28.12.16, 07:50Fot. Pixabay

Wrocław: Powstało muzeum teatru

We Wrocławiu powstało Muzeum Teatru. Choć miało zostać otwarte jesienią, termin przesunięto między innymi ze względu na opóźnienia w wypłacie środków europejskich, za które będą zakupione specjalne instalacje multimedialne. Dzięki nim będzie można - między innymi - prześledzić życie i twórczość Henryka Tomaszewskiego, założyciela i dyrektora Wrocławskiego Teatru Pantomimy oraz twórcy tzw. "teatru ruchu", uznawanego za jednego z największych artystów teatru światowego drugiej połowy XX wieku.

Dr Maciej Łagiewski, dyrektor Muzeum Miejskiego we Wrocławiu, zwraca szczególną uwagę na sklepienie budynku, w którym znajdują się ekspozycje. Od lat 30-tych sala nie była publicznie pokazywana. Kilka lat temu usunięto strop i ukazało się sklepienie, zdobione kasetonami, które odrestaurowano.

Muzeum Teatru zostanie otwarte na początku 2017 roku w dawnym skrzydle Pałacu Królewskiego, gdzie kiedyś mieściła się kuchnia. W budynku znajdzie się atelier Stefana Arczyńskiego, mieszkanie Henryka Tomaszewskiego i gabinet profesora Janusza Deglera. W Muzeum Teatru będą także wystawiane spektakle.

Symbolem muzeum jest rzeźba przedstawiająca głowę Orfeusza, wykonaną według projektu Theodora von Gosena, która znajduje się przed głównymi drzwiami wejściowymi.

dam/IAR