16.09.16, 12:30

USA da Izraelowi 3,8 miliarda dolarów rocznie na armię

W środę w Waszyngtonie doszło do podpisania rekordowej w dziejach USA umowy finansowej, dotyczącej pomocy militarnej innemu państwu. Rząd Stanów Zjednoczonych zobowiązał się do wypłaty Izraelowi 3,8 miliarda dolarów rocznie na zbrojenia. Umowa została zawarta na okres 10 lat.

Stany Zjednoczone wspierają Izrael finansowo i militarnie od wielu lat, z uwagi na toczące się konflikty z Palestyńczykami i państwami sąsiadującymi. Aktualna umowa, obowiązująca do 2018 roku opiewa na kwotę 3,1 miliarda dolarów rocznie.

Nowe porozumienie zawiera postanowienia mówiące o tym, że rząd w Izraelu nie będzie mógł uzyskiwać dodatkowej pomocy od amerykańskiego Kongresu.  Ponadto znaczna część tej dotacji będzie przeznaczana na zakupy uzbrojenia od producentów amerykańskich. Zakupy w rodzimym przemyśle militarnym Izraela z kwoty 3,8 miliarda USD będą stopniowo ograniczane aż do momentu, w którym cała ta suma będzie trafiać do amerykańskich koncernów zbrojeniowych. 

Podpisane w środę porozumienie określane jest jako „największego zobowiązania bilateralnej pomocy militarnej w historii Stanów Zjednoczonych”.  Negocjacje umowy trwały 10 miesięcy.

Warto przy tym zaznaczyć, że Polska jako kraj „frontowy” NATO na tak poważne wsparcie największego swojego sojusznika liczyć nie może.

LDD, Źródło: tvp.info