24.02.21, 14:41fot. centrym życia i rodziny

W obronie życia Polaków za granicą. Memorandum Ordo Iuris dla rządu RP

Sprawa pana Sławomira – Polaka, który w brytyjskim szpitalu został odłączony od pożywienia i nawadniania, unaoczniła coraz wyraźniejszą potrzebę ochrony życia i zdrowia naszych rodaków za granicą. Sytuacja ta pokazuje konieczność podjęcia przez Rzeczpospolitą działań w celu ochrony praw przysługujących Polakom w innych państwach. W związku z tym, Instytut Ordo Iuris przygotował Memorandum w sprawie mechanizmu transgranicznej ochrony życia i zdrowia człowieka. Dokument skierowany do polskiego rządu zawiera zespół wskazań w zakresie możliwej aktywności właściwych organów państwa polskiego na polu krajowym, unijnym i międzynarodowym.

PRZECZYTAJ MEMORANDUM - LINK

W Memorandum jest mowa o stworzeniu mechanizmu ochrony obywatela Polski jak i człowieka niebędącego obywatelem, ale podlegającego ochronie prawa Rzeczypospolitej Polskiej (jak np. dziecko nienarodzone) poza granicami kraju.  Dotyczy to sytuacji zagrożenia eutanazją lub innymi praktykami polegającymi na zaniechaniu terapii lub udzielania pomocy medycznej bądź świadczeń towarzyszących (np. odżywianie), a także zagrożenia innymi procedurami medycznymi, których celem miałoby być ustanie funkcji życiowych pacjenta.

Realizacja założeń może nastąpić poprzez ustanowienie na gruncie prawa unijnego czy też międzynarodowego reguł kolizyjnych (tj. reguł wskazujących prawo państwa, które ma być stosowane) podkreślających konieczność zastosowania w danym przypadku prawa państwa wysyłającego. Inną możliwością jest ustanowienie szeregu norm merytorycznych, na poziomie prawa unijnego lub międzynarodowego, wskazujących na określoną rolę i zadania konsula państwa wysyłającego w państwie trzecim. Pierwsze rozwiązanie jawi się jako prostsze, jeżeli chodzi o negocjacje z innymi państwami, jednak wymaga w pierwszej kolejności przejrzystego uregulowania wymienionych wcześniej zagadnień w prawie polskim, w zgodzie z konstytucyjną zasadą ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Zasady proponowane w Memorandum jawią się nie tylko jako logiczne, ale również humanitarne i zgodne z fundamentalnymi prawami człowieka. Różny standard ochrony życia w wielu krajach, również wśród naszych partnerów w Unii Europejskiej, w tym w szczególności dopuszczanie w niektórych krajach eutanazji, wymagać powinno od państwa polskiego podjęcia wysiłku na rzecz ustanowienia reguł zapewniających skuteczną realizację zasad obowiązujących w polskim porządku prawnym, również na forum ponadkrajowym. W przeciwnym razie w wielu przypadkach de facto zniweczona może zostać zasada ochrony życia ustanowiona w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej" – komentuje radca prawny dr Rafał J. Kruszyński, LL.M.

 

mp/ordoiursi.pl

Komentarze

­ ­ ­2021.02.24 16:56
W Jeleniej Górze zanotowano dzisiaj ponad 21°C.
Jenny2021.02.24 15:46
Ordo Iuris to sekta,ktora zostala zdelegalizowana w wielu krajach,dlaczego to gowno sie panoszy w Polsce?
Grizzly2021.02.24 16:37
Bierz swojego araba i won z Polski.Won od Ordo Iuris!
Grizzly2021.02.24 16:39
Bo ordo juris to agenci Putina.
24 Feb 212021.02.24 15:43
Dlaczego jeszcze żaden uczony prawak nie napisał, że skoro za oknem ma 20 stopni, to globalne ocieplenie istnieje?
"jak i człowieka niebędącego obywatelem"2021.02.24 15:22
Sami już się płodziarze gubicie w meandrach waszej własnej ideologii.
Gaja Kodek2021.02.24 15:03
polskie obywatelstwo zarodkom i sprawa załatwiona. Lekarz robiący w Czechach aborcję nie odważy się zabić polskiego obywatela.
Jenny2021.02.24 17:19
Jeszcze paszport dyplomatyczny dla kazdego zarodka
Pisze2021.02.24 15:01
się o eutanazji, myśli się o aborcji.
AAAtomek2021.02.24 14:50
Ordo Soviet chce stworzyć prawo, żeby Polki nie mogły wyjeżdzać z Polski do innych państw celem przeprowadzenia zabiegu aborcji? :D
Tasman2021.02.24 14:50
Gdyby ktoś się nie zorientował. Cały ten bełkot służy tylko jednemu - zlikwidować turystykę aborcyjną.
AAAtomek2021.02.24 14:48
"Art. 34. Obywatelstwo polskie nabywa się przez URODZENIE z rodziców będących obywatelami polskimi." ___ W konstytucji nie ma nic o płodach i ochronie nienarodzonych obywateli, szanowni państwo Ordo Soviet.
Po 11 ...2021.02.24 18:44
Lewak nazywa prawicową organizację , sowietcką . To trzeba być zrąbanym .