16.03.18, 14:45Zdj. P. Tracz, KPRM, Flickr, domena publiczna CC0

'Ziobro chce ścigać Gersdorf'? Ministerstwo odpowiada na fake newsa!

Oświadczenie Ministerstwa Sprawiedliwości w związku z nieprawdziwą publikacją „Faktu”

Ministerstwo Sprawiedliwości oświadcza, że dzisiejsza (16 marca 2018 r.) publikacja gazety „Fakt” pt. „Zbigniew Ziobro. Chce ścigać Gersdorf!” zawiera nieprawdziwe informacje i insynuacje.

Nieprawdą jest, że Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro chce „ścigać” I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzatę Gersdorf. Nieprawdziwe stwierdzenie w tytule artykułu i insynuowanie tego w treści publikacji stanowią rażące naruszenie standardów dziennikarstwa, umyślnie wprowadzają w błąd czytelników, podważają zaufanie do Ministerstwa Sprawiedliwości jako urzędu administracji rządowej Rzeczypospolitej Polskiej, a także godzą w dobre imię Zbigniewa Ziobro.

Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro w związku z art. 20 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa z 12 maja 2011 r. w liście do I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf wniósł o zwołanie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa.

Podkreślił w nim, że dobro wymiaru sprawiedliwości i konieczność dochowania standardów wymaga, aby Krajowa Rada Sądownictwa – zgodnie ze swymi kompetencjami – dokonała w ustawowym terminie oceny kwalifikacji 86 asesorów, co do których Minister Sprawiedliwości 25 stycznia 2018 roku wniósł o powierzenie im pełnienia obowiązków sędziowskich.

Ani ten list, ani jakiekolwiek wypowiedzi Zbigniewa Ziobro, zarówno jako Ministra Sprawiedliwości, jak i Prokuratora Generalnego, nie dają podstaw do twierdzeń zawartych w publikacji gazety „Fakt”.

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji

Ministerstwo Sprawiedliwości