W dzisiejszym wydaniu "Gazety Wyborczej" ukazał się nekrolog informujący o śmierci od lat mieszkającego w Szwecji Stefana Michnika. IPN oskarżał Stefana Michnika o zbrodnie komunistyczne.

"Dnia 27 lipca 2021 roku w Gettysburgu zmarł mój Brat Stefan Michnik. Kasi i wszystkim Bliskim składam serdeczne wyrazy współczucia. Mój Brat wiele wycierpiał z mojego powodu, choć nie z mojej winy. Żegnam Cię Stefanie. Adam Michnik" - głosi treśćc nekrologu podpisanego przez redaktora naczelnego Wyborczej.

Stefan Michnik był kapitanem Ludowego Wojska Polskiego, informatorem i rezydentem Informacji Wojskowej, a także sędzią odpowiedzialnym za sądowe zbrodnie komunistyczne.

W 2019 roku IPN postawił Stefanowi Michnikowi 93 zarzuty. Zarzuty dotyczyły zbrodni komunistycznych oraz zbrodni przeciwko ludzkości.

Prokuratorzy twierdzą, że w latach 1952-1953 Stefan Michnik bezprawnie skazywał na karę śmierci albo długoletnie więzienie osoby walczące o niepodległość Polski. Ponadto brał udział w tymczasowym aresztowaniu działaczy niepodległościowych.

"Postanowieniem z dnia 13 września 2019 roku Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie zastosował wobec podejrzanego Stefana Michnika środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy od dnia zatrzymania" - przeczytać można było na stronie IPN.

W związku z faktem, że Stefan Michnik od wielu lat przebywał w Szwecji, wystawiony został za nim Europejski Nakaz Aresztowania. Szwecja odmówiła jednak jego wydania. Stefan Michnik zmarł w wieku 91 lat.

jkg/gazeta wyborcza