31.05.16, 14:07

Ziobro: Odbierzemy gangsterom majątki

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro w rozmowie z Piotrem Goćkiem w "Sygnałach Dnia" Polskie Radio, zapowiedział radykalne zmiany w kodeksie karnym, reformę sądownictwa i walkę z zorganizowaną przestępczością.

Ziobro mocno podkreślił, że prawo karne musi być elastyczne. "Pierwszą zmianą przeforsowaną w Sejmie było wprowadzenie kar wydawanych w warunkach nadzoru elektronicznego – kary za drobne przestępstwa odbywane są w domu". Jednak jak podkreślił minister konieczne jest zaostrzenie kar dla tych, co działają np w strukturach mafijnych i popełniają ciężkie przestępstwa: "Będzie jeszcze pakiet zmian, uderzający w zorganizowaną mafijną przestępczość, drastycznie zaostrzający kary wobec tego rodzaju sprawców". Zaostrzenie kar dotyczyć będzie również przestępstw na tle seksulanym i brutlane gwałty 

Ale co najważniejsze, minister Zioro zapowiedział odbieranie majątków, które są owocem przestępstw. Co ważne mowa również o majątkach przenoszonych na osoby trzecie, majątkach inwestowanych. I co ciekawe takie rozwiązanie nie jest pomysłem nowym, stosują je prawie wszystkie kraje Unii Europejskiej. 

Ziobro odniósł się również do kary śmierci. W jego przekonaniu jest ona sprawiedliwa w przypadku najokrutniejszych czynów i skrajnie zdemoralizowanych sprawców, jednakże będąc w UE Polska wyklucza taki rodzaj kary.

mko/Polskie Radio