15.07.20, 08:30

Wysławiam Cię Ojcze, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom

 PIERWSZE CZYTANIE

Asyria biczem Bożym

Iz 10, 5-7. 13-16

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Tak mówi Pan:

«Biada Asyrii, rózdze mego gniewu i biczowi mocy mej zapalczywości! Posyłam ją przeciw narodowi bezbożnemu, przykazuję jej, aby lud, na który się zawziąłem, ograbiła i złupiła doszczętnie, by rzuciła go na zdeptanie, jak błoto na ulicach. Lecz ona nie tak będzie mniemała i serce jej nie tak będzie rozumiało, bo w jej umyśle plan zniszczenia i wycięcia w pień narodów bez liku».

Powiedział bowiem: «Działałem siłą mej ręki i własnym sprytem, bo jestem rozumny. Przesunąłem granice narodów i rozgrabiłem ich skarby, a mieszkańców powaliłem, jak mocarz. Ręka moja odkryła jakby gniazdo bogactwa narodów. A jak zbierają porzucone jajka, tak ja zagarnąłem całą ziemię; i nie było nikogo, kto by zatrzepotał skrzydłem, nikt nie otworzył dzioba, nikt nie pisnął».

Czy się pyszni siekiera wobec drwala? Czy się wynosi piła ponad tracza? Jak gdyby bicz chciał wywijać tym, który go unosi, i jak gdyby pręt chciał podnosić tego, który nie jest z drewna.

Przeto Pan, Bóg Zastępów, ześle wycieńczenie na jego tuszę. Mimo świetnego wyglądu trawić go będzie gorączka, jakby zapłonął ogień.

Oto słowo Boże.

EWANGELIA

Tajemnice królestwa objawione prostaczkom

Mt 11, 25-27

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.

Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić».

Oto słowo Pańskie.

Komentarze

że zakryłeś te rzeczy2020.07.18 19:57
PRZED MĄDRYMI A OBJAWIŁEŚ WYZNAWCOM PIS. ALLELUJA I OD TYŁU! JAK MAWIAŁ śp. Abp WESOŁOWSKI WALĄC CHŁOPCÓW NA DOMINIKANIE
aa2020.07.15 16:09
Przed mądrymi i roztropnymi? Przecież to jak najbardziej pozytywne i chwalebne przymioty. Może chodziło o uczonych, oni to często są tak wyniośli, że prawd prostych nie rozumieją.
edi2020.07.15 10:40
JEZUS DO św. FAUSTYNY - "Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli Mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście Moje. (Dz. 1732)" Wybór Andrzeja Dudy pokazał ŻE POLACY SĄ WIERNI JEZUSOWI - A TO OZNACZA ŻE POLSKA BĘDZIE WZOREM DLA ŚWIATA - I TEGO DOKONA SAM BÓG ORAZ MATKA BOGA KRÓLOWA POLSKI MARYJA - i żadne złe duchy i opętani ludzie NIE WYGRAJĄ !!
katolik2020.07.15 12:22
Nie wycieraj sobie ryja Maryją. Pis to mafia, która zawłaszczyła państwo, a pan Duda jest ich notariuszem. Nie każdy Katolik popiera tego fałszywego Dudę.
eaz2020.07.15 15:35
Katolik , i takie zawistne słowa, trochę pokory.
Lepiej być przedmiotem niż zwierzęciem rzeźnym2020.07.15 9:39
Musi być gotowy na najwyższą cenę jak chce zatrzymać wolną wolę kobiet w grzechu pierworodnym którą podtrzymują mężczyźni- Małej dziewczynki nie kusi Saloon - czyżby ona nie miała wolnej woli? Jak jesteś kuszony znaczy że już grzeszysz - jakie jest 9 przykazanie?