14.09.16, 19:59

Zabierzmy wilkom owczą skórę!

Środowiska prawicowe chcą, aby metropolita krakowski odebrał możliwość posługiwania się tytułem „katolicki” redakcjom „Tygodnika Powszechnego” oraz „Znaku”. Powodem jest nieustanne angażowanie się w akcje sprzeczne z nauczaniem Kościoła Katolickiego.

Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris oraz Fundacja Życie i Rodzina zainicjowały akcję zbierania podpisów pod petycją do JE kardynała Stanisława Dziwisza, wzywającą do odebrania przymiotnika „katolicki” zbuntowanym redakcjom z Krakowa.

Od wielu lat redakcja „Tygodnika Powszechnego” wykazuje się ostentacyjnym nieposłuszeństwem w stosunku do magisterium Kościoła, głosząc poglądy niezgodne z katolicyzmem (zwłaszcza w kwestii bioetyki i seksualności).

Warto przypomnieć tylko angażowanie się w politykę, zakaz wystąpień publicznych dla ks. Adama Bonieckiego, swobodny stosunek do kwestii seksualności, skandaliczny wywiad z byłym księdzem-homoseksualistą Krzysztofem Charamsą czy ostatnią promocję związków jednopłciowych wraz z Kampanią Przeciw Homofobii za pieniądze miliardera George’a Sorosa, który ma za cel zmianę prawa dotyczącego mniejszości oraz legalizację aborcji w takich krajach jak Polska czy Irlandia.

Środowiska prawicowe uważają, że zarówno TP jak i Znak (oraz warszawska „Więź”) wykorzystują Kościół Katolicki dla działań, które są weń w swej istocie wymierzone. Zdecydowane stanowisko w tej sprawie zajął ostatnio kard. Dziwisz. Dlatego, aby uniknąć dalszego zgorszenia wśród wiernych, obywatele proszą, aby obie redakcje nie występowały więcej jako „katolickie”, gdyż takie są już wyłącznie z nazwy, a nie ze względu na głoszone treści.

Tomasz Teluk

 

 

Oto treść petycji:

 

Czcigodny Księże Kardynale!

 

Wyrażam wdzięczność za przypomnienie nauki Kościoła Katolickiego w kwestii homoseksualizmu oraz zajęcie przez Waszą Eminencję klarownego stanowiska w sprawie przewrotnej kampanii społecznej „Przekażmy sobie znak pokoju”.

W obliczu działań mających na celu rozmycie zasad moralności chrześcijańskiej, wierni potrzebują od swoich Pasterzy wsparcia i obrony, za które dziękuję Księdzu Kardynałowi.

Z pełnym niedowierzania zdumieniem obserwuję rosnące zaangażowanie w promocję homoseksualizmu redakcji „Tygodnika Powszechnego” oraz „Znaku”. Obie działają ramię w ramię z bezwstydnie promującą homoseksualizm Kampanią Przeciw Homofobii, która nie ukrywa swych deprawatorskich celów, wymieniając wśród celów statutowych „zwiększanie reprezentacji społecznej mniejszości seksualnych” oraz dążenie do zmiany polskiego prawa (art. 12 lit. a, e statutu KPH).

Podzielam też wyrażane w mediach zaniepokojenie zaangażowaniem w tej sprawie Open Society Foundation George’a Sorosa. Znany ze wsparcia dla współczesnych radykalizmów społecznych, George Soros chce w Ojczyźnie Jana Pawła II doprowadzić do formalizacji związków osób tej samej płci jako „małżeństw” włącznie z prawem do adopcji tak, jak udało mu się uczynić to w Irlandii.

Tym większa jest waga jasnego stanowiska Waszej Eminencji, odważnie konstatującego, że w fałszowanie niezmiennej nauki Kościoła włączyły się również niektóre środowiska katolickie, których wypowiedzi i publikacje odeszły od Magisterium.

Wobec tak zuchwałego odejścia od niezmiennego Magisterium, uważam, że zasadnym jest odebranie „katolickiego” statusu czasopismom „Tygodnik Powszechny” oraz „Znak”, których redakcje podlegają jurysdykcji kanonicznej Księdza Kardynała. Ich zaangażowanie w kampanię „Przekażmy sobie znak pokoju” jest źródłem zgorszenia, które karmi się nadużywaniem katolickiej afiliacji. Status katolickiego czasopisma traktują oni niczym owczą skórę, dzięki której łatwiej tym wilkom siać spustoszenie w owczarni Dobrego Pasterza. Dlatego prosimy Księdza Kardynała o ochronę przed wilkami, które zuchwale utrzymują, że porywają za aprobatą pasterzy.

 

Z wyrazami czci,

 

 

Petycję podpisujemy pod tym linkiem:

 

http://www.maszwplyw.pl/zabierzmy-wilkom-owcza-skore-,59,k.html