1. Jak podał w tych dniach Eurostat dług publiczny Polski na koniec I kwartału 2019 roku wyniósł 49% , natomiast deficyt całego sektora finansów publicznych zaledwie 0,1% PKB, a więc polskie finanse publiczne naszego kraju znalazły się tylko krok od nadwyżki.

Według tych danych średnia UE-28 dotycząca długu publicznego wynosi 80% PKB, średnia dla krajów strefy euro (UE-19) wyniosła 85% PKB, a 5 krajów miało dług zdecydowanie powyżej 100% (Grecja powyżej 180% PKB, Włochy- powyżej 130% PKB, Portugalia powyżej 120% PKB, Belgia-105% PKB, Cypr-105% PKB), a dwa kolejne kraje Francja i Hiszpania- dług bliski 100 % PKB.

Z długiem publicznym poniżej 50% PKB znaleźliśmy się na 17 miejscu pośród 28 krajów członkowskich, ale najważniejsze jest że w ostatnich latach nasz dług w relacji do PKB spada, podczas gdy większości krajów UE wzrasta.

2. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) deficyt całego sektora rządowego i samorządowego spada od momentu, kiedy rozpoczął funkcjonowanie rząd Prawa i Sprawiedliwości, w 2015 roku wynosił on 2,7% PKB, w 2016 wyniósł 2,2% PKB w roku 2017 -1,5% PKB, a na koniec 2018 spadł do zaledwie 0,4% PKB.

Przez cały ten okres spadał również dług publiczny w relacji do PKB, jeszcze w 2016 wynosił 54,2%, na koniec 2017 wyniósł tylko 50,6%, a koniec 2018 spadł nawet poniżej 49% i wyniósł 48,9%.

Dane zaprezentowane przez GUS na koniec tego roku są nawet lepsze od tych których spodziewało się jeszcze niedawno ministerstwo finansów, które prognozowało na koniec 2018 roku, deficyt na poziomie 0,5% PKB, a dług publiczny na poziomie 49,2% PKB.

3. Przypomnijmy także, że już pod koniec stycznia tego roku podobne dane dotyczące polskiego deficytu i długu podał unijny Eurostat, który wprawdzie jeżeli chodzi o dane za 2018 bazował na informacjach za 3 kwartał 2018 roku.

Eurostat podał wtedy dane dotyczące długu publicznego według metodologii ESA 2010 poszczególnych krajów członkowskich, z których wynikało, że dług Polski w relacji do PKB wyraźnie się obniża.

Wprawdzie, wtedy nie było jeszcze pełnych danych za cały rok 2018, w związku z tym dane dotyczyły III kwartału i wynikało z nich, że dług publiczny spadł z 51,9% PKB w III kwartale 2017 do 49,4% w III kwartale 2018, a więc został obniżony aż o 2,5 punktu procentowego.

Oznaczało to kontynuowanie tendencji spadkowej, która rozpoczęła już w roku 2016, bowiem na koniec 2016 dług publiczny w relacji do PKB wynosił 54,2%, a już na koniec 2017 wyniósł tylko 50,6% (teraz już wiemy, że na koniec 2018 roku wyniósł 48,9%, a więc był aż o 1,7 pkt proc. niższy).

4. Zdecydowaną poprawę sytuacji w polskich finansach publicznych w ostatnich kilku latach odnotowuje więc nie tylko GUS ale także instytucje europejskie w tym unijny urząd statystyczny- Eurostat.

Przy czym należy podkreślić, że znacząca poprawa stanu finansów publicznych w Polsce w ciągu ostatnich 3 lat, następuje mimo ogromnych dodatkowych wydatków przeznaczanych na ważne cele społeczne.

Jak podkreślił jakiś czas temu premier Mateusz Morawiecki na jednym z portali społecznościowych, „rząd Prawa i Sprawiedliwości pokazał już kolejny raz, że wie jak w sposób racjonalny zarządzać finansami publicznymi i budżetem państwa”.

Co więcej po I kwartale tego roku deficyt całego sektora finansów publicznych osiągnął historyczne minimum i wyniósł zaledwie 0,1% PKB, a więc zaleźliśmy się tylko o krok od nadwyżki w tym sektorze.

Zbigniew Kuźmiuk