05.01.21, 20:45Fot. screenshot - YouTube (BBC News)

W Wlk. Brytanii od początku pandemii nie było jeszcze tak źle

W Wielkiej Brytanii odnotowano największą liczbę dobowego przyrostu zakażeń koronawirusem od początku pandemii. Ostatniej doby na Wyspach potwierdzono ponad 60 tys. zakażeń. Z powodu COVID-19 zmarło 830 osób.

Decyzją premiera Borisa Johnsona w Anglii wprowadzono kolejny lockdown w związku z wykryciem nowej mutacji koronawirusa. Decyzja została ogłoszona wczoraj wieczorem. Przywrócono m.in. zakaz wychodzenia z domów poza wyszczególnionymi przypadkami. Lockdown ogłosiła wczoraj również szefowa rządu Szkocji, Nicola Sturgeon. W Walii został wprowadzony już pod koniec grudnia.

W odpowiedzi na sytuację w Wielkiej Brytanii polscy rządzący zdecydowali się na wprowadzenie od czwartku do 13 stycznia zakazu lądowania na terytorium Rzeczpospolitej samolotów z lotnisk położonych na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Zapis ten znalazł się w rozporządzeniu Rady Ministrów opublikowanym dziś w Dzienniku Ustaw.

kak/Radio Zet, PAP

Komentarze

Już jutro Kościół2021.01.6 2:31
obchodzi uroczystość Objawienia Pańskiego Pokłon Mędrców ze Wschodu złożony Dziecięciu Jezus, opisywany w Ewangelii przez św. Mateusza (Mt 2, 1-12), symbolizuje pokłon świata pogan, wszystkich ludzi, którzy klękają przed Bogiem Wcielonym. To jedno z najstarszych świąt w Kościele. Trzej królowie być może byli astrologami, którzy ujrzeli gwiazdę - znak narodzin Króla. Jednak pozostanie tajemnicą, w jaki sposób stała się ona dla nich czytelnym znakiem, który wyprowadził ich w daleką i niebezpieczną podróż do Jerozolimy. Herod, podejmując ich, dowiaduje się o celu podróży. Podejrzewa, że narodził się rywal. Na podstawie proroctwa w księdze Micheasza (Mi 5, 1) kapłani jako miejsce narodzenia Mesjasza wymieniają Betlejem. Tam wyruszają Mędrcy. Odnajdując Dziecię Jezus, ofiarowują Mu swe dary. Otrzymawszy we śnie wskazówkę, aby nie wracali do Heroda, udają się do swoich krajów inną drogą. Uroczystość Objawienia Pańskiego należy do pierwszych, które uświęcił Kościół. Na Wschodzie pierwsze jej ślady spotykamy już w III w. Tego właśnie dnia obchodził Kościół grecki święto Bożego Narodzenia, ale w treści znacznie poszerzonej: jako uroczystość Epifanii, czyli zjawienia się Boga na ziemi w tajemnicy wcielenia. Na Zachodzie uroczystość Objawienia Pańskiego datuje się od końca IV w. (oddzielnie od Bożego Narodzenia). W Trzech Magach pierwotny Kościół widzi siebie, świat pogański, całą rodzinę ludzką, wśród której zjawił się Chrystus, a która w swoich przedstawicielach przychodzi z krańców świata złożyć Mu pokłon. Uniwersalność zbawienia akcentują także: sama nazwa święta, jego wysoka ranga i wszystkie teksty liturgii dzisiejszego dnia. Ewangelista nie pisze o królach, ale o Magach. Ze słowem tym dość często spotykamy się w Starym Testamencie (Kpł 19, 21; 20, 6; 2 Krn 33, 6; Dn 1, 20; 2, 2. 10. 27; 4, 4; 5, 7. 11). Oznaczano tym wyrażeniem astrologów. Herodot, historyk grecki, przez Magów rozumie szczep irański. Ksantos, Kermodoros i Arystoteles przez Magów rozumieją uczniów Zaratustry.
c.d2021.01.6 2:32
c.d 2021.01.5 20:28 Św. Mateusz krainę Magów nazywa ogólnym mianem Wschód. Za czasów Chrystusa Pana przez Wschód rozumiano cały obszar na wschód od rzeki Jordanu - a więc Arabię, Babilonię, Persję. Legenda, że jeden z Magów pochodził z murzyńskiej Afryki, wywodzi się zapewne z proroctwa Psalmu 71: "Królowie Tarszisz i wysp przyniosą dary. Królowie Szeby i Saby złożą daninę. I oddadzą Mu pokłon wszyscy królowie... Przeto będzie żył i dadzą Mu złoto z Saby". Przez królestwo Szeby rozumiano Abisynię (dawna nazwa Etiopii). Na podstawie tego tekstu powstała także tradycja, że Magowie byli królami. Tak ich też powszechnie przedstawia ikonografia. Prorok Izajasz nie pisze wprost o królach, którzy mają przybyć do Mesjasza, ale przytacza dary, jakie Mu mają złożyć: "Zaleje cię mnogość wielbłądów, dromadery z Madianu i Efy. Wszyscy oni przybędą ze Saby, ofiarują złoto i kadzidło" (Iz 60, 6). Kadzidło i mirra były wówczas na wagę złota. Należały bowiem do najkosztowniejszych darów. Św. Mateusz nie podaje także liczby Magów. Malowidła w katakumbach rzymskich z wieku II i III pokazują ich dwóch, czterech lub sześciu. U Syryjczyków i Ormian występuje ich nawet dwunastu. Przeważa jednak w tradycji Kościoła stanowczo liczba trzy ze względu na opis, że złożyli trzy dary. Tę liczbę np. spotykamy we wspaniałej mozaice w bazylice św. Apolinarego w Rawennie z wieku VI. Także Orygenes podaje tę liczbę jako pierwszy wśród pisarzy chrześcijańskich. Dopiero od wieku VIII pojawiają się imiona Trzech Magów: Kacper, Melchior i Baltazar. Są one zupełnie dowolne, nie potwierdzone niczym.
KaitlinBegay2021.01.6 0:20
Google płaci teraz od 17488 USD do 23500 USD miesięcznie za pracę online w domu. Dołączyłem do tej pracy 2 miesiące temu i zarobiłem 21540 $ w pierwszym miesiącu na tej pracy. Mogę powiedzieć, że moje życie zmieniło się - całkowicie na lepsze! Sprawdź, co robię........... workreviews10.com
ryszard2021.01.5 21:53
Zasady dziedziczenia następują wg określonych powtarzalnych i doskonale znanych nauce reguł. Tak jest z wyjątkiem niestety wirusów. U tego gatunku jest to proces przypadkowy i jest w związku z tym nieprzewidywalny Klucz dziedziczenia kodu genetycznego w przypadku wirusów, pozostaje więc, problemem którego nauka nie jest w stanie poznać. Działając samoistnie natura ma zawsze tendencje wracania do równowagi. Przez tysiące lat potrafiła więc radzić sobie z zagrożeniem życia na Ziemi przez wirusy. Jeśli covid 19 powstał w sposób naturalny poradzi sobie i z nim. Straty oczywiście będą (i są nieuniknione, choć przy ludzkiej pomocy mogą być minimalizowane). Jeśli jednak jest to zupełnie nowa odmiana wirusa stworzona sztucznie przez człowieka, to natura "głupieje" i długo jeszcze się go "nie nauczy". Człowiek jest w prawdzie w stanie tworzyć szczepionkę, tyle tylko że czas powstawania nowych mutacji (o innej strukturze DNA) może być krótszy od czasu przygotowywania kolejnych szczepionek. Wtedy skazani będziemy na powolne wymieranie do poziomu kiedy rzadkość zaludnienia powstrzyma namnażanie wirusa i świat zacznie się od nowa. jeśli
Anonim2021.01.5 21:49
W 52. tygodniu 2020 r. Nie stwierdzono statystycznie istotnej nadwyżki śmiertelności z jakiejkolwiek przyczyny do tygodnia zgonuzaobserwowano ogólnie w Anglii za pomocą algorytmu EuroMOMO. W zdecentralizowanymnie stwierdzono statystycznie istotnej nadmiernej śmiertelności z jakiejkolwiek przyczyny we wszystkich grupach wiekowychzaobserwowano dla Walii w 52. tygodniu. Te dane należy interpretować z ostrożnością ze względu naopóźnienia w raportowaniu w okresie świątecznym.
Anonim2021.01.5 21:52
W 51. tygodniu 2020 r. W Anglii i Walii zarejestrowano około 13011 zgonów z dowolnej przyczyny(źródło: Office for National Statistics). Jest to podobne do szacowanej liczby 12 292 zgonówrejestracje w tygodniu 50 2020.. W 52. tygodniu 2020 r. W Anglii nie stwierdzono statystycznie istotnej nadwyżki śmiertelności o tydzień zgonu powyżejpróg 2 z-score był postrzegany ogólnie, według grup wiekowych i podkrajowych (wszystkie grupy wiekowe)
Anonim2021.01.5 21:55
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/948526/Weekly_report_mortality__w53.pdf
Już jutro Kościół2021.01.5 21:36
obchodzi uroczystość Objawienia Pańskiego. Pokłon Mędrców ze Wschodu złożony Dziecięciu Jezus, opisywany w Ewangelii przez św. Mateusza (Mt 2, 1-12), symbolizuje pokłon świata pogan, wszystkich ludzi, którzy klękają przed Bogiem Wcielonym. To jedno z najstarszych świąt w Kościele. Trzej królowie być może byli astrologami, którzy ujrzeli gwiazdę - znak narodzin Króla. Jednak pozostanie tajemnicą, w jaki sposób stała się ona dla nich czytelnym znakiem, który wyprowadził ich w daleką i niebezpieczną podróż do Jerozolimy. Herod, podejmując ich, dowiaduje się o celu podróży. Podejrzewa, że narodził się rywal. Na podstawie proroctwa w księdze Micheasza (Mi 5, 1) kapłani jako miejsce narodzenia Mesjasza wymieniają Betlejem. Tam wyruszają Mędrcy. Odnajdując Dziecię Jezus, ofiarowują Mu swe dary. Otrzymawszy we śnie wskazówkę, aby nie wracali do Heroda, udają się do swoich krajów inną drogą. Uroczystość Objawienia Pańskiego należy do pierwszych, które uświęcił Kościół. Na Wschodzie pierwsze jej ślady spotykamy już w III w. Tego właśnie dnia obchodził Kościół grecki święto Bożego Narodzenia, ale w treści znacznie poszerzonej: jako uroczystość Epifanii, czyli zjawienia się Boga na ziemi w tajemnicy wcielenia. Na Zachodzie uroczystość Objawienia Pańskiego datuje się od końca IV w. (oddzielnie od Bożego Narodzenia). W Trzech Magach pierwotny Kościół widzi siebie, świat pogański, całą rodzinę ludzką, wśród której zjawił się Chrystus, a która w swoich przedstawicielach przychodzi z krańców świata złożyć Mu pokłon. Uniwersalność zbawienia akcentują także: sama nazwa święta, jego wysoka ranga i wszystkie teksty liturgii dzisiejszego dnia.
c.d.2021.01.5 21:37
Ewangelista nie pisze o królach, ale o Magach. Ze słowem tym dość często spotykamy się w Starym Testamencie (Kpł 19, 21; 20, 6; 2 Krn 33, 6; Dn 1, 20; 2, 2. 10. 27; 4, 4; 5, 7. 11). Oznaczano tym wyrażeniem astrologów. Herodot, historyk grecki, przez Magów rozumie szczep irański. Ksantos, Kermodoros i Arystoteles przez Magów rozumieją uczniów Zaratustry. Św. Mateusz krainę Magów nazywa ogólnym mianem Wschód. Za czasów Chrystusa Pana przez Wschód rozumiano cały obszar na wschód od rzeki Jordanu - a więc Arabię, Babilonię, Persję. Legenda, że jeden z Magów pochodził z murzyńskiej Afryki, wywodzi się zapewne z proroctwa Psalmu 71: "Królowie Tarszisz i wysp przyniosą dary. Królowie Szeby i Saby złożą daninę. I oddadzą Mu pokłon wszyscy królowie... Przeto będzie żył i dadzą Mu złoto z Saby". Przez królestwo Szeby rozumiano Abisynię (dawna nazwa Etiopii). Na podstawie tego tekstu powstała także tradycja, że Magowie byli królami. Tak ich też powszechnie przedstawia ikonografia. Prorok Izajasz nie pisze wprost o królach, którzy mają przybyć do Mesjasza, ale przytacza dary, jakie Mu mają złożyć: "Zaleje cię mnogość wielbłądów, dromadery z Madianu i Efy. Wszyscy oni przybędą ze Saby, ofiarują złoto i kadzidło" (Iz 60, 6). Kadzidło i mirra były wówczas na wagę złota. Należały bowiem do najkosztowniejszych darów. Św. Mateusz nie podaje także liczby Magów. Malowidła w katakumbach rzymskich z wieku II i III pokazują ich dwóch, czterech lub sześciu. U Syryjczyków i Ormian występuje ich nawet dwunastu. Przeważa jednak w tradycji Kościoła stanowczo liczba trzy ze względu na opis, że złożyli trzy dary. Tę liczbę np. spotykamy we wspaniałej mozaice w bazylice św. Apolinarego w Rawennie z wieku VI. Także Orygenes podaje tę liczbę jako pierwszy wśród pisarzy chrześcijańskich. Dopiero od wieku VIII pojawiają się imiona Trzech Magów: Kacper, Melchior i Baltazar. Są one zupełnie dowolne, nie potwierdzone niczym.
Bianka2021.01.5 21:29
DLACZEGO NIE MA ANI SŁOWA O LEKARSTWIE O NAZWIE AMANTADYNA, KTÓRA JEST SKUTECZNYM LEKARSTWEM WG DR BODNARA Z PRZEMYŚLA, KTÓRY OD MARCA LECZY CHORYCH NA COVID TYM LEKIEM???!!! TYMCZASEM LUDZIE WCIĄŻ UMIERAJĄ!!!!
KaitlinBegay2021.01.5 21:23
Google płaci teraz od 17488 USD do 23500 USD miesięcznie za pracę online w domu. Dołączyłem do tej pracy 2 miesiące temu i zarobiłem 21540 $ w pierwszym miesiącu na tej pracy. Mogę powiedzieć, że moje życie zmieniło się - całkowicie na lepsze! Sprawdź, co robię..... smartlife3.com
Skrzypek na dachu2021.01.5 20:59
Nie ma w Anglii zadnej grypy , a szpitale swieca pustkami . Chyba to jakas sciema aby podatki zwiekszyc . Skrajnie lewicowe zwiazki zawodowe sluzby zdrowia i nauczyciele nie chca pracowac jak te same wyplate dostaja jak siedza w domu . Boris to baran zaspany znowu oszukany przez klamczuchow doradcow .