14.07.18, 11:30Fot. Mariusz Kubik via Wikipedia, CC BY 3.0

Z internetu: Kolejna rocznica śmierci guru krypto-polskich, sprzedajnych, radykalnych środowisk liberalnych

Dzisiaj mija kolejna rocznica śmierci guru krypto-polskich, sprzedajnych, radykalnych środowisk liberalnych - Bronisława Geremka, byłego desygnowanego przez L. Wałęsę premiera rządu RP, później ministra MSZ RP. Dzisiaj czczonego przez te środowiska w glorii świętości.

Cytuję fragment wywiadu z 1981 r.

Hanna Krall: Panie profesorze, wydaje mi się, że pan niezbyt lubi Polaków! 
Bronisaw Geremek: Niezbyt lubi? Takie określenie jest niezbyt ścisłe! Ja ich po prostu nienawidzę!. Tak nienawidzę, że nie wiem jak to wyrazić słowami. 

Jest tego więcej i wcale nie mniej pikantnego.

Miłego weekendu z własnymi myślami.

Włodzimierz Gójski

dam/facebook