faktami.
Anonim2020.10.11 20:46
Jak na ten moment to dewianci tupią podczas swoich kolorowo-brunatnych marszów.
Polak Ateista Dumny Gej2020.10.11 20:48
Jak na ten moment to zostałeś zaorany i sam też się zaorałeś brakiem jakiejkolwiek merytorycznej argumentacji :)
violencja2020.10.11 21:03
Nie zaorałeś go, przeczytaj teksty powyższe o piciu moczu i jedzeniu kału . Ochyda!
Polak Ateista Dumny Gej2020.10.11 21:10
Nie ma co czytać fantazji porąbanego degenerata. Anonimie.
Anonim2020.10.12 0:25
Nikt nie zauważa u ciebie ani śladu logicznej argumentacji. Potrafisz tylko strzelać focha i upierać się że homoseksualni zboczeńcy praktykują jednocześnie zoofilię.
czekista2020.10.11 20:53
Narzucac zboczenie zboczencowi? to tak, jak alkoholizm akoholikowi. Zboczeniec po prostu jest zboczencem jak alkoholik alkoholikiem.
któś2020.10.12 9:06
Dawniej antysemitą określano kogo, kto "nie lubi" żydów. Dziś mianem antysemity określany jest ten, kogo nie lubią żydzi. Homofobia to właśnie taki współczesny antysemityzm. Poza tym ... co ta za określenie. Homo - fobia, czyli choroba psychiczna, lęk przed ludźmi? Kogoś, kto to wymyślił, zdrowo porąbało. Albo zrobił to celowo, aby zdrowy, naturalny odruch obrzydzenia u zdrowych, normalnych ludzi określić jako chorobę, a sam homoseksualizm, taką swoistą "niepełnosprawność seksualną" jako chorobę nie traktować.
lgbt w skórcie2020.10.11 20:22
SODOMICI i ZWYROLE
Po 11 ....2020.10.11 20:31
Prawo i Sprawiedliwość?
Po 11 ...2020.10.11 19:57
Jest gorsza ideologia. Ideologia czary-mary. Ideologia ta wyrasta z katolicyzmu, dziedzicząc jego pseudonaukowość i zakłamanie. Oparta jest na pseudonaukowej, a nawet obłąkanej teorii beer, stworzonej dla zaspokajania pragnień i aspiracji biszkoptów. W tym celu teoria beer marginalizuje katolicyzm (obiektywną, prawdziwą, czyli naturalną religię) na rzecz czary-mary, imitacji religii, którą można sobie dowolnie przypisać. To właśnie teoria beer każe uznać za np. muzułmanina, kogoś kto się za takiego podaje.
Sodomia to nic nowoczesnego2020.10.11 19:57
To stare jak świat zboczenie, sprytnie wykorzystywane dla niszczenia narodów, społeczności, rodzin, człowieka. Ten wpis jest strzałem w dziesiątkę, a świadczą o tym wzmożone i bluzgi działania trollowni, a właściwie kilku stałych szumowin, którzy są już dokładnie namierzeni. Polecam bardzo ciekawy artykuł https://niezalezna.pl/39125-seks-w-sluzbie-rewolucji
Polak Ateista Dumny Gej2020.10.11 20:00
Znowu głupoty chrzanisz. Sodomia to jest w waszej katoideologii, a wg. słownika języka polskiego oznacza zoofilię nic więcej. Katoprawactwo jest głupsze niż ustawa przewiduje.
Anonim2020.10.11 20:13
chodzi ci o słownik redagowany przez homoseksualnych zboczeńców?
Polak Ateista Dumny Gej2020.10.11 20:26
Chodzi o SJPWN - obowiązujący w Polsce słownik języka polskiego.
Anonim2020.10.11 20:36
Czyli jednak mam rację. Trzeba być zboczeńcem, aby pisać takie bzdury. Dla wszystkich normalnych ludzi słowo Sodomia oznacza zboczenie homoseksualne, aż tu z szafy wychodzi jakiś dewiant i narzuca.
Polak Ateista Dumny Gej2020.10.11 20:40
Owszem masz rację ciebie SJPWN również obowiązuje. Dlatego masz rację opowiadasz bajki jakoby sodomia oznaczała coś więcej niż jest wskazane przez językoznawców.
Anonim2020.10.11 20:43
Słownik nikogo nie obowiązuje. Brednie pseudojęzykoznawców również.
Polak Ateista Dumny Gej2020.10.11 20:45
No ciebie niespecjalnie musi obowiązywać, gdyż najprawdopodobniej nadajesz z Rosji.
tak jak ty ...2020.10.12 16:43
kolego?
Anonim2020.10.11 20:21
W Sodomie Lot nie bronił zwierząt tylko swych gości przed tłumem zboczeńców którzy chcieli ich zerżnąć. To etymologia sodomii - plugawili się obcowaniem chłop z chłopem, a nie ze zwierzyną, o zoofili jest w innym kontekście. Zresztą tylko czekać jak zoofilia dołąćzy do lgbt z literką "Z", wszak jest lgbt plus
Polak Ateista Dumny Gej2020.10.11 20:29
Nie znasz nawet bajki, w którą wierzysz. Biblijna sodomia to grzech niegościnności. Tak jest, dla twojego bożka grzechem było nie wydanie przez Lota córek na zgwałcenie, a nie chęć zgwałcenia. Od razu widać, że bajeczka napisana przez nagrzanych winem hetero zboków.
Anonim2020.10.11 20:39
Dlaczego obrażasz homoseksualistów, upierając się nie wiadomo dlaczego, że są zoofilami? Zapewne często są, zgodnie z przysłowiem "aby życie miało smaczek, raz prosiaczek, raz chłopaczek", ale przecież nie zawsze tak jest.
Polak Ateista Dumny Gej2020.10.11 20:42
To pytanie kieruj do naprutych winem pastuchów, którzy wymyślali bajkę o sodomie.
Anonim2020.10.11 20:45
Kieruję do ciebie, bo to ty upierasz się, bez podstaw, że homoseksualiści to zoofile, a przecież sodomici nie są żadnymi zoofilami.
Polak Ateista Dumny Gej2020.10.11 20:50
Upieram się jedynie przy tym, że to językoznawcy mają rację, a nie zacietrzewiony katoprawacki ideolog.
Anonim2020.10.12 0:33
Dewianci seksualni nie mają racji, nawet, a może szczególnie wtedy, gdy są "językoznawcami". Taka sytuacja nazywa się konfliktem interesów i dewianta automatycznie wyklucza z grona ludzi, szczególnie ludzi nauki, a sprowadza do roli przestępcy - propagandysty na żołdzie zwyrodniałej sekty.
Wykresuj Grzesiu! Wykresuj!2020.10.11 19:39
!!!
Zawi2020.10.11 19:36
No proszę. Za marksistów homoseksualizm wyrastał z burżuazyjnego zepsucia a za frondystów, wyrasta z marksizmu. Nieśmiało przypomnę, że "ideologia LGBT" w Rosji, czy Korei Pn jest zwalczana intensywniej niz w katolickich krajach, zatem, to raczej nie marksizm stoi u jej podstaw. Natomiast z marksizm stoi u podstaw gender - całkiem innej ideologii, twierdzącej, że przyrodzona płeć nie powinna determinować roli społecznej, zwierzchności i szans tzw kariery zawodowej. Ta druga ideologia (skrytykowana m.in w Adhortacji), w Polsce przybrała inną nazwę: "to przecież oczywiste".
Anonim2020.10.11 19:47
Pierwsza parada sodomitów była w 1918 roku na placyu czerwonym. Zboczenia w komunizmie były zwalczane jak już zrobiły swoje, czyli zdemoralizowały i wykorzeniły moralność i religię. Tak było w rosji sowieckiej, za lenina ola kołlontaj propagowała rżniecie wszystkich z każdym bez względu na płeć. Pózniej stalin zabrał się za sodomitów, bo nie miał kto tyrać i tak oto pedałki skończyły albo z kulą we łbie, albo na wczasach na kołymie
Anonim2020.10.11 19:57
A w tej paradzie na Placu Czerwonym brał udział Kaligula. Poczytaj coś, zanim coś napiszesz.
Anonim2020.10.11 20:28
Wystarczy przypomnieć osobę Aleksandry Kołłontaj , tej od "seksu jak szklanka wody", oraz listy Zinowjewa do Lenina.
Zawi2020.10.11 20:00
Nie pierwsza a ostatnia i nie parada a raczej demonstracja. Radio Erwań wciaż nadaje? Pierwsza.... ho ho - to raczej prosze szukać w Biblii albo poczytać "Ucztę" Platona.
ZERRO2020.10.11 19:26
Ideologia gender istnieje w głowach niektórych duchownych i ma służyć do odwracania uwagi od przestępstw pedofilskich księży
Anonim2020.10.11 20:07
Chodzi ci o przestępstwa gejów-pedofilów?
Polak2020.10.11 19:24
Właściwie co z tych bredni ma udawać fakty?
Autor2020.10.11 19:31
Faktami są cytaty. Zgadzam się, że w przeważającym stopniu to brednie. Taka już jest ta ideologia. Przecież właśnie o tym piszę. Pozdrawiam.
Polak2020.10.12 7:48
Cytowanie bzdur nie sprawia że cytat nagle staje się faktem, ani tym bardziej prawdą.
Anonim2020.10.12 9:28
To że Ideologia LGBT to "bzdura" nie sprawia że nie istnieje. Ogólnie, cała lewackość to jedna wielka bzdura i bełkot, ale nie przeszkodziło to lewakom w wymordowaniu 1/4 ludności podbijanych krain.
Anonim2020.10.12 9:43
Faktycznie to najgłupsze nawet poglądy istnieją w głupich łbach lewackich ideologów, nie rób dziwki z logiki. Śmiesznie wyglądacie, jak robicie z siebie błaznów zaprzeczając oczywistościom.
Polak2020.10.12 13:12
https://mamadu.pl/148883,uczniowie-lgbt-o-nietolerancji-w-szkole-problemy-homoseksualnych-dzieci# - niech ci to ktoś poczyta i wyjaśni, bo widać że rozumienie prostego tekstu cię przerasta. Ale zidiocenie to typowy objaw sekciarstwa katolickiego, normalni do takich sekt nie należą.
Polak Ateista Dumny Gej2020.10.11 19:24
Nawet odbytnica dziadzia Grzegorza Strzemeckiego jest smaczniejsza od pisdy Dody!
Polak Ateista Dumny Gej2020.10.11 19:26
Słabo się starasz mnie podrabiać Zerro/Anonimie/Pedofilski Słowiczku.
Anonim2020.10.11 19:32
Proponuję, by nie zniżać się do pospolitego chamstwa.
rebeliant2020.10.11 19:17
Kto chce niech sam siebie pozbawia tożsamości. Oni są o 180 deg w stosunku do wolności, bo chcą na siłę innych poddawać odtożsamianiu, a sami pozostać w salonie. Wychodzi jak byk, że system kastowy utrzyma panów na szczycie piramidy pod warunkiem, że uformuje się rasę podludzi. Lewica/prawica to tylko slajdy z przezrocza.
Autor2020.10.11 19:02
Szanownym krytycznym komentatorom: mieetkowi, gumowej kaczce, Valencji, Ateiście Dumnemu Gejowi i im podobnym gratuluję intelektualnej głębi komentarzy, w sam raz na miarę gumowej kaczki. Pozdrawiam. Autor.
Polak Ateista Dumny Gej2020.10.11 19:08
Nie pozdrawiaj dziadzia nie jesteś w moim typie. Po prostu włącz myślenie, lekki rozpęd łbem o ścianę i może klepka wskoczy na swoje miejsce. Powodzenia!
Grzegorz II2020.10.11 20:07
Pozdrowienia dla Pana Grzegorza. Strasznie ich Pan ugryzł w tyłek, nie potrafią się odnieść do artykułu, to atakują personalnie. Jak w Erystyce Schopenhauera, ostatnia metoda wyjścia z twarzą w sporze, gdy żaden chwyt nie działa - zwyzywać lub wyśmiać rozmówce. Ale nawet to im nie wychodzi
TYLKO U NAS!2020.10.11 19:01
Głupoty o LGBT to rzeczywiście tylko na Frondzie. Jest weekend, jest zabawa.
Rjens2020.10.11 18:58
"Ideologom LGBT" chodzi zwyczajnie o to, żeby np. takie indywidua jak Nalaskowski nie mogły bezkarnie obrzucać obelgami i insynuacjami ludzi, którzy pracują, płacą podatki w naszym kraju, i chcą po prostu korzystać z takich samych praw jak heteroseksualna większość. Nie chcą być dyskryminowani przez różnego typu świeckie i duchowne szumowiny, które biorą ich na cel ciągłych ataków z powodu nienawiści i prymitywnej bigoterii. Koniec kropka. I nikt nikogo nie namawia ani nie zmusza, żeby zmienił orientację czy płeć.
Anonim2020.10.11 19:29
Masz rację, nikt nikogo nie namawia. Trudno masowe, zinstytucjonalizowane gwałcenie dzieci szkolnych nazwać namawianiem. Pobicia dzieci, prześladowanie, poniżanie, opluwanie ich tożsamości, wyszydzanie nie ma nic a nic wspólnego z namawianiem.
Anonim2020.10.11 19:55
Klerycy to już nie dzieci.
Anonim2020.10.11 20:22
piszę o 5-klasistach pobitych przez lesbijkę-nauczycielkę ciosami "z liścia", oplutych i poniżonych za odmowę malowania tęczy sodomitów.
Strzemecki jest z GaPola?2020.10.11 18:56
Hmmm…
olo2020.10.11 18:55
Boże miłosierny, myślałem że chociaż w katolicką niedzielę nie będzie LGBT na portalu katolickim. Ale gdzie tam, dzień bez LGBT na Frondzie to dzień stracony. Dlaczego Fronda ciągle mówi o tej nienaturalnej ideologii? Wygląda to fatalnie ,jakby ją nieświadomie promowali. "Nieważne jak mówią, ważne by mówili" - czy znacie ten cytat droga redakcjo Frondy?
Polak Ateista Dumny Gej2020.10.11 18:58
Bo bezlitosna prawda dla frondy jest taka, że nic innego nie ma klikalności, a religijno prawackie wypociny tutejszych "publicystów" spotykają się z ziewem publiczności. Gdyby nie LGBT to by "redakcji" nie starczyło nawet na waciki. Jedyne co im pozostało nawalać temat LGBT celem oburzania ludzi i wywoływania naparzanki w komentarzach. To jest ich jedyny "sukces" nic innego nie potrafią, do niczego innego się nie nadają.
Anonim2020.10.11 19:40
To prawda ten portal "katolicki" rzadko pisze o Jezusie, Bogu czy wierze katolickie. Ważniejsze o wiary katolickiej są: LGBT, ryży Tusk, Trzaskowski, masoni czy covid.
Polak Ateista Dumny Gej2020.10.11 20:14
Tak to jest portal katolicki i nie masz się co tego faktu wstydzić. Tak właśnie wygląda wasza ideologia od podszewki. Fronda to doskonałe źródło obnażania katoprawackiego zwyrodnienia.
a moze ...2020.10.12 16:48
... jest dokładnie odwrotnie ... tylko tu zboki, jak ty pokazują, kim naprawdę są ... nie pomyślałeś o tym, prawda? ... czemu mnie to nie dziwi ...
kalla2020.10.11 18:53
przypominam, że Bóg stworzył jednego człowieka Adama...a dopiero później z niego kobietę...i na tym opiera się GENDER, że powstajemy z 1 człowieka a płeć jest wartością względną, zależną od hormonów...a ideologia LGBT to ideologia ochrony ludzi innych mimo prześladowań ze str. religii
Anonim2020.10.12 0:26
Jakim prawem usiłujesz "chronić" dewiantów seksualnych?
Bzdury tylko na fronda.pl2020.10.11 18:52
!
mieetek2020.10.11 18:48
wypłaszcza się panie doktorze wirusologu ?
gumowa kaczka2020.10.11 18:47
głupoty na okrągło ,lgbt albo aborcja
Ja, Szatan2020.10.11 18:47
Instrukcja dla moich wiernych pachołków: „katolicka kretynizacja polski”, „Po 11…”, „Natalja Siwiec”, „Polak Ateista Dumny Gej” i wielu innych z tej samej szajki ----- 1. Ja sam nigdy nie odważę się bluźnić Tej, której Imienia nie zdołam wypowiedzieć, a która, zgodnie z wolą Boga, zmiażdży mi głowę. A tym bardziej nie odważę się bluźnić Jej Synowi. Więc róbcie to wy! ----- 2. Szukajcie niewygodnych dla Kościoła pojedynczych faktów, wyolbrzymiajcie je i hałaśliwie nagłaśniajcie; gdy takich nie ma – prowokujcie i stwarzajcie kłamliwe plotki, rozgłaszajcie je, i obłudnie rozdzierajcie szaty z oburzenia: „Co to się teraz dzieje w tym Kościele!…”. ----- 3. Nieliczne (a często naciągane) przypadki pedofilii wśród kleru rozciągajcie na CAŁY kler. Pozujcie na obrońców dzieci. 4. Udawajcie rozsądnych, racjonalnych i naukowych („Przecież mamy XXI wiek!”), ironizujcie („Co bierzesz?”, „Zmień lekarza!”), w ostateczności, z braku argumentów, przeklinajcie (tego chyba nie muszę was uczyć). ----- 5. Biblię przedstawiajcie zawsze jako naiwne bajki, Eucharystię jako „wafelek” bez znaczenia, Różaniec i inne praktyki religijne – jako prymitywne zabobony, Świętych jako demagogów i niezdiagnozowanych pomyleńców, ewidentne cuda – jako wymysły dla łatwowiernych, a wreszcie samo piekło – jako fikcję wymyśloną przez przebiegły kler dla straszenia i podporządkowania naiwnych prostaków. ----- Gdy już to wszystko zrealizujecie, to niektórzy wpadną na całą wieczność w moje sidła. A wtedy ja powiem im z satysfakcją: „Już za późno. Trzeba było słuchać księży!” (–) Szatan, „Non serviam”
Valencja2020.10.11 18:46
Bełkot - bełkot - bełkot i "blekotanie".
Polak Ateista Dumny Gej2020.10.11 18:35
Dziadzia Strzemecki znów nie poszukał na google definicji LGBT, bądź jeszcze gorzej - szukał i wciąż nie znalazł. Szukaj dziadzia dalej, zapytaj wnusia o pomoc przy obsłudze komputera/smartfona.
anonim2020.10.11 18:49
jeszcze nie było gogli jak kończyłem studia, a tam nas uczyli, że narzucanie komuś czegoś siłą, wbrew jego woli, przymusem, to ideoloogia. Uprzedzając, wiary katolickiej nikt ci siłą nie narzuca, do kościoła chodzisz albo nie, a że są procesje, święta itd to musisz się z tym pogodzić (dekokracja) bo od 966 roku jesteśmy narodom chrześcijańskim
Polak Ateista Dumny Gej2020.10.11 18:55
Ach ta ideologiczna matematyka, która narzuca dzieciom 2+2=4. Prawaki domagają się pełnego prawa do własnej matematyki, oni twierdzą, że 2+2=5 tak należy nauczać młodzież!
Anonim2020.10.12 5:42
Ach ta ideologiczna matematyka, która narzuca dzieciom 2+2=4. Lewicowcy i dewianci seksualni domagają się pełnego prawa do własnej matematyki, oni twierdzą, że 2+2=5 tak należy nauczać młodzież! A co gorsza, pouczają dzieci że muszą wyrażać świadomą zgodę na seks pedofilom, a co jeszcze gorsze, że dewianci to norma.
Europa = Germania !2020.10.11 18:35
Nie istnieje to wasza polska to tylko zadłużony bez przemysłu z bieda obszar na którym na razie jesteście jeszcze trochę , który w połowie wróci do Niemiec -pomorze mazury Śląsk wielkopolska a resztę zajmą Ukraińcy izraelici - żydzi bądź Rosjanie a wasze miejsce będzie w Afryce bądź na Arktyce a LGBT zniszczy wasz kościół .
tak tak, oczywiście2020.10.11 18:39
.... a powidło i pieniądze trzymasz w skarpetach
Schmutziger Juden, ich heiße Rudolf Höss.2020.10.11 18:42
Ich habe eine Überraschung für dich. Mein Konzentrationslager ist offen für Sie.
Jacek2020.10.11 18:34
Komunizm to PUSZKA PANDORY, CLOACA MAXIMA, TO ODBYT ŚWIATA RODZĄCY ZŁO, NIC WIĘC DZIWNEGO ŻE WZBUDZA TAKIE ZAINTERESOWANIE WŚRÓD PEDAŁÓW
A gdzie wykresy?2020.10.11 18:06
Bez wykresów mnie nie przekonasz, Grzesiu.
Anonim2020.10.12 5:44
Masz rację, osobnika tak głupiego, że uważa dewiacje za normalność, nic nie przekona.