09.05.21, 09:11Św. ojciec Pio z Pietrelciny, stygmatyk

Wielka modlitwa Ojca Pio o nawrócenie pogan i grzeszników

Pokornie proszę Cię, Panie, abyś ze względu na Twoją dobroć i miłosierdzie powstrzymał gromy Twego gniewu na nieszczęsnych grzeszników i udzielił im łaski nawrócenia i pokuty. Ty, Panie, przez Autora "Pieśni nad Pieśniami" powiedziałeś, że "jak śmierć potężna jest miłość" (Pnp 8, 6), dlatego z całym żarem proszę Cię: spojrzyj okiem niewypowiedzianej dobroci na tych braci i siostry, pociągnij ich ku sobie i złącz nierozerwalnymi więzami miłości.

O Panie, niechaj znowu powstaną ci, którzy prawdziwie umarli. Ty, który swoim potężnym głosem wyprowadziłeś z grobu śmierci Łazarza, zawołaj na nich mocnym i potężnym głosem i przywróć im życie. Spraw, by na Twoje słowo porzucili swoje grzechy i mogli wraz ze wszystkimi odkupionymi sławić bogactwa Twego miłosierdzia…

Ty sam, Panie, wiesz, jak wciąż wielu żyje z dala od Ciebie, źródła wody żywej; jak wciąż sprawdzają się Twe słowa, że "żniwo jest wielkie, a robotników mało", że już jest dojrzałe żniwo na polu Kościoła! Oby ono nie zmarnowało się z powodu braku robotników! Oby nie zagarnęli go emisariusze szatana, którzy są tak aktywni! Nie dopuść do tego, o najsłodszy Boże, ale okaż swą litość i wejrzyj na nędzę oraz potrzeby duchowe współczesnych ludzi, i odpuść grzesznikom winy, i wprowadź ich na drogi sprawiedliwości i pokoju, prowadzące do Twego królestwa życia i nieśmiertelności. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.

Komentarze

Izydor Oracz2021.05.9 12:03
Módlmy się o nawrócenie onanistów! Niech Wszechmogący oświeci ich, że marnopłcenie jest czyniem niegodnym. W 1 cm sześć jest więcej plemników niż ofiar bąby atmowej zrzuconej na Nagasaki i Fukuszimę razem wziętych!
kiedyś ojciec Pio2021.05.9 11:51
teraz już tylko Pio 😎
Onanizm bez granic2021.05.9 12:24
Teraz jest tylko "Ociec pijom"
Merytorycznie Antychrystowi2021.05.9 10:04
Jak przychodzisz do boga jako stworzenie to przychodzisz po podtrzymanie stworzenia - wmawianie miłości jest kłamstwem Jezusa. Ważniejsze dla mnie jest oddychanie niż Bóg.
Onanizm bez granic2021.05.9 12:27
Rzekł Słowacki do boga: "Smutno mi boże". A Bóg mu odpowiedział "I mjenja toże"
OdrosłyMuBąblePoKeczupieSmarowaneMusztardą2021.05.9 10:01
Klero-pasożyt Pio. Patron oszustów produkujących trefny keczup, majonez, musztardę i ćwikłę z chrzanem.
Anonim2021.05.9 9:47
Módlmy się także za Żydów wiarołomnych, aby Bóg i Pan nasz zdarł zasłonę z ich serc, iżby i oni poznali Jezusa Chrystusa Pana naszego. Wszechmogący wiekuisty Boże, który od miłosierdzia twego nawet Żydów wiarołomnych nie odrzucisz; wysłuchaj modły nasze za ten lud zaślepiony, aby wreszcie, poznawszy światło prawdy, którym jest Chrystus, z ciemności swoich został wybawiony. Przez tegoż Pana Jezusa Chrystusa. Amen.
Anonim2021.05.9 9:44
Niezwykła wizja księdza z Kolumbii podczas Mszy ! ........... https://www.youtube.com/watch?v=Ym5EepZmzC8
A co z nawróceniem kłamców i oszustów?2021.05.9 9:15
j.w.