16.04.21, 15:49Fot. screenshot - YouTube (Kancelaria Premiera)/Adrian Grycuk via: Wikipedia CC 3.0

Znamy szczegóły wniosku premiera do TK! Chodzi o wyższość prawa unijnego

Po kontrowersjach wokół orzeczenia TSUE ws. polskiej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa premier Mateusz Morawiecki złożył wniosek do TK ws. zbadania wyższości konstytucji nad prawem unijnym. Dziś na stronie TK opublikowany pełną treść liczącego 129 stron wniosku.

Na początku marca zapadł wyrok TSUE dotyczący polskiej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Według TSUE nowe przepisy mogą naruszać prawo Unii Europejskiej. Ma o tym jednak zdecydować sąd w Polsce. Orzeczenie Trybunału wielu prawników ocenia jako próbę postawienia prawa unijnego nad polską konstytucją.

W odpowiedzi na to orzeczenie szef rządu skierował wniosek do TK ws. zbadania wyższości ustawy zasadniczej nad prawem UE.

Premier Mateusz Morawiecki chce, aby Trybunał Konstytucyjny zbadał zgodność z konstytucją trzech przepisów Traktatu o Unii Europejskiej. Chodzi m.in. o to, czy z polską ustawą zasadniczą zgodna jest zasada pierwszeństwa prawa UE oraz zasady lojalnej współpracy unii i państw członkowskich.

Szef rządu wskazuje, że aktualne orzecznictwo TSUE przyznaje zasadzie pierwszeństwa prawa UE i lojalnej współpracy nową treść, której elementem jest przyznanie sądom kompetencji podejmowania decyzji z pominięciem konstytucji.

We wniosku zakwestionowano też przepisy uprawniające lub zobowiązujące organ do odstąpienia od stosowania polskiej konstytucji lub nakazujące stosować przepisy z ustawą zasadniczą niezgodne.

W ocenie premiera sprzeczny z polską konstytucją może być również przepis prawa unijnego uprawniający sąd do kontroli niezawisłości sędziów powołanych przez prezydenta oraz uchwał KRS ws. powołania sędziów.

Premier Mateusz Morawiecki podkreśla, że legitymacja TK do badania zgodności prawa UE wynika z polskiej konstytucji.

Rozpatrując wniosek premiera Trybunał Konstytucyjny ma kompleksowo rozstrzygnąć kwestię kolizji norm prawa europejskiego z konstytucją.

kak/PAP

Komentarze

Konstytucja2021.04.16 19:22
Art. 190. 1. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne. 2. ... 3. ... 4. ... 5. ...
Konstytucja2021.04.16 19:20
Art. 188. Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach: 1. Zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją 2. Zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie, 3. Zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe, z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami, 4. Zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych, 5. Skargi konstytucyjnej, o której mowa w art. 79 ust. 1.
Konstytucja2021.04.16 19:16
Art. 8. 1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej.
Foster2021.04.16 18:45
Może się nie znam, ale ci politycy z PIS mają coś takiego w sobie, że za co się wezmą, to wszystko niszczą. Ostatnio z niedowierzaniem usłyszałem, że pani Beta Szydło została wyznaczona do Zarządu Muzeum Auchswitz i po kilku dniach połowa członków tego Zarządu podjęła decyzję o odejściu. Wszyscy mówią w tym samym języku,ale się nie rozumieją.
Po 11 ...2021.04.16 17:22
Konstytucja Art.68.: "Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych." A ja ostatnio ZAPŁACIŁEM za usługę stomatologiczną. Czy Mateuszek może to do koooorwy nędzy wyjaśnić z TK???
Foster2021.04.16 18:34
Nie musi on ma opiekę darmową, Ja tez płacę, najczęściej za każdą wizytę 50 zł., ale wiem też, że wielu płaci znacznie więcej. Przecież kiedyś bodajże Kaczyński wyraźnie powiedział, że są ludzie gorszego sortu, więc nie narzekaj.
Maciej Piwowar2021.04.16 17:16
POOPIERAM >>>> PREMIER chce zamknąć pyszczki zwolennikom UE. Po prostu chce pokazać ,że jesteśmy w UE Krajem Narodowym SAMOSTANOWIĄCYM o Sobie.
Foster2021.04.16 16:51
Stoimy nad przepaścią. Do katastrofy już tylko krok, a oni ciągle chcą być w centrum krytyki.
Patriota2021.04.16 16:30
Za miesiąc ten sam...pan ,zapyta się Kryśki i prokuratora stanu wojennego , czy 2 plus 2 nadal jest cztery,bo jeżeli tak twierdzi Unia , to on ma pewne wątpliwości. A ja mam takie,czy ten...pan nadaje się na to stanowisko.
Artur2021.04.16 16:20
No to premier Morawiecki jednym ciosem powalił kilku przeciwników. Ten wyrok TK na zawsze utnie dyskusje nt polskiego wymiaru sprawiedliwości. Wreszcie naród odzyskuje swoje prawa.
Krzywy Nos wali Konstytucją2021.04.16 16:13
w Szczerbatego
Panienka Havrankova2021.04.16 16:12
toopa z kruka knedlika
PIS - Konstytucja i Prawo2021.04.16 16:11
gołą sztuką mięsa w gołe czerwone ryje POplatfy
Anonim2021.04.16 16:01
Na pohybel unijnym faszystom