18.02.19, 13:45

Uwaga! Trybunał w Strasburgu uderza w prawa rodziców!!!

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu podważył jedno z podstawowych praw rodziców. Według ETPC ograniczenie praw rodzicielskich małżeństwa z Niemiec, które postanowiło o nauczaniu domowym swoich dzieci, nie narusza prawa do poszanowania życia rodzinnego i wychowania dzieci zgodnie z przekonaniami rodziców. Zdaniem Instytutu Ordo Iuris orzeczenie to jest sprzeczne z Europejską Konwencją Praw Człowieka.  

Sprawa dotyczyła małżeństwa Petry i Dirka Wunderlichów, rodziców czwórki dzieci. W 2012 roku sąd rodzinny w Darmstadt odebrał małżonkom niektóre prawa rodzicielskie - do decydowania o miejscu pobytu dziecka, do decydowania o sprawach szkolnych oraz do występowania w imieniu dzieci przed organami władzy publicznej. Przyczyną ograniczenia władzy rodzicielskiej było nauczanie dzieci w domu (tzw. homeschooling).

Rodzice złożyli odwołanie od postanowienia sądu rodzinnego, które zostało jednak oddalone przez sąd apelacyjny we Frankfurcie nad Menem (udało im się jedynie wywalczyć prawo do decydowania o miejscu pobytu dzieci w okresie wakacyjnym). Następnie złożyli skargę do Federalnego Trybunału Konstytucyjnego w Karlsruhe, który odmówił przyjęcia jej do rozpoznania bez jakiegokolwiek uzasadnienia.

Pod koniec sierpnia 2013 r. Jugendamt odizolował dzieci od rodziców, aby umożliwić zakwalifikowanie ich do odpowiedniej klasy szkolnej. Stało się to wbrew woli rodziców jak i małoletnich. Dzieci zostały w asyście policji wyprowadzone z domu rodzinnego oraz przeniesione do domu dziecka, gdzie spędziły trzy tygodnie. Po tym okresie potwierdziło się, że poziom wykształcenia dzieci jest zadowalający.

Rodzice pod  naciskiem Jugendamtu posłali dzieci do szkoły, ale pod koniec roku szkolnego ponownie wrócili do nauczania domowego. W 2014 roku kuratorium oświatowe wytoczyło skargę karną przeciwko małżeństwu za naruszenie obowiązku szkolnego. Jednocześnie sąd apelacyjny we Frankfurcie nad Menem przywrócił rodzicom prawo do decydowania o miejscu pobytu dzieci. Rodzice złożyli skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, w której zarzucili niemieckim władzom naruszenie ich prawa do poszanowania życia rodzinnego, zagwarantowanego w art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Instytut Ordo Iuris przesłał Trybunałowi w Strasburgu opinię amicus curiae, w której wskazał m.in. na zagwarantowane w art. 2 Protokołu nr 1 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka prawo rodziców do zapewnienia ich dzieciom edukacji i nauczania zgodnego z ich religijnymi i filozoficznymi przekonaniami. W ocenie Ordo Iuris prawo to obejmuje również prawo do tzw. homeschoolingu – czyli do rezygnacji z posyłania dziecka do szkoły i nauczanie dziecka bezpośrednio przez rodziców w domu.

„Wyrok Trybunału w tej sprawie idzie na przekór naturalnemu prawu rodziców do decydowania o formie edukacji ich dzieci, zagwarantowanemu w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Niestety, ostatnie orzeczenie wpisuje się w dotychczasową, niekorzystną dla rodzin linię orzeczniczą, zgodnie z którą państwa mogą swobodnie decydować o zakresie obowiązku szkolnego, w tym również wprowadzić całkowity zakaz tzw. homeschoolingu. Pozostaje jednak mieć nadzieję, że państwo Wunderlichowie złożą odwołanie do Wielkiej Izby Trybunału, która będzie mogła przełamać dotychczasowe orzecznictwo” – powiedziała Rozalia Kielmans-Ratyńska, Dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Instytutu Ordo Iuris

W myśl niemieckiego prawa tzw. homeschooling stanowi wykroczenie administracyjne zagrożone karą grzywny oraz przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do 6 miesięcy. Niemcy są jednym z nielicznych państw europejskich, w których nauczanie domowe jest bezwzględnie zakazane.

Instytut na rzecz Kultury Prawnej ,,Ordo Iuris''

Komentarze

ZERR02019.02.18 15:24
Muszą przyjechać do Polski
matis892019.02.18 15:22
Lewakoateiści i ich kumnistyczny wielki brat. Lewusy i zboki odwalcie się od dzieci i rodzin. To jakiś chory, anty ludzki lewackoateistyczny terroryzm ideologiczny.
Bardd2019.02.18 15:31
Tak jest! Odwalcie sie od dzieci. Oddajcie je ksiezom!
Quec.2019.02.18 15:46
A jezdeś ksiąc co? Tak jak i ten wyżej z penisem w smole moczonym! Przeklęty jezdeś już na ziemi!
Quec.2019.02.18 14:17
Trybunał w Strasburgu, to taki duży Pierd...ny Dumny Ateista Gey. Dużoooo większy od tego "występującego" na fronda. Ten stą to taki mały wypierdek mamuci uformowany ideą ewolucji samego Darwina. Taki wypierdek był długo jakby uśpiony, niby w letargu. Pobudzony, daje popis niesamowitej dzikości przeciw ludowi stworzonemu przez BOGA.
anonim2019.02.18 14:29
skończysz w psychiatryku kanalio
Quec.2019.02.18 15:43
Diabełku, nawet schowany za nick'iem to smółka śmierdzi. Twoje prochy. Tam masz już miejsce. tam gdzie Boga nie zobaczysz, tam będziesz wyć- tamten jest w psychiatryku i ma się dobrze a ja tylko smoła i ogień. Cooo? Milcz Szatanie!