13.08.18, 14:59Jakub Szymczuk, Prezydent.pl

Ustawa ws. użytkowania wieczystego podpisana

Przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów, na których stoją budynki mieszkalne - we współwłasność tych terenów - to cel ustawy, którą w dniu dzisiejszym podpisał prezydent Andrzej Duda. Ustawa zakłada, że takie przekształcenie zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

Osoby, które staną się z mocy prawa właścicielami gruntów, będą zobowiązane do uiszczenia należności za nabycie prawa własności w formie corocznej opłaty przez 20 lat. Wysokość opłaty rocznej za przekształcenie będzie odpowiadała wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, obowiązującej w dniu przekształcenia.

Dla tych, którzy postanowią zapłacić całą 20-letnią sumę jednorazowo w pierwszym roku, bonifikata będzie wynosiła 60 proc., a w kolejnych latach będzie obniżana o 10 proc. Taka bonifikata na gruntach samorządowych w użytkowaniu wieczystym będzie ustalana przez radę gminy lub powiatu.

Ustawa ma wejść w życie 30 dni po ogłoszeniu.

mor/niezalezna.pl/fronda.pl