- Chcemy dać inspektorom pracy nowe uprawnienia, aby mogli zmienić bezprawną umowę cywilnoprawną w umowę o pracę - powiedział Polskiej Agencji Prasowej Adrian Zandberg.

Zandberg podkreślił przy tym, że nie każda umowa cywilnoprawna to tzw śmieciówka. Zandberg stwierdził, że o omawiane rozwiązanie od lat apelują inspektorzy pracy oraz Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ).

- Nasze rozwiązanie posłuży tym przedsiębiorcom, którzy zachowują się fair wobec pracowników. Dzisiaj jeśli ktoś prowadzi działalność zgodnie z Kodeksem pracy, to podgryza go nieuczciwa konkurencja, która te zasady łamie. Czas dać inspektorom narzędzia, żeby mogli zadbać o przestrzeganie tych zasad wszędzie - doprecyzował Zandberg.

Zdaniem Zandberga łamanie kodeksu pracy po prostu się opłaca. - Firma obniża koszty, a płaci za to pracownik - utratą życiowej stabilności i przyszłej emerytury - stwierdził polityk.

jkg/pap