20.07.18, 11:58Jakub Szymczuk, Prezydent.pl

Znamy pytania referendum konstytucyjnego! Jest ich aż 10

Prezydent Andrzej Duda na specjalnie zwołanej konferencji prasowej ogłosił pytania na które odpowiedzą Polacy w trakcie referendum konstytucyjnego.

1. Czy jest Pani/Pan za:
* uchwaleniem nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej?
* uchwaleniem zmian w obowiązującej Konstytucji Rp z dnia 2 kwietnia 1997 r.?
* pozostawieniem Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku bez zmian?

2. Czy jest Pani/Pan za unormowaniem w Konstytucji RP obowiązku przeprowadzania referendum ogólnokrajowego na wniosek co najmniej 1.000.000 obywateli, oraz za tym, by wynik takiego referendum był wiążący, gdy weźmie w nim udział co najmniej 30% uprawnionych do głosowania?

3. Czy jest Pani/Pan za:
* systemem prezydenckim tj.wzmocnienie konstytucyjnej pozycji i kompetencji wybierania przez Naród Prezydenta Rzeczypospoltej Polskiej?
* systemem gabinetowym tj. wzmocnieniem konstytucyjnej pozycji i kompetencji Rady inistrów i jej Prezesa wraz z wyborem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez Zgromadzenie Narodowe?
* utrzymaniem obcnego unormowania modelu władzy wykonawczej?

4. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym unormowaniem wyborów posłów na Sejm RP:
* w jednomandatowych okręgach wyborczych (system większościowy)?
* w wielomandatowych okręgach wyborczych (system proporcjonalny)?
* przy połączeniu obu tych metod (system mieszany)?

5. Czy jest Pani/Pan za podkreśleniem w Konstytucji RP znaczenia chrześcijańskich źródeł Państwowości Polskiej oraz kultury i tożsamości Narodu Polskiego?

6. Czy est Pani/Pan za konstytucyjnym unormowaniem członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej i NATO, z poszanowaniem zasad suwerenności Państwa oraz nadrzędności Konstytycji RP?

7. Czy jest Pani/Pan za zagwarantowaniem w Konstytucji RP ochrony polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego Polski?

8. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniech ochrony rodziny,macierzyństwa i ojcostwa, nienaruszalności praw nabytych rodziny (takich jak świadczenia z programu 500+) oraz prawnień do szczególnej opieki zdrowotnej kobiet ciężaarnych, dzieci, osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku?

9. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwaranowaniem szczególnej ochrony: pracy jako fundamentu społecznej gospodarki rynkowej oraz prawa do emerytury, nabywanego w ustawowo określonym wieku (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn)?

10. Czy jest Pani/Pan za uregulowaniem w Konstytucji RP podziału jednostek samorządu terytorialnego na gminy, powiaty i województwa?

 

mor/Prezydent.pl/Fronda.pl